Hoe De Vlaamse Renovatiepremie Aanvragen

Met behulp van de Vlaamse renovatiepremie kunt u ervoor zorgen dat u uw woning op een voordelige manier op kunt knappen. Door voor minimaal €10.000 aan werken uit te voeren kunt u gebruik maken van een subsidie van 20 tot 30%, waardoor u aanzienlijk kunt besparen op de kosten. Uiteraard dient u wel aan een aantal voorwaarden te voldoen om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van de Vlaamse renovatiepremie en er op die manier voor te zorgen dat u de kosten niet volledig hoeft te betalen.

Komt u in aanmerking voor een renovatiepremie?

De Vlaamse overheid draagt bij in de volgende 8 categorieën van werken.

 • 1. Funderingen en muren: De gehele of gedeeltelijke vervanging van de buiten- en binnenmuren en de funderingen.
 • 2. Draagvloeren: De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de draagvloeren (structureel dragend gedeelte van vloer, nl balkenlaag of gewelflaag) boven de kelder en tussen de verdiepingen.
 • 3. Daken: De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van het dak van de woning.
 • 4. Buitenschrijnwerk: De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van het buitenschrijnwerk (ramen en deuren).
 • 5. Centrale verwarming: De werkzaamheden die erop gericht zijn de woning te voorzien van centrale verwarming.
 • 6. Elektriciteit: De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie.
 • 7. Sanitair: De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de sanitaire installaties.
 • 8. Binnentrap: Het vervangen of plaatsen van een veilige trap met het oog op een veilige verbinding met een woonverdieping.

Noot: Eenzelfde woning of bewoner kan in een periode van 10 jaar maar eenmaal een renovatiepremie krijgen. Op deze voorwaarde bestaan geen uitzonderingen.

Gedetailleerde informatie over de renovatiepremie/belastingkorting vind je op de officiële woonwebsite van de Vlaamse overheid www.wonenvlaanderen.be.

Vlaamse renovatiepremie aanvragenVanaf de zomer van 2015 geldt een nieuwe aanvraag- en uitkeringsprocedure voor de renovatiepremie die door de Vlaamse overheid wordt verstrekt. De premie wordt niet meer als een subsidie uitgekeerd maar kan met de belastingafdracht worden verrekend. De belastingkorting zal gelijkmatig over een periode van drie jaar worden verdeeld. Voor personen die geen belasting betalen gelden er speciale modaliteiten.

Er gelden allereerst voorwaarden voor de bewoner of de verhuurder met betrekking tot het aanvragen van de Vlaamse renovatiepremie. Zo is het als bewoner van belang dat u meerderjarig bent en dat u de woning zelf bewoont, op grond van het zakelijk recht. Als verhuurder is het daarnaast ook van belang om meerderjarig te zijn, maar hoeft u er natuurlijk niet zelf in te wonen. In plaats daarvan dient u de woning te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) om in aanmerking te kunnen komen voor de Vlaamse renovatiepremie.

Daarnaast kunt u de Vlaamse renovatiepremie alleen aanvragen wanneer u dat in de laatste 10 jaar in ieder geval niet gedaan heeft. Dat geldt overigens ook wanneer een vorige bewoner van de woning dit heeft gedaan, aangezien het slechts eens per 10 jaar mogelijk is om de werken aan de woning uit te voeren met behulp van de financiële tegemoetkoming. Verder dient uw woning in een Vlaams gewest te liggen, mag deze niet jonger dan 25 jaar zijn en dient uw inkomen niet te hoog te zijn. Tenslotte dienen de facturen die u gebruikt om de Vlaamse renovatiepremie aan te vragen niet ouder dan 3 jaar te zijn.

De beste renovatieleningen
15.000€ op 48 maanden

Maximale inkomen voor de renovatiepremie

Om de Vlaamse renovatiepremie aan te kunnen vragen is het van belang dat uw inkomen niet te hoog is. In dat geval is men namelijk van mening dat u de kosten zelf kunt dragen, waardoor u niet in aanmerking kunt komen voor de premie. De inkomensgrenzen zijn behoorlijk hoog gelegd, waardoor dit over het algemeen tot weinig problemen zal leiden en u de premie gewoon een kunt vragen. Zo is het als alleenstaande mogelijk om de Vlaamse renovatiepremie aan te vragen wanneer u niet meer dan €39.250 per jaar verdient, waardoor het gaat om een behoorlijk inkomen.

Grotere gezinnen mogen uiteraard meer inkomen genieten, aangezien dit over het algemeen voor een grote hoeveelheid aanvullende kosten zorgt. Zo mag u samen met een kind of uw partner maximaal €56.060 per jaar verdienen en loopt de grens uiteindelijk zelfs op tot een bedrag van €68.620 per jaar voor een gezin van 6 personen. U kunt de inkomensgrenzen hier voor de verschillende samenstellingen en groottes van het gezin bekijken. Om in aanmerking te kunnen komen voor de Vlaamse renovatiepremie dient u inkomen onder de aangegeven grens te liggen, onafhankelijk van het voldoen aan de overige voorwaarden.

