Nibc

NIBC Spaarrekening

NIBC Direct biedt vier 100% online spaarrekeningen aan: de Spaarrekening, de Getrouwheidsrekening, de Flex-rekening en de termijnrekening.

 SpaarGetrouwheidFlexTermijn
Type van rekeningGereglementeerde spaarrekening Gereglementeerde spaarrekening Niet-gereglementeerde spaarrekeningNiet-gereglementeerde spaarrekening
Basisrente0,01 % op jaarbasis
0,05 % op jaarbasis

0,16% brutorente (0,11% nettorente) op jaarbasis op uw spaargeld tot € 1.000.000

0% rente op spaargeld boven €1.000.000

Vaste rente voor alle periodes

Bekijk alle rente en alle periodes

Getrouwheids-

premie

0,10 % op jaarbasis
0,10 % op jaarbasis
Betaling van rente
Basisrente 1 x per jaar uitbetaald
Getrouwheidspremie 4 x per jaar uitbetaald
Basisrente 1 x per jaar uitbetaald
Getrouwheidspremie 4 x per jaar uitbetaald
Rente 4 x per jaar uitbetaaldKeuze tussen maandelijkse of jaarlijkse uitbetaling van rente
FiscaliteitGeen roerende voorheffing op rente tot € 980Geen roerende voorheffing op rente tot € 98030% roerende voorheffing op uw rente-inkomsten30% roerende voorheffing op uw rente-inkomsten
Beschikbaarheid van spaargelden
Altijd beschikbaarAltijd beschikbaarAltijd beschikbaarBeschikbaar op de vervaldag. Onderbreking alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk
LooptijdOnbeperkte looptijdOnbeperkte looptijdOnbeperkte looptijdVan 3 maanden tot 10 jaar
Minimum bedrag
GeenGeenGeenEenmalige inleg bij opening, vanaf 100 euro
Maximale bedragGeenGeen1.000.000 € :  0% rente
Geen
Rekeningsbeheer
Rekening voorbehouden voor internetgebruikRekening voorbehouden voor internetgebruikRekening voorbehouden voor internetgebruikRekening voorbehouden voor internetgebruik

Rendement van de NIBC Direct Spaarrekening

Basisrente en getrouwheidspremie op de Spaar- en Getrouwheidsrekening

De basisrente wordt verdiend vanaf de dag nadat u uw geld op de NIBC-spaarrekening hebt gestort tot de dag waarop u het opneemt. Let op: in het verleden behaalde basisrentevoeten bieden geen garantie voor de toekomst. Zij kunnen te allen tijde door NIBC Bank worden gewijzigd.

De NIBC Loyaliteitsbonus is alleen beschikbaar op bedragen die gedurende 12 maanden na uw storting ononderbroken op uw spaarrekening blijven staan. Deze bonus geldt vanaf de dag na uw storting.

De getrouwheidspremie op bedragen van minstens € 500 die u van uw gereglementeerde NIBC-spaarrekening overschrijft naar een andere gereglementeerde spaarrekening van NIBC Bank waarvan u eveneens houder bent, blijft verworven binnen een limiet van 3 overschrijvingen per jaar.

De dag volgend op de verwerving van uw NIBC getrouwheidspremie begint een nieuwe periode van 12 maanden van verwerving.
Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door NIBC Bank worden gewijzigd. Het tarief dat geldt op het moment van uw betaling of het begin van een nieuwe wachtperiode blijft echter gedurende 12 maanden ongewijzigd.

De basisrente wordt op uw rekening gestort wanneer u uw NIBC-rekening afsluit of op de valutadatum 1 januari.
De getrouwheidsbonus die u reeds hebt verdiend, wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin u hem hebt verdiend (1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober), of wanneer u uw rekening sluit.

Let op! Als u geld opneemt voor het einde van deze periode van 12 maanden, ontvangt u geen loyaliteitsbonus op dat geld. Daarom is het van essentieel belang te weten op welke datum de getrouwheidspremie is verdiend. Deze intrekking heeft echter geen invloed op de basisrente.

Rente op de Flex NIBC rekening

De NIBC Direct Flex Account biedt u een eenvoudige rente met een dagelijks rendement. De rente wordt dagelijks berekend tegen 0,11% netto per jaar tot 1.000.000 euro. Voor saldi boven € 1.000.000 bedraagt de bruto en netto rente 0,00% per jaar.
De rente wordt om de 3 maanden betaald, op de eerste dag van elk kwartaal.

