Vakantiegeld : waar heb je recht op in 2023 ?

Elke werknemer heeft recht op vrije dagen en vakantiegeld. Of je nu werknemer, ambtenaar of arbeider bent, ontdek waar je recht op hebt wat betreft vakantiegeld in 2023 in België.

Vakantiegeld : waar heb je recht op in 2023 ?

Wat is vakantiegeld ?

Vakantiegeld kan worden opgesplitst in twee delen: salarisonderhoud tijdens vakantie (bekend als enkel vakantiegeld) en een bonus om vakantiekosten te dekken (bekend als dubbel vakantiegeld). Salarisbehoud is alleen van toepassing op werknemers, aangezien arbeiders geen betaalde vakantiedagen hebben. Wanneer een werknemer een vrije dag opneemt, ontvangt hij geen loon, maar wel zijn enkel en dubbel vakantiegeld in één keer. Werknemers mogen zelf beslissen hoe ze hun vakantiegeld besteden.

Werknemers en ambtenaren ontvangen hun enkel vakantiegeld rechtstreeks van hun werkgever. Arbeiders ontvangen hun vakantiegeld echter op een andere manier. Hun werkgever betaalt sociale bijdragen aan de Rijksdienst voor Vakanties (ONVA), die ze verdeelt over de verschillende vakantiekassen in België. Werknemers ontvangen hun vakantiegeld dan via de ONVA of het betreffende vakantiefonds.

Wie heeft recht op vakantiegeld ?

Alle werknemers hebben recht op vakantiedagen en bijgevolg op vakantiegeld op basis van hun prestaties tijdens het vorige kalenderjaar. Voltijdse werknemers die een volledig jaar gewerkt hebben, hebben recht op 20 dagen betaalde vakantie (gebaseerd op een 5-daagse werkweek). Arbeiders en deeltijdse werknemers krijgen proportionele rechten op basis van het aantal gewerkte uren. Deze regel wordt gebruikt om de lengte van de vakantie en het bedrag van het vakantiegeld te berekenen.

Vakantiegeld berekenen

Werknemers met een maandloon behouden gewoon hun loon tijdens hun vakantie. Als hun salaris op uurbasis wordt berekend, krijgen ze doorbetaald voor elk opgenomen vakantie-uur. Daarnaast ontvangen ze dubbel vakantiegeld.

De berekening van dubbel vakantiegeld is gebaseerd op het brutosalaris van de maand waarin de berekening wordt gemaakt. Het brutoloon omvat alle vaste prestatiegebonden bonussen en vaste bedragen voor voordelen in natura. Dubbel vakantiegeld komt overeen met 92% van het bruto maandloon.

Als een werknemer bijvoorbeeld zes maanden heeft gewerkt met een bruto maandsalaris van €2.100, dan is zijn dubbel vakantiegeld dus €2.100 x 92% x 6/12 = €966.

Goed om te weten: je kunt het bedrag van je vakantietoeslag te weten komen via de online service van SocialSecurity in de rubriek “Mijn vakantierekening”.

Enkel en dubbel vakantiegeld: wat zijn de verschillen?

Zoals hierboven vermeld, zijn er twee categorieën vakantiegeld: enkel en dubbel. Enkel vakantiegeld is de doorbetaling van het loon tijdens vakantiedagen, terwijl dubbel vakantiegeld een extra vergoeding is op basis van verworven rechten, met een maximum van vier weken. Werknemers ontvangen deze extra jaarlijkse vergoeding bovenop hun enkelvoudig loon wanneer ze hun belangrijkste vakantie opnemen.

Werknemers ontvangen hun enkel en dubbel vakantiegeld rechtstreeks van hun werkgever. Daarom moet bij de berekening van de loonkosten van werknemers rekening worden gehouden met het dubbele vakantiegeld.

Anderzijds ontvangen handarbeiders geen loon tijdens hun vrije dagen. Hun vakantiegeld (enkel en dubbel) wordt hen betaald door de Office national des vacances annuelles (ONVA) of door het relevante vakantiefonds.

Vakantiegeld bij ontslag: ontslagvergoeding

Als je werknemer van werkgever verandert of zijn arbeidsovereenkomst beëindigt, moet je zijn vakantiegeld berekenen en op de datum van beëindiging van de arbeidsrelatie aan hem uitbetalen. Dit bedrag omvat zowel de nog niet opgenomen vakantiedagen als de reeds verworven rechten voor het komende jaar.

De toekomstige werkgever van de werknemer moet hem ook vakantiegeld betalen, maar kan de ontslagvergoeding die hij al heeft ontvangen aftrekken.

De ontslagvergoeding is gelijk aan 15,34% van het verdiende brutoloon: 7,67% voor de enkele ontslagvergoeding en 7,67% voor de dubbele ontslagvergoeding. De enkele vertrekvergoeding wordt beschouwd als loon, wat betekent dat u als werkgever sociale zekerheidsbijdragen moet betalen over dit bedrag. Daarnaast moet u 13,07% inhouden op een deel van de dubbele vertrekvergoeding (6,8/7,67). Over dit deel zijn echter geen werkgeversbijdragen verschuldigd. Het resterende werkgeversdeel van de dubbele ontslagvergoeding (0,87/7,67) is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

Werknemers ontvangen hun enkel en dubbel vakantiegeld het jaar nadien van het vakantiefonds van de werkgever(s) voor wie ze tijdens het vakantiedienstjaar hebben gewerkt.

Wanneer ontvang je vakantiegeld?

Werknemers en ambtenaren ontvangen hun enkel vakantiegeld alleen van hun werkgever als ze verlof opnemen. Het dubbel vakantiegeld wordt betaald wanneer ze hun hoofdvakantie opnemen.

Arbeiders ontvangen hun vakantiegeld van hun vakantiefonds tussen 2 mei en 30 juni. Werkgevers betalen de bijdragen aan de Office national des vacances annuelles (ONVA), die ze herverdeelt over de verschillende vakantiefondsen.

Heb jij extra geld nodig om je ideale vakantie te financieren? Dat kan met een vakantielening!

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px