Wat zijn je mogelijkheden om een huurwaarborg op te stellen?

Er zijn verschillende toegestane vormen om uw huurwaarborg op te stellen.
Hoewel de wet van 25 april 2007 voorziet in drie soorten huurwaarborg, zijn er ook andere vormen mogelijk.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende mogelijkheden om een huurwaarborg samen te stellen, en ook hoe ze werken en welk maximumbedrag in elke regio is toegestaan.

Huurwaarborg samenstellen de mogelijkheden

De 3 opties van huurwaarborg in de wet van 2007

1. De huurwaarborg gestort op een geblokkeerde rekening

De geblokkeerde rekening is de meest voorkomende huurwaarborgoptie in België.

 • De huurder opent een bankrekening speciaal voor de huurwaarborg en stort er het overeenkomstige bedrag op.
 • De bank geeft hem een bewijs, dat hij bij de ondertekening van het huurcontract aan de verhuurder moet zenden.
 • De huurder krijgt het betaalde bedrag en de rente op de rekening terug aan het eind van de huur, op voorwaarde dat hij zijn verplichtingen nakomt.
 • Deze rekening blijft geblokkeerd voor de hele duur van de huurovereenkomst. Zij kan alleen worden vrijgegeven door een gezamenlijk akkoord van de huurder en de verhuurder aan het einde van de huur, of door een gerechtelijk bevel.

Het maximumbedrag van een huurwaarborg op een geblokkeerde rekening is 2 maanden huur in Wallonië en Brussel. In Vlaanderen kan de verhuurder sinds 1 januari 2020 tot 3 maanden huur eisen.

2. Bankgaranties

De bankgarantie voor de huur

Met de huurbankgarantie, die door de bank van de huurder wordt verstrekt, kan de huurder voorkomen dat hij bij het begin van de huur een aanzienlijk bedrag moet uitbetalen.

Door de rekening van de huurder te beheren waarop zijn inkomsten worden gestort, stelt de bank zich garant voor haar cliënt ten gunste van de verhuurder. Het is dus een vorm van huurwaarborglening. Deze lening is echter rentevrij voor de betrokken bank.

 • De huurder moet zijn bank vragen borg te staan voor het geschikte bedrag ten opzichte van de verhuurder
  Merk op dat de bank niet het recht heeft deze garantie aan haar cliënt te weigeren op grond van solvabiliteit, zolang de rekening van de bank de hoofdrekening is waarop het loon van de huurder binnenkomt.
 • De huurder moet zijn beroepsinkomsten op een bij dezelfde bank geopende rekening laten storten.
 • De huurder verbindt zich ertoe het bedrag in gelijke maandelijkse aflossingen en volledig vóór het einde van de eerste looptijd van de huurovereenkomst (maximum 3 jaar) aan te vullen.
 • Indien de huurder ophoudt betalingen te doen om de borgsom aan te vullen, heeft de bank het recht om de volledige en onmiddellijke aanvulling van de borgsom te eisen.

Bankgarantie dankzij de steun van het OCMW

Als de huurder niet over voldoende middelen beschikt, kan hij contact opnemen met het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van zijn gemeente om hem te helpen een bankgarantie te krijgen.

 • De huurder wendt zich tot het OCMW van zijn gemeente.
 • Het OCMW vraagt in zijn naam een bankgarantie aan bij een bank.
 • De bankgarantie is gebaseerd op de verbintenis van het OCMW.

Het maximumbedrag van een bankgarantie is overal in België 3 maanden huur.

3. Andere opties van huurwaarborg

De wet van 25 april 2007 verbiedt de invoering van andere huurwaarborgopties niet.

In de volgende gevallen worden de voorwaarden van de huurwaarborg vrij vastgesteld.
De verhuurder mag echter niet vragen dat de waarborg op zijn eigen bankrekening wordt gestort.

Huurwaarborg geïndexeerd op een levensverzekeringspolis

 • De huurder sluit een levensverzekeringspolis af bij een verzekeringsmaatschappij waaraan hij het bedrag van de huurwaarborg betaalt.
 • Een bewijs wordt aan de verhuurder teruggegeven als onderpand. De fondsen worden geblokkeerd in de levensverzekeringspolis en de rente die de belegging oplevert wordt er ook in gestort.
 • Deze huurwaarborg kan alleen worden vrijgegeven door een overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder of door een gerechtelijk bevel.

De huurwaarborg van Korfine is het bekendste contract in België. Hiermee kunt u een bedrag van maximaal 3 maanden huur in pand geven.

Huurwaarborg gedekt door een borgsteller

Een borgstelling is ook mogelijk in het kader van een huurwaarborg, maar in de praktijk is dat veel zeldzamer.

 • De huurdersgarantie kan gesteld worden door een particulier (vriend, familielid, enz.), een financiële instelling zoals het OCMW of een verzekeringsmaatschappij.
 • In ruil voor deze garantie betaalt de huurder een jaarlijkse premie die geïndexeerd wordt aan het gewaarborgde bedrag.

 

Op zoek naar meer info? De site De-huurwaarborg.be is volledig gewijd aan de huurwaarborg in België.

 

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px