Te weten: de netto rente is gelijk aan de bruto rente van 0,16% minus de 30% bronbelasting.

De rentevoeten kunnen te allen tijde door NIBC worden gewijzigd. Als u een account bij hen hebt, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen.

Sparen bij nibc direct de spaarbank per definitie
bron: www.nibcdirect.be

Rente op de NIBC-termijnrekening

Met de NIBC-termijnrekening legt u uw spaargeld vast voor de looptijd van uw keuze tegen een vaste rentevoet (vergelijking termijnrekening).
Merk op dat als NIBC de rente verhoogt binnen 14 dagen na de opening van uw rekening, de bank de rente van uw NIBC-rekening in uw voordeel zal aanpassen.
De rente op uw NIBC Termijnrekening wordt op jaar- of maandbasis uitbetaald, naar keuze. Als uw NIBC Termijnrekening een looptijd heeft van minder dan 12 maanden, dan wordt de rente betaald aan het einde van de looptijd en niet op jaarbasis.

Te weten: de netto rente is gelijk aan de bruto rente van 0,16% minus de 30% bronbelasting.

NIBC spaarrekeningkosten

  • Beheerskosten :
    • Rekening openen : GRATIS
    • De rekening sluiten : GRATIS
    • Jaarlijkse verklaring: GRATIS
  • Eventuele verzekering: niet van toepassing
  • Eventuele verzendingskosten/andere kosten: GRATIS : GRATUITS

Belasting op NIBC-spaarrekeningen

Belastingheffing op Spaarrekeningen en Fidelity NIBC-rekeningen

Met de rekeningen Epargne en Fidelity NIBC geniet u van een vrijstelling van roerende voorheffing tot een maximum van € 980 aan interesten per natuurlijke persoon die in België woont en per jaar, voor het inkomstenjaar 2022.
Als u uw Epargne- of Fidelity NIBC-rekening hebt geopend op uw naam en die van uw gehuwde of wettelijk samenwonende partner, bedraagt de vrijstelling 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2022.
Voor rente boven deze grens bedraagt de bronbelasting 15%. Deze bronbelasting wordt automatisch aan de bron ingehouden door de NIBC bank.
Als u meerdere spaarrekeningen hebt, moet u in uw belastingaangifte de rente vermelden die u boven het hierboven vermelde maximum hebt ontvangen en die niet aan de bronbelasting is onderworpen.

Belasting van flex- en termijnrekeningen NIBC

NIBC Flex en Termijnrekeningen zijn niet-gereglementeerde spaarrekeningen en genieten daarom geen vrijstelling van roerende voorheffing. De bronbelasting op deze rekeningen bedraagt 30% van het bedrag op uw rekening en wordt door NIBC Direct aan de bron ingehouden.

Looptijd van NIBC-spaarrekeningen

Looptijd van NIBC Spaar-, Fidelity- en Flex-rekeningen

De NIBC Spaar-, Fidelity- en Flex-rekeningen zijn open rekeningen. U kunt uw geld te allen tijde opnemen, binnen de door de wet gestelde grenzen.
Ook de mogelijkheden om geld over te maken zijn wettelijk beperkt. U kunt deze rekeningen niet als betaalrekeningen gebruiken.

Looptijd van de NIBC termijnrekening

Met de NIBC-termijnrekening wordt uw spaargeld vastgezet tegen een vaste rentevoet voor een periode naar keuze tussen 3 maanden en 10 jaar. De rekening kan alleen worden beëindigd in de volgende omstandigheden: werkloosheid, echtscheiding, overlijden of arbeidsongeschiktheid gedurende ten minste 3 opeenvolgende maanden van een van de rekeninghouders. Als u uw rekening wilt sluiten, zal NIBC Direct u vragen om officiële documenten die de situatie bewijzen.

Risques et garanties des comptes d'épargne NIBC

Het geld dat u op NIBC-spaarrekeningen stort, valt onder het Europese depositobeschermingsstelsel tot 100.000 euro per persoon.
Als NIBC Direct Bank failliet gaat of dreigt te gaan, kan uw spaargeld boven € 100.000 geheel of gedeeltelijk verloren gaan of worden omgezet in aandelen.

Officiële documenten

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang: