Wat weet de Centrale voor kredieten aan particulieren over u?

Volgens de statistieken van de Nationale Bank van België (NBB) is het aantal verleende kredieten ongeveer dubbel zo groot als het aantal kredietnemers. Hoewel deze gegevens dateren van 2015, is er op dit gebied een voortdurende evolutie geweest. In feite was er van 2014 tot 2015 al een toename van 40% in het aantal leningen, wat te danken was aan de groeiende vraag naar vastgoed.

Ook de nieuwe leningen op afbetaling hebben veel succes gehad. Onder de organisatie van de NBB registreert de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) alle toegekende leningen. Alle andere financiële instellingen zijn dus verplicht om de CKP in kennis te stellen van recente leningsdossiers, alsook van wijzigingen in oude leningsdossiers. Alle leningen worden vermeld, of het nu traditionele leningen of flexibele leningen zijn. Zodra een lening het mogelijk maakt om een aankoop te doen met een kredietkaart of om een lopende rekening te debiteren, staat hij op de lijst.

Controle van uw schulden bij de Centrale voor kredieten aan particulieren: een verplichte stap

De eerste voorwaarde voor de toekenning van een lening is dat de lening leningverstrekkende instelling uw financiële situatie controleert. De instelling moet ervoor zorgen dat u in staat bent om uw schulden af te betalen. Bovendien moeten zij zich ervan vergewissen dat u niet te veel verplichtingen bent aangegaan met betrekking tot uw leningen. Het is uit den boze een lening toe te staan wanneer de klant met een zware schuldenlast te maken heeft.

Daartoe zal de financiële instelling u vragen om een aantal documenten te verstrekken, zoals loonbrieven, een eigendomsbewijs, enz. Ook biedt de wetgeving deze laatsten de mogelijkheid om contact op te nemen met de CKP om een lijst van uw verschillende leningen te verkrijgen. Indien er enige twijfel bestaat over het feit dat u geen nieuwe lening zult kunnen afsluiten, moet de bank uw nieuwe leningaanvraag afwijzen.

In gebreke blijven bij het afbetalen van een lening: een belemmering om een nieuwe lening te krijgen

Wanneer een debiteur niet in staat is om de maandelijkse aflossingen te betalen van een persoonlijke lening of van een hypothecaire lening, dan registreert de Centrale voor kredieten aan particulieren dit. In dat geval wordt u beschouwd als een wanbetaler. Dezelfde situatie doet zich voor wanneer het verschuldigde bedrag gedurende 3 maanden onbetaald blijft, of wanneer uw zichtrekening gedurende 3 maanden in het rood staat.

Eén onbetaalde afbetaling van een kredietkaart is voor iemand genoeg om bij de CKP geregistreerd te worden. Om al deze redenen worden elk jaar vele gevallen bij de CKP geregistreerd. Dit brengt elke kans op het verkrijgen van nieuw lening in gevaar.

Vraag van de dag wat-weet-de-centrale-voor-kredieten-aan-particulieren-over-u

De normale duur van een CKP-registratie

Wanneer leningscontracten normaal uitgevoerd worden, zijn er vanaf de einddatum 3 maanden en 8 dagen nodig voordat uw gegevens automatisch gewist worden. In geval van wanbetaling is de maximale bewaartermijn 10 jaar. Wanneer u echter alle achterstallige bedragen betaalt, wordt deze periode teruggebracht tot 1 jaar. Ook heeft iedereen het recht om op elk moment zijn gegevens te raadplegen. Als er fouten in het register staan, kunt u een klacht indienen en vragen om deze te corrigeren.

Drie verschillende manieren om een bestaande lening te controleren

Alvorens een nieuwe lening aan te vragen, is het belangrijk de regelmatigheid en het aantal uitstaande leningen te controleren. Daartoe heeft de aanvrager drie methoden tot zijn beschikking:

 • Per post: Voeg naast een raadplegingsaanvraag ook een recto verso kopie van uw identiteitsbewijs bij. Verstuur de brief naar het adres van de Nationale Bank van België (NBB)
  • Centrale voor kredieten aan particulieren
   Berlaimontlaan 14
   1000 Brussel
 • De tweede mogelijkheid is om zelf naar het NBB loket te gaan. Het loket is open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 15.30 uur aan de Berlaimontlaan 3, 1000 Brussel.
 • De derde en laatste methode gebeurt online: met een eID-kaartlezer en de elektronische identiteitskaart bent u in staat om uw status te bekijken. Hiervoor worden spreekuren vastgesteld. Deze zijn van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen, van 4.00 tot 23.30 uur. Op zaterdag kunt u dat echter doen van 4 uur ’s morgens tot 8 uur ’s avonds.

Een aanvraag kan ook buiten de bovengenoemde uren worden ingediend, maar de raadpleging zelf kan enkel tijdens deze uren uitgevoerd worden.

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px