Hoe wordt de rente op een spaarrekening berekend?

Wanneer je geld op een spaarrekening zet, betaalt de bank je een vergoeding: dit zijn de intresten. Tussen de basisrente, de getrouwheidspremie, de groeipremie en alle bijbehorende voorwaarden en regels, leggen we je uit hoe je de rente op een spaarrekening berekent.

Spaarrekening hoe rentevoeten berekenen

Hoe wordt de rente op een spaarrekening berekend?

Op de meeste Belgische spaarrekeningen worden twee soorten rente ontvangen: een basisrente en een getrouwheidspremie.

 • De basisrente ontvang je vanaf de dag van de storting op de spaarrekening.
 • De getrouwheidspremie ontvang je pas wanneer het geld gedurende een minimale periode van 12 maanden onaangeroerd op de spaarrekening blijft.
 • Vroeger was er ook wat men noemde de groeipremie.


Je vindt de hoogste rentetarieven op spaarrekeningen door ze met elkaar te vergelijken!

1. Hoe wordt de basisrente van een spaarrekening berekend?

Een basisrente wordt toegepast op elk bedrag dat op een spaarrekening wordt gestort. Deze rente wordt dus elke dag berekend gedurende de hele periode waarin de fondsen op de spaarrekening blijven. Hoewel sommige banken de basisrente regelmatig uitbetalen, wordt het meestal jaarlijks gestort op de spaarrekening, op 1 januari. Nadat het kalenderjaar is afgelopen, telt de bank de rente op die je spaargeld elke dag heeft opgeleverd, en ze betalen je op 1 januari, of aan het begin van het jaar, het totale bedrag uit.

Goed om te weten: de bank heeft het recht om haar aanbod van basisrente-tarieven op elk moment aan te passen, op voorwaarde dat ze haar klanten hiervan op de hoogte brengt. De nieuwe basisrente is echter alleen van toepassing op toekomstige stortingen.

Hoe wordt de basisrente op mijn spaarrekening berekend?

Hieronder vind je de formule om te berekenen hoeveel de basisrente op je spaarrekening oplevert:

Kapitaalbedrag in euro’s x Basisrentevoet in % x Tijd= Jouw rente in euro’s.

Het kapitaalbedrag is het geldbedrag dat je op de spaarrekening hebt staan.

De tijd is de periode waarin jouw geld op je spaarrekening staat.

Voorbeeld : Stel je hebt op 1 juli 1000 euro gestort op een spaarrekening met een basistarief van 0,15% per jaar.

Op 1 januari van het jaar erop ontvang je rente voor de periode van 1 juli tot 31 december, dus voor een half jaar. De helft van het rendement van 0,15% per jaar wordt dus toegepast: 1000 x 0,075% = 0,75 euro.

Drie spaarrekeningen in de kijker

2. Hoe bereken je de getrouwheidspremie van een spaarrekening?

De getrouwheidspremie wordt alleen toegekend op bedragen die minimaal 12 maanden op de spaarrekening blijven staan. Het tarief ervan is vastgesteld voor een periode van 12 maanden vanaf het moment van de initiële storting. Gedurende deze periode kan de bank het tarief niet wijzigen voor het gestorte bedrag. De getrouwheidspremie wordt elk kwartaal betaald, op 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari.

Goed om te weten: als je de getrouwheidspremie op de spaarrekening laat staan, levert deze zelf ook rente op.

Voorbeeld: Stel, je stort op 1 oktober 1000 euro op een spaarrekening met een basisrente van 0,15% per jaar en een getrouwheidspremie van 0,50%.

  • Op 1 januari van het volgende jaar ontvang je de basistrente voor de periode van 1 oktober tot 31 december, wat neerkomt op ¼ van het jaar: 1000 x 0,0375% = 0,375 euro.
  • Als het geld op de spaarrekening blijft tot 1 oktober van het volgende jaar, wordt de getrouwheidspremie toegekend. Als dit 0,50% is, wordt op 1 oktober een bedrag van 5 euro verworven, maar nog niet uitbetaald. Dit bedrag wordt pas op de eerste dag van het volgende kwartaal, dus op 1 januari, op de spaarrekening gestort.

