Hoe wordt de rente op een spaarrekening berekend?

Wanneer u geld op een spaarrekening zet, betaalt de bank u een vergoeding: dit is de rente (de zogenaamde spaarrente). Tussen de basisrente, de getrouwheidspremie, de groeipremie en alle bijbehorende regels leggen wij uit hoe u de rente van een spaarrekening berekent.

Spaarrekening HOE RENTEVOETEN BEREKENEN

Hoe de rente van een spaarrekening wordt berekend?

Op de meeste Belgische spaarrekeningen worden twee soorten rente aangerekend: een basisrente en een getrouwheidspremie.

  • De basisrente wordt berekend vanaf de dag dat het geld op de spaarrekening wordt gestort.
  • De getrouwheidspremie wordt alleen betaald als het geld ten minste 12 maanden op de spaarrekening blijft staan.
  • In het verleden was er ook een zogenaamde groeipremie

1. Berekening van de basisrentevoet van een spaarrekening

Over elk bedrag dat op een spaarrekening wordt gestort, wordt basisrente berekend. Deze rente wordt dus elke dag berekend voor de gehele periode dat het geld op de spaarrekening staat.

Hoewel sommige banken regelmatig basisrente betalen, wordt deze meestal jaarlijks vanaf 1 januari op de spaarrekening gestort. Zodra het kalenderjaar voorbij is, telt de bank de rente op uw spaargeld elke dag op en betaalt u het totale bedrag op 1 januari, of helemaal aan het begin van het jaar.

Goed om te weten: de bank heeft het recht om op elk moment haar basisrenteaanbod aan te passen, mits zij haar klanten daarvan in kennis stelt. De nieuwe rente geldt echter alleen voor toekomstige deposito's.

Hoe wordt de rente op de basisrente van mijn spaarrekening berekend?

Hier is de formule voor het berekenen van de rente op de basisrente van uw spaarrekening:

Kapitaalbedrag in euro’s x Jaarlijkse rentevoet in % x Waarderingsperiode = Rente in euro’s.

Het kapitaal is het bedrag dat u op uw spaarrekening heeft staan.

De waarderingstijd is de tijd die uw geld op uw spaarrekening doorbrengt.

Voorbeeld: 1 000 euro op een spaarrekening op 1 juli tegen een basisrente van 0,15% per jaar

Op 1 januari van het volgende jaar wordt de rente verdiend over de periode van 1 juli tot en met 31 december, dus een half jaar. De helft van het rendement van 0,15% / jaar wordt dus aangeboden: 1000 x 0,075% = €0,75

2. Berekening van de getrouwheidspremie voor een spaarrekening

De getrouwheidspremie wordt toegerekend aan het geld dat langer dan een jaar op de rekening blijft staan. Het tarief wordt vastgesteld bij de opening van de rekening en kan in de loop van het jaar niet worden gewijzigd. Het kan echter elk jaar worden herzien.

De getrouwheidspremie wordt u uitbetaald op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarover ze berekend wordt.

Goed om te weten: als de getrouwheidspremie op de spaarrekening blijft staan, levert dat rente op.

Voorbeeld: 1000 euro op 1 oktober gestort op een spaarrekening met een basisrente van 0,15%/jaar en een getrouwheidspremie van 0,50%.

Op 1 januari van het volgende jaar wordt de basisrente voor de periode van 1 oktober tot 31 december ontvangen, d.w.z. ¼ van een jaar: 1000 x 0,0375% = € 0,375
Blijft het geld op de spaarrekening staan tot 1 oktober van het volgende jaar, dan wordt de getrouwheidspremie geïnd. Als het 0,50% is, dan is er op 1 oktober € 5 verdiend, maar nog niet uitbetaald. Dit bedrag wordt pas op de eerste dag van het volgende kwartaal, dus op 1 januari, op de spaarrekening gestort.

3. Wat is de groeipremie op een spaarrekening?

De aangroeipremie is een extra rente die slechts eenmaal, op een bepaald bedrag, wordt toegekend om de spaarder te belonen voor een nieuwe storting. Zij bestaat niet langer voor gereglementeerde rekeningen, maar kan nog wel bestaan voor bepaalde niet-gereglementeerde spaarrekeningen.

