Wat zijn de verschillen tussen een persoonlijke lening en een geldreserve?

Een persoonlijke lening en geldreserve; u moet zich niet alleen afvragen wat de verschillen zijn, maar vooral ook wat de gelijkenissen zijn tussen deze twee soorten krediet. Op het eerste gezicht zou u immers kunnen denken dat het over hetzelfde product gaat en soms zou u ze kunnen verwarren met elkaar.

Persoonlijke lening en geldreserve : De gelijkenissen “=”

Soepel en vrij te gebruiken … u hoeft zich niet te verantwoorden!

Wanneer u de sites van banken en kredietinstellingen analyseert, zal u vaststellen dat het flexibele gebruik ervan het belangrijkste is wat deze twee kredietformules gemeenschappelijk hebben. Als ontlener kan u de som die u ter beschikking wordt gesteld, gebruiken wanneer u wilt en waarvoor u wenst, zonder u te moeten verantwoorden.

Hoger JKP dan JKP voor specifiek krediet

Dit soepele gebruik heeft een prijs want het jaarlijks kostenpercentage (JKP) voor een persoonlijke lening of een geldreserve ligt veel hoger dan het JKP voor leningen met een specifiek doel (renovatie, aankoop wagen, …).

Persoonlijke lening en geldreserve : De verschillen “<=>”

Tot twee keer het JKP!

Het feit dat u bij een geldreserve steeds opnieuw kan beschikken over het geld dat u al hebt terugbetaald, zonder daarvoor een nieuwe aanvraag te doen of een dossier in te dienen, heeft een kost. Het JKP kan daardoor tot het dubbele bedragen van het JKP voor een persoonlijke lening!

Groot verschil tussen de niveaus van de uitgeleende bedragen

Het feit dat u bij een geldreserve steeds opnieuw kan beschikken over het geld dat u al hebt terugbetaald, impliceert dat de bedragen die worden uitgeleend kleiner zijn dan de bedragen voor persoonlijke leningen. Zo kan u al aanbiedingen voor geldreserves vinden vanaf € 500 tot € 10.000 à € 15.000. Voor persoonlijke leningen kunnen de bedragen stijgen tot € 50.000.

Alles staat vast bij de ene formule, niks bij de andere!

Met een persoonlijke lening weet u bij de ondertekening van het contract exact waaraan en waaraf:

  • De datum en het bedrag dat op uw rekening wordt gestort
  • De duurtijd van de terugbetaling en dus het aantal mensualiteiten, hun vervaldagen, hun bedrag met de verdeling tussen terugbetaald kapitaal en interesten
  • De eventuele dossierkosten
  • Uw opties voor een schuldsaldoverzekering
  • De toegepaste debetrentevoet en het JKP, wat toelaat om twee kredieten te vergelijken omdat het rekening houdt met de debetrentevoet en de dossierkosten

U kent dus de aflossingstabel met vaste mensualiteiten en dat ongeacht of u het bedrag in een keer opneemt of in verschillende keren.
Als u het gebruik van uw krediet over een lange periode spreidt, dan zal u interesten betalen op het geleende geld dat u niet gebruikt. Dit is uiteraard niet optimaal. Met een geldreserve daarentegen betaalt u niets, zolang u het geld niet gebruikt. Maar u weet niet hoeveel u zal moeten terugbetalen. Bij het stelselmatig opnemen en terugbetalen wordt het erg gecompliceerd om nog goed te begrijpen wat u precies terugbetaalt.

Vervroegde terugbetaling MET en ZONDER boete

Een belangrijk voordeel van een geldreserve is dat u vervroegde terugbetalingen kan doen zonder enige vorm van boete. Dat is logisch omdat de kredietinstelling er alle belang bij heeft dat u zo snel mogelijk uit uw geldreserve put, zodat ze interesten kan aanrekenen.

Hoe maakt u de keuze tussen geldreserve en persoonlijke lening?

Heb u veel of weinig geld nodig? Heeft u het meteen allemaal nodig? Hoe vaak heeft u het nodig? Het antwoord op deze vragen zal bepalen of u voor een persoonlijke lening of geldreserve moet kiezen. In beide gevallen herinneren we u eraan dat u kan besparen door simulaties te maken en te vergelijken. Op onze site is het heel eenvoudig: Geldreserve vergelijken & Persoonlijke lening en lening op afbetaling vergelijken. We hebben deze twee producten niet op dezelfde pagina gezet omdat het

volgens ons heel verschillende producten zijn!

Ik deel het op :

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px