Voor wie is de renovatiepremie/belastingkorting bestemd

De renovatiepremie is van oorsprong bedoeld om de lagere en midden inkomensgroepen in Vlaanderen aan te sporen om verbouwingen aan de eigen woning te plegen. De lokale overheid komt hierbij in met een percentage van de totale kosten van de verbouwing. Omdat het om een algemene financiele ondersteuning gaat zijn de voorwaarden ietwat complex. In hoofdlijnen geldt dat:

 • De woning in het Vlaamse gewest moet staan.
 • De woning minstens 25 jaar oud moet zijn.
 • De woning door de eigenaar moet worden bewoont.
 • Het inkomen van de eigenaar niet boven een bepaalde grens mag uitkomen.
 • De verbouwingen qua aard moeten voorkomen op een door de Vlaamse overheid samengestelde lijst.
 • De totale verbouwingen meer dan 10.000 euro moeten kosten.

De renovatiepremie/belastingkorting wordt door de overheid toegekend nadat de werken reeds zijn uitgevoerd. Het maakt hierbij niet uit als de verbouwingen uit eigen middelen of middels een commerciële lening zijn gefinancierd.

Ook nuttig om weten is dat de interesten van een renovatielening fiscaal aftrekbaar zijn.

Procedure voor de Vlaamse renovatiepremie

Om de Vlaamse renovatiepremie aan te kunnen vragen dient u een vaste procedure te volgen, waarmee u een officiële aanvraag in kunt dienen. Zo is het allereerst van belang om het officiële aanvraagformulier online in te vullen en het naar uzelf te mailen, zodat u er altijd een kopie van heeft. Vervolgens dient u het formulier af te drukken en het te ondertekenen, om het samen met de benodigde bijlagen te versturen. Het adres wordt op het formulier vermeld, waardoor u op die manier de Vlaamse renovatiepremie aan kunt vragen bij de juiste lokale instelling.

Om de Vlaamse renovatiepremie te ontvangen dient u het formulier in te vullen en op te sturen nadat de werkzaamheden voor u zijn uitgevoerd. Dit kan tot maximaal 3 jaar na dato, waardoor u daar ruim de tijd voor heeft. Uiteraard is het van belang dat u op de factuurdatum de eigenaar was van de woning. Zodra u de aanvraag heeft ingestuurd zal het agentschap Wonen-Vlaanderen u een bevestiging sturen, om vervolgens goed te kijken naar de aanvraag. Indien u aan alle voorwaarden voldoet zal men de Vlaamse renovatiepremie toekennen, waardoor u kunt rekenen op de premie van 20 tot 30% van de kosten die u heeft gemaakt, met een maximum van €10.000.

Hoe hoog mag het inkomen van de aanvrager maximaal zijn

Om in aanmerking te komen voor de renovatiepremie mag het jaarinkomen van de eigenaar/aanvrager niet meer bedragen dan:

 • 40.600 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste.
 • 57.990 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.250 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste.
 • 57.990 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.250 euro per persoon ten laste.

Er wordt gekeken naar het (gezamenlijk) belastbaar inkomen van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Voor aanvragen in 2015 wordt dus gekeken naar het inkomen van 2012.

Hoeveel bedraagt de renovatiepremie/belastingkorting

De premie wordt berekend op basis van de ingediende facturen die betrekking hebben op de verbouwingen die aan de woning zijn gepleegd. Van de Vlaamse overheid ontvang je hiervan terug in de vorm van belastingkorting:

 • 30 procent van de totale factuurkosten, indien het jaarinkomen minder dan 29.000 euro bedraagt.
 • 20 procent van de totale factuurkosten, indien het jaarinkomen meer dan 29.000 euro bedraagt maar nog beneden de algemene grens zit (zie bovenstaande).

De renovatiepremie kent voor alle groepen een maximum van 10.000 euro.

Voor welke verbouwingen geldt de renovatiepremie

De Vlaamse overheid draagt bij in de volgende 8 categorieën van werken.

 • 1. Funderingen en muren: De gehele of gedeeltelijke vervanging van de buiten- en binnenmuren en de funderingen.
 • 2. Draagvloeren: De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de draagvloeren (structureel dragend gedeelte van vloer, nl balkenlaag of gewelflaag) boven de kelder en tussen de verdiepingen.
 • 3. Daken: De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van het dak van de woning.
 • 4. Buitenschrijnwerk: De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van het buitenschrijnwerk (ramen en deuren).
 • 5. Centrale verwarming: De werkzaamheden die erop gericht zijn de woning te voorzien van centrale verwarming.
 • 6. Elektriciteit: De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie.
 • 7. Sanitair: De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de sanitaire installaties.
 • 8. Binnentrap: Het vervangen of plaatsen van een veilige trap met het oog op een veilige verbinding met een woonverdieping.

Noot: Eenzelfde woning of bewoner kan in een periode van 10 jaar maar eenmaal een renovatiepremie krijgen. Op deze voorwaarde bestaan geen uitzonderingen.

Gedetailleerde informatie over de renovatiepremie/belastingkorting vind je op de officiële woonwebsite van de Vlaamse overheid www.wonenvlaanderen.be.

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px