BRANDVERZEKERING

Een brandverzekering, ook wel woonverzekering genoemd, is sterk aan te bevelen wanneer u een woning koopt. Bovendien maakt een brandverzekering deel uit van de verzekering die verbonden is aan een hypothecaire lening en die vaak door banken wordt geëist.

In het kader van een hypothecaire lening vormt het gehypothekeerde vastgoed de waarborg van de bank.

Als zich een ramp voordoet die het vastgoed beschadigt of vernietigt, dan verdwijnt de waarborg van de bank.

Een brandverzekering dekt een hele reeks verliezen: brand, waterschade, ontploffingen, natuurrampen, enz.

Als u verzekerd bent, zijn het vastgoed en de inboedel gedekt.

In geval van schade wordt aan de bank een schadevergoeding uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij. Die kan dan gebruikt worden om uw lening terug te betalen. Het potentiële saldo wordt dan teruggestort.

De premie voor de brandverzekering is redelijk bescheiden en ongevallen gebeuren vrij zelden bij iedereen. Daarom zijn bijna alle eigendommen gedekt door een brandverzekering.

Brandverzekering

Hoe wordt de premie voor de brandverzekering berekend?

In België wordt de prijs van een brandverzekering gewoonlijk berekend volgens:

  • Het aantal kamers in uw woning en/of de oppervlakte ervan
  • De afwerkingsgraad van uw woning (elektrische installaties, aanwezigheid van gemakkelijk ontvlambare materialen, enz.)
  • Het bouwjaar van uw woning
  • De ligging van uw woning
  • Het type vastgoed (huis, flat)
Soort vastgoed Gemiddelde prijs brandverzekering
Huis met 2 gevels Tussen 189 en 361 euro per jaar
Huis met 4 gevels Tussen 334 en 483 euro per jaar

Merk op dat u als eigenaar van een flat over het algemeen gedekt bent door de brandverzekering van het gebouw waartoe de flat behoort. Dit contract dekt echter niet de inboedel van uw flat.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px