MeDirect Bank

MeDirect biedt tot 6 keer meer rente op spaarrekeningen dan andere

MeDirect Bank biedt 4 zeer interessante spaarproducten aan (onder de Belgische depositogarantie), die allemaal 100% online worden aangeboden:

Opgelet: de door MeDirect Bank weergegeven rentevoeten kunnen wijzigen. In dat geval zal de bank u per e-mail op de hoogte brengen. U kunt de rentevoet op elk moment controleren door naar de website van de bank te gaan.

Maandsparen Max

Maandsparen Max is de gereglementeerde spaarrekening van MeDirect Bank. Zo kunt u elke maand geld opzijzetten en het laten groeien tegen een aantrekkelijk tarief. U kunt uw rekening maandelijks aanvullen met automatisch sparen door middel van een doorlopende opdracht van een andere rekening.

U kunt tot €5.000 per maand beleggen op de Maandsparen Max, wat het onderscheidt van andere spaarrekeningen die vaak beperkt zijn tot een veel lagere drempel van €500.

Deze rekening is gemakkelijk te openen en gratis. Er zijn geen instapkosten, openingskosten, opstapkosten of beheerskosten. Er is geen tijdslimiet.

De basisrentevoet bedraagt 0,05% (op jaarbasis) en u profiteert van een getrouwheidspremie van 0,65% (op jaarbasis). De basisrente wordt eenmaal per jaar betaald. De getrouwheidspremie betreft bedragen die langer dan 12 maanden op de rekening blijven staan. Het wordt uitbetaald op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het verdiend is.

Fiscaliteit van de MeDirect Bank Maandsparen Max rekening

Met de spaarrekening Maandsparen Max zijn uw interesten vrijgesteld van 15% roerende voorheffing tot u de limiet van 980 euro bereikt. De rekening kan worden geopend op naam van een gehuwd of wettelijk samenwonend paar. In dat geval stijgt de drempel voor de belastbare roerende voorheffing tot 1.960 euro.

Indien u de drempels van de roerende voorheffing overschrijdt, zal MeDirect Bank deze automatisch inhouden op de interesten. 

Fidelity Sparen

De MeDirect Bank Fidelity Sparen rekening is ook een gereglementeerde rekening. Er zijn geen minimum- of maximumstortingslimieten. U kunt de rekening openen met €1 en uw stortingen zijn onbeperkt. Met deze rekening kunt u grote sommen geld op lange termijn beleggen en laten groeien, dankzij de getrouwheidsbonus.

De jaarbasis van de rentevoet is 0,05% en de jaarbasis van de getrouwheidspremie is 0,15%.

De voorwaarden voor het openen en sluiten van de rekening, de wijze van uitbetaling van de rente en de berekening van de belasting zijn dezelfde als voor de Max Maandspaarrekening, zoals hierboven beschreven.

Dynamic Sparen

Dynamic Sparen is de derde gereglementeerde rekening van MeDirect Bank. Het is meer gericht op mensen die hun geld op korte termijn willen inzetten.

De basisrente voor Dynamic Sparen bedraagt 0,30% (op jaarbasis), wat veel aantrekkelijker is dan de vorige twee rekeningen. De jaarlijkse basis voor de getrouwheidspremie is vastgesteld op 0,10%.

De rekening is beperkt, met een maximumstorting van 30.000 euro. Het heeft een onbeperkte duur. Het biedt u volledige flexibiliteit en stelt u in staat bedragen te beleggen die u meer zullen opleveren dan op andere gereglementeerde rekeningen.

De andere voorwaarden (openen en sluiten van de rekening, betaling van basisrente en getrouwheidspremie, berekening van belastingen) zijn in overeenstemming met de twee andere spaarrekeningen van MeDirect Bank.

ME3 Spaarrekening

ME3 is de niet-gereglementeerde spaarrekening van MeDirect Bank. Het is bedoeld voor mensen die hun geld voor ten minste drie maanden kunnen achterlaten. Dit maakt de rekening iets minder flexibel, maar interessanter voor het rendement. U heeft namelijk een drie maanden opzegtermijn voor opnames te mogen maken.

Een niet-gereglementeerde spaarrekening heeft geen basisrente verhoogd met een getrouwheidspremie, maar slechts één rentevoet. Het gaat over een brutobedrag waarop de effectieve roerende voorheffing van de eerste euro moet worden ingehouden. De jaarbasis voor de ME3-rentevoet is 0,33% bruto, verminderd met de 30% bronbelasting, d.w.z. 0,23% netto. De rente wordt om de drie maanden aan u betaald.

De MeDirect Bank ME3-spaarrekening heeft geen minimum- of maximumbedrag. Het is gratis te openen, te beheren en te sluiten, en er zijn geen verborgen kosten.

Fiscaliteit van de MeDirect Bank ME3-spaarrekening

ME3 is een niet-gereglementeerde rekening, wat betekent dat vanaf de eerste euro roerende voorheffing wordt geheven. MeDirect Bank trekt dit direct van uw betalingen af en toont u de netto rente na aftrek.

Beleggingsrisico's bij MeDirect Bank

MeDirect Bank is onderworpen aan de Belgische wetgeving inzake depositobescherming. Zij zijn gegarandeerd tot 100.000 euro per rekening en per persoon. In geval van faillissement van de bank krijgt u uw spaargeld volledig terug.

Bedragen van meer dan 100.000 euro kunnen bij een dreigende faillissement van de bank worden omgezet in aandelen (bail-in), zodat ze niet verloren gaan.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px