Vervroegde terugbetaling van een lening

Denk je erover om je consumptief krediet vervroegd terug te betalen omdat je onverwacht aan geld bent gekomen? Ontdek alles wat je moet weten over vervroegde terugbetaling van een lening in België, inclusief de voorwaarden, hoe de terugbetalingsvergoeding wordt berekend en de voor- en nadelen!

Vervroegde terugbetaling van een lening

Kun je een lening vervroegd aflossen?

Volgens de Belgische wet heb je het recht om je consumentenkrediet geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen en je kredietgever mag dit verzoek niet weigeren. Je kredietgever heeft echter het recht om je een vergoeding aan te rekenen voor deze vervroegde terugbetaling, de zogenaamde “wederbeleggingsvergoeding“, waarvan het bedrag afhangt van de vervaldatum van het krediet.

Let op! Dit artikel gaat over vervroegde terugbetaling van consumentenkrediet. De procedures en regels kunnen anders zijn voor hypothecair krediet.

Hoe vraag ik vervroegde terugbetaling van een lening aan?

Als je je lening vervroegd wilt aflossen, moet je eerst de kredietverstrekker op de hoogte stellen van je voornemen en de datum waarop je de betaling gaat doen. De meeste kredietverstrekkers accepteren een eenvoudige e-mail of telefoontje. Het kan echter een goed idee zijn om een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen om je verzoek officieel te maken.

Let op: informeer je kredietverstrekker ten minste 10 dagen van tevoren. Als je dit niet doet, kan hij je nog 10 dagen rente in rekening brengen nadat je je lening vervroegd hebt terugbetaald.

Als je je lening volledig vervroegd wilt aflossen, betaal je het geld gewoon op de afgesproken datum aan je kredietverstrekker.

Als je een deel van je lening vervroegd wilt aflossen, heb je twee opties:

 • Verlaag het bedrag van de maandelijkse termijnen met behoud van de oorspronkelijke looptijd van de lening.
 • De looptijd van de lening verkorten en dezelfde maandelijkse aflossing blijven betalen.

Wat is een wederbeleggingsvergoeding ?

Wanneer een kredietnemer een lening vervroegd wil terugbetalen, passen kredietverstrekkers een vergoeding toe die bekend staat als een wederbeleggingsvergoeding. Praktisch gezien is de wederbeleggingsvergoeding een forfaitair bedrag ter compensatie van de rente die niet wordt ontvangen als gevolg van de vervroegde aflossing. De wet bepaalt een maximumbedrag voor deze vergoeding, en het maximumbedrag hangt af van het jaar waarin de lening is aangegaan.

Let op: je kredietverstrekker is verplicht om je binnen 10 dagen na je verzoek om vervroegde terugbetaling van je lening te informeren over het bedrag van deze vergoeding.

De hoogte van de wederbeleggingsvergoeding voor consumptieve leningen die vóór 1 december 2010 zijn afgesloten

De wederbeleggingsvergoeding voor consumptieve leningen die zijn afgesloten vóór 1 december 2010 wordt verschillend berekend, afhankelijk van of je je lening volledig of gedeeltelijk aflost:

 • Volledige vervroegde aflossing van een lening: maximaal 3 maanden rente (maximaal 2 maanden rente als het bedrag van de lening lager is dan € 7.500).
 • Gedeeltelijke vervroegde aflossing van een lening: maximaal 6 maanden rente, tot het bedrag dat u had moeten betalen als u de vervroegde aflossing niet had gedaan.

Het bedrag van de wederbeleggingsvergoeding voor consumentenkredieten afgesloten op of na 1 december 2010

Voor recentere leningen wordt de vervangingsvergoeding berekend op basis van de resterende looptijd van je contract:

 • Bij een looptijd van meer dan één jaar: 1% van het vervroegd terugbetaalde kapitaal.
 • Bij een looptijd van minder dan één jaar: 0,5% van het vervroegd terugbetaalde kapitaal.

De kosten voor vervroegde aflossing kunnen nooit hoger zijn dan het bedrag aan rente dat je normaal zou hebben betaald.

Let op: je betaalt geen boete voor vervroegde aflossing als je aflost in een periode waarin de debetrentevoet variabel is.

Berekening van de wederbeleggingsvergoeding in voorbeelden

Voorbeeld 1

Je hebt in 2018 een lening afgesloten en je wilt deze vervroegd volledig terugbetalen. U moet nog 34 maandelijkse betalingen doen, wat overeenkomt met een uitstaand kapitaal van € 6 800. U moet een maximale vervroegde aflossingsvergoeding betalen van :

6800 € x 1% = 68 €

Het totale bedrag dat je moet betalen om je lening vervroegd af te lossen, is dus € 6800 + € 68 = € 6868.

Voorbeeld 2

Stel dat je nog 11 maandelijkse termijnen moet betalen, wat neerkomt op een uitstaand kapitaal van €2200 voor een lening die je in 2016 hebt afgesloten. In dit geval moet je een maximale boete voor vervroegde aflossing betalen van : 2200 € x 0,5% = 11 €

Het totale bedrag dat je moet betalen om je lening vervroegd terug te betalen, is dus € 2.200 + € 11 = € 2.211.

Wanneer is het de moeite waard om een lening vervroegd terug te betalen?

Hoe hoger het JKP van je consumptieve lening, hoe voordeliger het is om vervroegd af te lossen.

Laten we een voorbeeld nemen van een lening van €12.000 die je over 60 maanden terugbetaalt. Je moet nog 34 maandelijkse termijnen van €230 betalen, in totaal €7.820 en bestaande uit:

 • € 6.800 kapitaal,
 • € 1020 aan rente.

Als je ervoor kiest om je lening vervroegd terug te betalen, moet je € 6.880 betalen, als volgt verdeeld:

 • € 6.800 kapitaal,
 • € 68 aan vervroegde aflossingskosten.

Als je ervoor kiest om je lening vervroegd af te lossen, bespaar je € 952.

Wat zijn de nadelen van vervroegde terugbetaling?

Als het bedrag van de aflossingsvergoeding overeenkomt met de nog te betalen rente op je lening, is het niet bijzonder voordelig om vervroegd af te lossen.

In dat geval boek je geen financiële winst en kun je je geld beter bewaren voor onvoorziene uitgaven of je geld elders investeren.

Leningen samenvoegen en vervroegd terugbetalen

Om je leningen te kunnen samenvoegen, moet je ze vervroegd aflossen. Deze stap houdt in dat je de verschuldigde bedragen op bestaande leningen volledig terugbetaalt. Door je leningen te groeperen, consolideer je je verschillende schulden in één enkele lening, wat het beheer van je aflossingen kan vereenvoudigen en je mogelijk betere voorwaarden kan opleveren. Zoals bij elke vervroegde aflossing van een krediet is het echter belangrijk om rekening te houden met eventuele boetes voor vervroegde aflossing die je huidige kredietverstrekkers in rekening kunnen brengen.

Ik deel het op :

Eén reactie

 1. Heel nuttige uitleg , doch vindt ik niets terug van schuldsaldo verzekering. mijn vraag is : als het volledig bedrag van de openstaande lening word terugbetaald word de schuldsaldo verzekering door gerekend of berekend naar gelang de totale aflossing….ik betaal 54 € maandelijks aan schuldsaldo voor een lening van 7.000 €
  alvast bedankt;
  D.W.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px