Vervroegd pensioen in 2023

Elk jaar zoeken veel Belgen informatie over de mogelijkheid om met vervroegd pensioen te gaan en over de hoogte van hun pensioen. Maar wat is vervroegd pensioen? Wie komt ervoor in aanmerking en in welke situaties? Vervroegd pensioen kan zowel binnen als buiten het wettelijk kader. geldexpert.be biedt je een volledige uitleg over vervroegd pensioen in 2023 in België!

Vervroegd pensioen in 2023

Wat is het wettelijk vervroegd pensioen?

De Belgische overheid heeft specifieke categorieën van werknemers vastgelegd die in aanmerking komen voor vervroegd pensioen. Op dit moment is de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar. Er zijn echter plannen om deze leeftijd te verhogen naar 66 jaar vanaf 1 februari 2025, en vervolgens naar 67 jaar vanaf 1 februari 2030. Als werknemer is het jouw verantwoordelijkheid om je werkgever op de hoogte te stellen van je intentie om met pensioen te gaan. Als je dat niet doet, loopt je arbeidsovereenkomst automatisch door. Als ambtenaar eindigt je arbeidsovereenkomst automatisch wanneer je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. Als je werkgever ermee instemt, kun je echter blijven werken.

Wie kan met vervroegd pensioen gaan?

Hoewel de wet voor iedereen geldt, voldoen alleen bepaalde werknemers en ambtenaren aan de criteria om onder bepaalde voorwaarden met vervroegd pensioen te gaan. Hoewel iedereen dus kan kiezen voor brugpensioen, kan niet iedereen genieten van het wettelijk kader voor brugpensioen. Daarvoor moet je tot een bepaalde categorie van werknemers behoren en bewijzen dat je een bepaald aantal jaren hebt gewerkt en een bepaalde leeftijd hebt bereikt.

Op welke leeftijd kun je met vervroegd pensioen?

Zoals vaak het geval is, zijn de pensioenregelingen in België in de loop der jaren geëvolueerd. Er zijn dus verschillende omstandigheden waarmee rekening moet worden gehouden bij het bepalen van het aantal jaren werk dat nodig is voor een wettelijk vervroegd pensioen. Volgens de normale regeling die momenteel van kracht is, kunnen werknemers hun vervroegd pensioen opnemen in de volgende situaties:

 • Op de leeftijd van 60 jaar, als ze 44 jaar gewerkt hebben;
 • Op de leeftijd van 61 jaar, als ze 43 jaar hebben gewerkt;
 • Op de leeftijd van 62 jaar, met een loopbaan van 43 jaar;
 • Op de leeftijd van 63 jaar, met een loopbaan van 42 jaar.

Deze voorwaarden zijn over het algemeen van toepassing in België. De regels kunnen echter variëren afhankelijk van het geboortejaar van de werknemers als gevolg van wetswijzigingen en hervormingen.

Zo kunnen werknemers die geboren zijn voor 1 januari 1956 en ten minste 32 dienstjaren hebben in 2012 hun vervroegd pensioen opnemen op 62-jarige leeftijd na een loopbaan van 37 jaar. De lengte van de loopbaan wordt berekend op basis van jaren die minstens 104 werkdagen omvatten, zonder rekening te houden met de tijd die nodig is om een diploma te behalen of de coëfficiënten die worden gebruikt om de preferentiële bestuurdersvergoedingen te verhogen.

Werknemers die geboren zijn voor 1 januari 1958 genieten van nog gunstigere regels. Zij kunnen hun vervroegd pensioen opnemen onder de volgende voorwaarden:

 • Op 61-jarige leeftijd, met 43 dienstjaren;
 • Op de leeftijd van 62 jaar, als ze 42 jaar gewerkt hebben;
 • Op 63-jarige leeftijd, met een loopbaan van 41 jaar.

Welke arbeidsjaren worden wettelijk meegeteld?

Om wettelijk in aanmerking te komen, moeten de volgende jaren worden gedocumenteerd:

Gewerkte jaren

Niet gewerkte jaren

Jaren militaire dienst

Gewerkte jaren kunnen worden meegerekend als ze werden uitgevoerd :

 • In een Belgisch pensioenstelsel;
 • In een land van de Europese Economische Ruimte;
 • In een land waarmee België een bilateraal akkoord heeft gesloten;
 • In een instelling van de Europese Unie.