De voorheffing en de kosten moeten in aanmerking worden genomen om een nettorendement te berekenen

Bij de berekening van de bankrente op een spaarrekening moet rekening worden gehouden met twee andere elementen: de roerende voorheffing (zie belasting op spaarrekeningen) en de bankkosten.

Roerende voorheffing op spaarrekeningen

Indien de rente op een spaarrekening niet meer bedraagt dan 980 euro per persoon, of 1.960 euro voor twee wettelijk samenwonenden of gehuwden, is geen roerende voorheffing verschuldigd op gereglementeerde spaarrekeningen. Indien dit bedrag aan rente wordt overschreden, is 15% bronbelasting verschuldigd op het gedeelte boven deze bedragen.

Let op! Als u meer dan één gereglementeerde spaarrekening heeft, moet u de som berekenen van de rente die zij opbrengen. Als het het maximale belastingvrije bedrag overschrijdt, moet u dit op uw belastingaangifte vermelden. Bovendien moet u bij de berekening van de rente op uw spaarrekeningen rekening houden met eventuele spaarrekeningen van uw minderjarige kinderen. Hun rente wordt bij de berekening van de belastingvrije som opgeteld bij de rente op uw eigen spaarrekeningen.

Kosten voor spaarrekeningen

Om te berekenen hoeveel uw spaarrekening u eigenlijk oplevert, moet u ook rekening houden met de mogelijke kosten. Banken brengen soms kosten in rekening voor hun spaarrekeningen, zoals verzekeringskosten of kosten voor het versturen van afschriften of post.

Berekening van het reële rendement / de nettorente van spaarrekeningen

Om de juiste keuze voor uw spaarrekening te maken, is het noodzakelijk het reële rendement van de aangeboden rekening te berekenen. Daarvoor kunt u de simulatietool voor bankrente van My-Finances gebruiken. Als u zelf de rente op uw spaarrekening wilt berekenen, moet u rekening houden met de volgende elementen

  • De basisrente en de getrouwheidspremie,
  • De bronbelasting van 15% op rente boven € 980 per persoon,
  • Eventuele bankkosten op uw spaarrekening.

Enkele vragen die vaak gesteld worden door onze lezers:

Wat krijg je van je spaarrekening?

Op uw spaarrekening ontvangt u de rente op de spaarrekening, plus de getrouwheidspremie. Het bedrag hangt dus af van de rentevoet van uw Belgische spaarrekening en van de rentevoet van uw getrouwheidspremie.

Wanneer wordt de getrouwheidspremie op mijn spaarrekening gestort?

De getrouwheidspremie wordt berekend op het geld dat langer dan een jaar op uw rekening blijft staan. Om dit te bepalen gebruikt de bank de LIFO-procedure, wat staat voor Last In First Out. Het gaat erom te bepalen welke betalingen en opnames meetellen voor de berekening. LIFO is in het voordeel van de spaarder.

Transactiedatum, verwerkingsdatum, valutadatum: wat zijn de verschillen?

  • De transactiedatum is de datum waarop u een overboekings- of opnameopdracht hebt geplaatst.
  • De verwerkingsdatum is de datum waarop de verrichting op uw bankrekening wordt geboekt. De transactie kan vertraging oplopen als u bijvoorbeeld online, vanuit uw persoonlijke ruimte op internet of vanuit uw smartphone-applicatie, buiten werktijd, op zon- en feestdagen een transactie verricht.
  • De valutadatum is de datum die wordt gebruikt om rekening te houden met de rente-inkomsten die u zou ontvangen als u geld op een spaarrekening zou zetten, of met het tekort aan inkomsten bij opnames.

Ik heb mijn getrouwheidspremie niet ontvangen: waarom?

De rente op uw spaarrekening wordt systematisch elk jaar aan u uitbetaald. Om de getrouwheidspremie te kunnen ontvangen, moeten uw betalingen echter gedurende een aaneengesloten periode van één jaar, tot op de dag nauwkeurig, zijn gebleven. Als u het geld voor die tijd opneemt, hebt u er geen recht op.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px