 

3. Wat is de groeipremie van een spaarrekening?

De groeipremie is een extra rentevergoeding die slechts één keer wordt toegekend op een bepaald bedrag, als beloning voor een nieuwe storting. Het bestaat niet meer voor gereglementeerde rekeningen, maar kan nog steeds van toepassing zijn op sommige niet-gereglementeerde spaarrekeningen.

Hou rekening met de roerende voorheffing en kosten tijdens het berekenen van het netto rendement

Bij het berekenen van de rente op een spaarrekening moeten twee andere elementen in overweging worden genomen: de roerende voorheffing en de bankkosten.

De roerende voorheffing op spaarrekeningen

Als de rente op een spaarrekening niet meer bedraagt dan 980 € per persoon, of 1960 € voor twee personen die wettelijk samenwonen of getrouwd zijn, hoeft er geen roerende voorheffing te worden betaald voor gereglementeerde spaarrekeningen. Als dit rentebedrag wordt overschreden, wordt er 15% roerende voorheffing geheven op het bedrag boven deze limieten.

Let op! Als je meerdere gereglementeerde spaarrekeningen hebt, moet je het totale bedrag aan rente berekenen dat ze genereren. Als dit bedrag hoger is dan het maximale belastingvrije bedrag, moet je het aangeven op je belastingaangifte. Let daarbij bovendien op dat, bij het berekenen van de rente op je spaarrekeningen, je ook rekening houdt met eventuele spaarrekeningen van je minderjarige kinderen. Hun rente wordt namelijk opgeteld bij die van je eigen spaarrekeningen bij het berekenen van de fiscale vrijstellingsdrempel.

De kosten van spaarrekeningen

Om precies te berekenen wat je spaarrekening daadwerkelijk oplevert, dien je ook rekening te houden met eventuele kosten. Sommige bankinstellingen brengen kosten in rekening voor hun spaarrekeningen, zoals verzekeringskosten of kosten voor het verzenden van uittreksels of correspondentie.

Berekening van het nettorendement van spaarrekeningen

Om de juiste spaarrekening te kiezen, is het belangrijk om het nettorendement van spaarrekeningen te berekenen. Hiervoor kun je gebruik maken van onze tool op GeldExpert.be. Als je zelf de rente van je spaarrekening wilt berekenen, zorg er dan voor dat je de volgende elementen in overweging neemt:

 • De basisrente en de getrouwheidspremie,
 • De roerende voorheffing van 15% op rente boven 980 € / persoon,
 • Eventuele bankkosten die worden geheven op je spaarrekening.

Enkele veelgestelde vragen van onze lezers:

Wat brengt een spaarrekening op?

Op je spaarrekening ontvang je geld in de vorm van spaarrente en een getrouwheidspremie. Het exacte bedrag is afhankelijk van de spaarrente en de getrouwheidspremie.

Onder welke voorwaarde wordt de getrouwheidspremie op mijn spaarrekening gestort?

De getrouwheidspremie wordt berekend op het bedrag dat meer dan een jaar op je rekening heeft gestaan. Om deze te bepalen, maakt de bank gebruik van de LIFO-methode, wat staat voor Last In First Out. Hierbij wordt bepaald welke stortingen en opnames meetellen in de berekening. Het LIFO-principe is in het voordeel van de spaarder.

De "datum van de transactie", de "verwerkingsdatum" en de "valutadatum" : wat zijn de verschillen?

 • De “datum van de transactie” is wanneer je een overschrijvings- of opnameopdracht hebt gegeven.
 • De “verwerkingsdatum” is wanneer deze transactie op je bankrekening wordt geregistreerd. Deze datum kan worden verschoven als je bijvoorbeeld een online transactie uitvoert, vanuit je persoonlijke ruimte op internet of je smartphone-app, buiten de kantooruren, op zondag en op feestdagen.
 • De “valutadatum” is de datum die wordt gebruikt voor het boeken van rente-inkomsten die je zou ontvangen bij storting op een spaarrekening, of het verlies aan rente voor opnames.

Ik heb geen recht op mijn getrouwheidspremie, waarom?

Je spaarrente wordt jaarlijks automatisch op je rekening gestort. Echter, om de getrouwheidspremie te ontvangen, moeten je stortingen daadwerkelijk gedurende een aaneengesloten periode van een jaar op de rekening blijven, tot op de dag nauwkeurig. Als je het geld eerder opneemt, heb je er geen recht op.

Investeer enkel in financiële producten die u begrijpt !

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px