Hoewel niet gewerkt, kunnen de volgende jaren worden meegerekend:

 • Perioden van werkloosheid;
 • Tijdskrediet voor werknemers;
 • Ziekteverlof;
 • Stopzetting van de activiteit om een kind jonger dan 6 jaar op te voeden.

Alle jaren van militaire dienst kunnen ook worden meegerekend.

Het belang van je werkstatus

Je tewerkstellingsstatuut is het laatste kenmerk waarmee rekening moet worden gehouden bij de berekening van de jaren die in aanmerking worden genomen voor je brugpensioen.

Brugpensioen voor ambtenaren

Als je ambtenaar bent in België, wordt er ook rekening gehouden met een aantal specifieke periodes voor de berekening van je brugpensioen:

 • Elke dienst als ambtenaar in vaste dienst (of gelijkgesteld) ;
 • Elke dienst als statutair interim-ambtenaar in het onderwijs die geleid heeft tot een ambtstermijn;
 • Alle diensten als politiek vertegenwoordiger;
 • Diensten als vrijwillige brandweerman die geleid hebben tot een pensioen als beroepsbrandweerman.

Vervroegd pensioen voor werknemers

Zoals hierboven vermeld, kunnen alleen jaren met minimaal 104 gewerkte dagen in aanmerking worden genomen.

Goed om te weten: dit cijfer is gebaseerd op de berekening van ⅓ van een voltijdse carrière.

Is het pensioenbedrag lager als ik met vervroegd pensioen ga?

Als je voldoet aan de voorwaarden voor wettelijk vervroegd pensioen, kun je hiervoor in aanmerking komen. Het is echter belangrijk om in gedachten te houden dat het bedrag van je pensioen lager zal zijn dan het normale volledige tarief als je met vervroegd pensioen gaat. De reden is simpel: door eerder met pensioen te gaan, werk je minder jaren en draag je minder bij, wat resulteert in een lager pensioen.

Vervroegd pensioen in deeltijd als alternatief

Om dit deel over vervroegd pensioen in 2023 binnen het wettelijke kader af te sluiten, is het essentieel om de mogelijkheid van deeltijds vervroegd pensioen te vermelden. Dit is een alternatieve oplossing voor vervroegd pensioen, waarbij je gewoon minder uren werkt in de laatste jaren van je loopbaan. Je kunt van 5 dagen naar 3 dagen gaan en nog steeds een bepaald salaris ontvangen voordat je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

Het is echter belangrijk om te weten dat deeltijdpensionering pas kan worden ingevoerd vanaf 55 jaar en dat het onvermijdelijk een impact heeft op het bedrag van je toekomstige pensioen.

Aarzel niet om uw pensioen te berekenen op mypension.be zodat u de beslissingen kunt nemen die het best bij uw situatie passen!

Is het mogelijk om met vervroegd pensioen te gaan buiten het wettelijke kader?

Je bent natuurlijk vrij om te kiezen wanneer je met vervroegd pensioen wilt gaan. Het is echter belangrijk om deze beslissing zorgvuldig te nemen, omdat de financiële gevolgen kunnen variëren.

Een pensioen dat niet door de staat wordt gefinancierd

In de praktijk kan elke werknemer op elk moment in zijn leven beslissen om met vervroegd pensioen te gaan. Ze zullen echter geen wettelijk pensioen ontvangen tot ze de wettelijke pensioenleeftijd bereiken. Het wettelijke pensioen is de eerste pijler van het ouderdomspensioen, dat volledig door de staat wordt gefinancierd.

Een vervroegd pensioen dat gefinancierd kan worden door het werkgeverspensioen

Het is over het algemeen onmogelijk om betalingen van de tweede pijler van het ouderdomspensioen (het aanvullend pensioen) te ontvangen voordat je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. Dit hangt natuurlijk af van de voorwaarden in het pensioencontract van je werkgever. In de meeste gevallen zal het echter niet mogelijk zijn om de uitbetaling van dit deel van je pensioen aan te vragen voordat je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

Een vervroegd pensioen via een individueel pensioen

Als je van plan bent om vervroegd met pensioen te gaan buiten het wettelijke kader, is de enige haalbare optie om een voorziening te treffen voor de derde pijler van je pensioen, het individuele pensioen. Het principe is eenvoudig: gedurende je hele leven spaar je geld op een levensverzekering of pensioenrekening. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een spaarrekening, een termijnrekening of, afhankelijk van je risicoprofiel, een van de vele andere beleggingsoplossingen.

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px