Staatsbons : moet je investeren ?

Een staatsobligatie kopen betekent dat je je geld leent aan de overheid voor een bepaald aantal jaren. In ruil daarvoor ontvang je elk jaar rente, die van tevoren wordt vastgesteld. Op de vervaldag van je Staatsbon krijg je het kapitaal terugbetaald. Staatsbons: investeren? geldexpert.be heeft enkele antwoorden!

Staatsbons : moet je investeren?

Wat zijn Staatsbons ?

Staatsbons worden meestal 4 keer per jaar uitgegeven (in maart, juni, september en december) en zijn vastrentende effecten met een jaarlijkse coupon voor periodes van 1, 3, 5, 8 of 10 jaar.

De minimale initiële investering is 100 euro, met extra tranches van 100 euro. Door te kiezen voor een Staatsbon kunnen beleggers hun financiële portefeuille diversifiëren en genieten van een stabiel rendement in lijn met de solide reputatie van de emittent, de Belgische Staat. Bovendien geeft dit financiële instrument de belegger een duidelijk en precies zicht op het bedrag en de timing van zijn potentiële winst over de jaren heen.

Wat is de opbrengst van staatsbons ?

Na uitgifte blijft de rente op een staatsbon ongewijzigd, wat financiële stabiliteit biedt. Elk jaar wordt de betaalde rente, ook wel coupon genoemd, berekend op basis van de nominale waarde van het Staatsbon. Er moet worden opgemerkt dat er een bronheffing van 30%, bekend als précompte mobilier, wordt toegepast op de rente die door de staatsbon wordt gegenereerd. Het bedrag van de ontvangen coupon wordt dus verminderd met deze belasting.

Goed om te weten: voor staatsbons die binnen een jaar vervallen en gepland zijn voor de tweede helft van 2023, bedraagt de bronbelasting 15%. Dit zorgt voor een interessante fiscale hefboom, aangezien het bruto tarief van 3,30% wordt verlaagd naar 2,81% netto in plaats van 2,31%.

Wat is de nominale waarde van Staatsbons?

Wanneer een Staatsbon voor de eerste keer wordt uitgegeven, krijgt het een initiële waarde, de zogenaamde “nominale waarde“. Deze nominale waarde komt niet noodzakelijk overeen met het werkelijke bedrag dat moet worden betaald om het Staatsbiljet te verwerven. Het is aannemelijk dat de kostprijs iets hoger of lager ligt dan de nominale waarde, deze laatste wordt de “uitgifteprijs” genoemd. Het verschil tussen de nominale waarde en de uitgifteprijs wordt de “uitgiftepremie” genoemd.

Op de vervaldag wordt de terugbetaling meestal gebaseerd op de nominale waarde. In sommige gevallen wordt echter een klein extra bedrag aan de aflossingsprijs toegevoegd, de zogenaamde “aflossingspremie”. Gegevens over de waarde van Staatsbons kunnen geraadpleegd worden op de website van Euronext Brussels.

Soms stemt het gerecupereerde bedrag op de vervaldag niet overeen met de initiële prijs die bij de aankoop van de Staatsbon werd betaald. Dat komt omdat de obligatie werd uitgegeven tegen een hogere prijs dan de nominale waarde. Het omgekeerde is ook mogelijk. Deze prijsvariatie heeft een directe invloed op het rendement van de Staatsbon. Met andere woorden, het rendement hangt niet alleen af van de nominale waarde en de couponrente, maar ook van de uitgifteprijs.

Voorbeeld: als een staatsbon wordt uitgegeven met een uitgifteprijs die gelijk is aan 101%, kost de aankoop van een bon met een nominale waarde van 1.000 euro 1.010 euro. Als de couponrente 2% is, ontvang je elk jaar een bruto coupon van 20 euro, berekend op de nominale waarde. Dit is echter een bruto bedrag en na aftrek van 30% roerende voorheffing ontvang je netto 14 euro. Op de vervaldag wordt de terugbetaling vastgesteld op de nominale waarde van 1.000 euro.

Wie kan Staatsbons kopen?

Staatsbons zijn uitsluitend bestemd voor particuliere beleggers en worden ofwel :

 • via de dienst van de Grootboeken.,
 • ofwel via een groep van onderschrijvers die door de Minister van Financiën worden aangeduid voor een periode van 2 jaar.

