LEVENSVERZEKERING

Een levensverzekering, dikwijls aanbevolen in het kader van een hypothecaire lening, waarborgt een geldsom aan een welbepaalde begunstigde in geval van overlijden van de verzekerde.

Levensverzekering gekoppeld aan een hypothecaire lening

Er zijn twee soorten hypotheek-levensverzekeringen:

  • Gemengde levensverzekering
  • Schuldsaldoverzekering (overlijdensverzekering)

Wanneer een hypotheek wordt toegekend, is de lener verplicht die terug te betalen.

Als de lener overlijdt, is het de verantwoordelijkheid van zijn of haar erfgenamen om de lening terug te betalen.

Om situaties te voorkomen waarin de erfgenamen dat niet zouden kunnen, eisen banken vaak dat leners een levensverzekering afsluiten. Deze verzekering, die aan het contract van de hypothecaire lening is gekoppeld, garandeert de terugbetaling van de lening door de verzekeringsmaatschappij.

Levensverzekering

Gecombineerde levensverzekering

Deze verzekering dekt zowel het overlijdensrisico als het levensrisico van de verzekerde, in ruil voor de betaling van premies.

De looptijd van het contract wordt van tevoren vastgesteld (wanneer de verzekerde 65 jaar wordt, bijvoorbeeld). Als de verzekerde vóór deze datum overlijdt, dan wordt de vergoeding van de verzekeringsmaatschappij uitbetaald op het moment van overlijden. Als de verzekerde tot het einde van het contract leeft, dan wordt het overeengekomen bedrag op dat moment uitbetaald.

De verzekeringsmaatschappij grijpt dus in alle gevallen in, waardoor de premies voor deze verzekering hoger zijn dan voor de overlijdensverzekering.

Schuldsaldoverzekering of overlijdensverzekering

Deze verzekering wordt ten zeerste aanbevolen. In geval dat de verzekerde leningnemer overlijdt, wordt het aan de bank verschuldigde saldo namelijk volledig terugbetaald. Dit beschermt andere potentiële leners of erfgenamen.

Het bedrag van de premie voor de schuldsaldoverzekering wordt door verschillende factoren bepaald:

  • Het bedrag van de hypothecaire lening
  • De looptijd en de rentevoet van de lening
  • De leeftijd, het geslacht en de algemene gezondheidstoestand van de verzekeringnemer

Een schuldsaldoverzekering kan betaald worden in één premie of in periodieke premies.

Welke instelling moet u kiezen voor uw schuldsaldoverzekering?

Wanneer u een bank benadert voor een hypothecaire lening, eist de bank vaak dat u een schuldsaldoverzekering afsluit.

Dit geeft hun niet alleen de garantie dat zij het geleende bedrag zullen terugkrijgen, maar het spreekt vanzelf dat dit voor hen ook aanzienlijk meer inkomsten oplevert. In de meeste gevallen kiezen de leners ervoor om een schuldsaldoverzekering af te sluiten bij dezelfde instelling die hun hypothecaire lening afsluit.

Dit kan soms interessant zijn, omdat u dan een korting krijgt op de rentevoet van uw hypothecaire lening.

Wees echter voorzichtig, want achter deze kortingen gaan soms verzekeringspolissen schuil met hogere premies dan bij de concurrentie.

U bent niet verplicht om deze verzekering af te sluiten bij de financiële instelling die u de hypothecaire lening verstrekt.

U mag zelf kiezen of u deze verzekering al dan niet neemt, maar u moet wel zorgvuldig de totale maandelijkse aflossingskosten berekenen die u zult moeten betalen.

U kunt dan de voordeligste optie kiezen.

Is een schuldsaldoverzekering fiscaal aftrekbaar?

Om van een belastingvoordeel te kunnen profiteren wanneer u een schuldsaldoverzekering afsluit, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U hebt een schuldsaldoverzekering afgesloten vóór uw 65ste verjaardag
  • U hebt op eigen initiatief een schuldsaldoverzekering afgesloten (individueel contract)
  • U bent de rechtmatige gebruiker of eigenaar van het eigendom
  • Uw contract heeft een looptijd van ten minste 10 jaar
  • U moet uw premie betalen binnen het jaar waarin u van het belastingvoordeel wilt profiteren

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px