Individuen worden als volgt gedefinieerd:

 • Personen met de Belgische nationaliteit, die in België wonen of gedomicilieerd zijn, of die dezelfde inschrijvingsrechten genieten overeenkomstig het Gemeenschapsrecht.
 • Stichtingen.
 • Organisaties zonder winstoogmerk.
 • Kerkfabrieken en instellingen die in het nationale rechtspersonenregister geregistreerd zijn onder de categorie “tijdelijke erediensten”.
 • Entiteiten gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte, gelijkaardig aan de hierboven vermelde entiteiten, met dezelfde inschrijvingsrechten overeenkomstig het Gemeenschapsrecht.

Hoe kan ik beleggen in Staatsbons?

Staatsbons zijn bedoeld voor gewone spaarders en kunnen gekocht worden op het moment van de periodieke uitgifte, die meestal vier keer per jaar plaatsvindt. De uitdrukking “inschrijven op de primaire markt” geeft aan dat de aankoop plaatsvindt op het moment van de uitgifte, waarbij alleen de uitgifteprijs in rekening wordt gebracht, zonder bijkomende kosten.

Wanneer een Staatsbon wordt uitgegeven, kan deze bij een bank worden gekocht. Hiervoor is een minimumbedrag van 100 euro of een veelvoud daarvan vereist. De aangekochte Staatsbons worden dan geregistreerd op je effectenrekening bij de bank. Je kunt ze ook rechtstreeks bij de overheid houden, door ze in te schrijven in het grootboek van de staatsschuld. Met deze tweede optie vermijd je de kosten die verbonden zijn aan een effectenrekening.

Je kunt ook op elk moment Staatsbons kopen via je bank. Bestaande staatsbons kun je op de beurs verhandelen door ze te kopen of te verkopen.

Houd er rekening mee dat de prijs waartegen je een Staatsbon op de beurs verkoopt in de volgende gevallen kan verschillen van de nominale waarde:

 • Als de rentevoet op de markt hoger is dan die van je Staatsbon, zal de verkregen prijs lager zijn dan de nominale waarde.
 • Als de rente op uw Staatsbon hoger is dan de marktrente, kan de verkoop winst opleveren.

Let op: er zijn kosten en belastingen verbonden aan het kopen en verkopen van staatsbons op de aandelenmarkt.

Beleggen in Staatsbons: is het een veilige belegging?

De kans dat de Belgische overheid in gebreke blijft is uiterst klein, waardoor Staatsbons de reputatie hebben een veilige belegging te zijn.

Let op: voor elke nieuwe uitgifte van staatsbons verstrekt de overheid een informatieblad met de specifieke kenmerken van de staatsbon. Het is raadzaam om rekening te houden met deze informatie om te bepalen of de obligatie geschikt is voor uw beleggersprofiel.

Moet ik beleggen in Staatsbons?

Om te bepalen of beleggen in Staatsbons iets voor jou is, moet je de volgende punten in overweging nemen:

 • Belgische Staatsbons zijn een veilige belegging. Als je als belegger belang hecht aan stabiliteit, dan zijn de Staatsbons het overwegen waard. Deze veiligheid heeft echter een prijs: het rendement van de Staatsbon is nog altijd lager dan dat van agressievere beleggingen.
 • De rentevoet op de Staatsbon wordt uitgedrukt als een bruto rentevoet, maar er moet 30% roerende voorheffing worden ingehouden.
 • Ben je zeker dat je je geld niet nodig hebt tijdens de looptijd van de Staatsbon? Zo ja, dan kunt u uw obligatie misschien op de beurs verkopen voordat deze vervalt. Het doorverkoopbedrag kan echter verschillen van het oorspronkelijk betaalde bedrag, rekening houdend met kosten en beursbelasting.
 • Het kopen en verkopen van staatsobligaties op de beurs is een ingewikkelde zaak. Als je niet veel ervaring hebt op dit gebied, is het raadzaam om advies te vragen aan je bankinstelling.
Logo look fin

❤️ FAVORIETE

LOOK&FIN

Investeren in participatieleningen in Belgische en Europese bedrijven in diverse sectoren

Mozzeno logo

❤️ FAVORIETE

MOZZENO

Beleggen in Belgische projecten via verschillende soorten indirecte leningen op afbetaling

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px