De ING Spaarrekening

ING Bank biedt twee spaaroplossingen: de klassieke spaarrekening en de spaarrekening voor jongeren.
Ontdek de kenmerken van deze spaarrekeningen met geldexpert.be

De klassieke spaarrekening - ING Groen Boekje

Het ING Groen Boekje is een gereglementeerde spaarrekening van onbepaalde duur. Het kan online of in een kantoor worden geopend en vervolgens online, via een Self’Bank of in een kantoor worden beheerd.

Het ING-Boekje kan geopend worden :

 • Op uw naam, op voorwaarde dat u geen andere ING-spaarrekening op uw naam hebt.
 • Op uw naam en die van andere medehouders, voor zover u bij hen geen andere ING-bankspaarrekening hebt.
Sparen met ing bank
ING spaar mogelijkheden

Voorwaarden van het ING Groen Boekje

Saldo Groen Boekje

 • Minimumbedrag: geen minimumbedrag
 • Maximumbedrag: 250.000 euro
 • De rekening mag geen negatief saldo hebben

Rendement van het ING-boekje

De rente op het ING Boekje bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie.

Basisrentevoet Getrouwheidsbonus
0,01% op jaarbasis 0,10% op jaarbasis

De basisrente wordt verdiend vanaf de dag nadat u uw geld op de ING-spaarrekening hebt gestort tot de dag waarop u het opneemt. De basisrente uit het verleden is geen garantie voor de toekomst. Ze kunnen te allen tijde door ING Bank worden gewijzigd.
De basisrente wordt op uw ING-rekening gestort bij het afsluiten van uw rekening of op de valutadatum 1 januari.

De getrouwheidspremie wordt enkel toegekend op de bedragen die gedurende 12 maanden na uw storting ononderbroken op uw ING-spaarrekening blijven staan. Deze bonus is actief vanaf de dag na uw storting.

De getrouwheidspremie op bedragen van minstens 500 euro die u van uw ING-spaarrekening overschrijft naar een andere ING-bankspaarrekening waarvan u ook titularis bent, blijft verworven tot maximaal 3 overschrijvingen per jaar.

De dag nadat uw getrouwheidspremie is verdiend, begint een nieuwe verdienperiode van 12 maanden.
Het tarief van de getrouwheidspremie kan door ING Bank te allen tijde worden gewijzigd. Het tarief dat geldt op het moment van uw betaling of het begin van een nieuwe wachtperiode blijft echter gedurende 12 maanden ongewijzigd.

De reeds verdiende loyaliteitspremie wordt op uw ING-rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin ze werd verdiend (1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober), of wanneer u uw ING-rekening afsluit.

Let op! Als u uw geld vóór het einde van de minimumperiode van 12 maanden opneemt, ontvangt u geen getrouwheidspremie op dit geld. Het is dus van essentieel belang te weten op welke datum de getrouwheidspremie is verworven. Deze terugtrekking heeft echter geen invloed op de verwerving van de basisrente.

Kosten van het ING-boekje

 • Beheerskosten:
  • opening van de rekening : GRATIS
  • De rekening sluiten : GRATIS
  • Jaarlijkse verklaring: GRATIS
  • Transfers : GRATIS
 • Mogelijke verzekering: ING Rekeningverzekering: 4,80 € / jaar
 • Mogelijke kosten voor het verzenden van post/andere kosten: Portokosten
 • Geldopname aan het loket in euro’s: opnamekosten van 0,10% van het opgenomen bedrag met een minimum van € 3 per opname.
Ing bank spaarrekening

Fiscaliteit van het ING-boekje

Met het ING-Boekje betaalt u geen roerende voorheffing als de rente op uw ING Groen Boekje minder dan 980 euro bedraagt.
Dit maximum wordt toegekend per natuurlijke persoon die in België woont en per jaar, voor het inkomstenjaar 2022.
Als uw rekening werd geopend op uw naam en op naam van uw wettelijk samenwonende of gehuwde partner, bedraagt het maximumbedrag 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2022.

Voor al uw rente boven dit plafond bedraagt de bronbelasting 15%. Het wordt automatisch aan de bron ingehouden door ING Bank.

Merk op dat als u meerdere spaarrekeningen heeft, u alle ontvangen rente boven het bovengenoemde maximumbedrag die niet aan de bronheffing is onderworpen, in uw belastingaangifte moet vermelden.

Looptijd van het ING-Boekje

Het ING-boekje heeft een open einde. U kunt te allen tijde over uw geld beschikken, binnen de grenzen van de wet. Aangezien uw mogelijkheden om geld over te maken ook wettelijk beperkt zijn, kan deze rekening niet als betaalrekening worden gebruikt.

Risico's en garanties

Met het ING Groen Boekje is uw spaargeld beschermd tot een bedrag van 100.000 euro in het kader van de Europese Spaargarantie.

Als ING Bank failliet dreigt te gaan of failliet gaat, kunt u het spaargeld boven dit bedrag geheel of gedeeltelijk verliezen of gedwongen worden het om te zetten in aandelen.

Officiële documenten

ING Groen Boekje voor jongeren - ING Groen Boekje voor kinderen

Met het ING Groen Boekje voor Kinderen bouwt u spaargeld op voor uw kind.
Met deze spaarrekening voor jongeren kunt u uw kind leren sparen terwijl u een oogje houdt op de verrichtingen die hij of zij doet.
Uw kind profiteert van deze spaarrekening op zijn of haar 18e verjaardag.

Het ING Boekje voor jongeren heeft dezelfde voorwaarden als het klassieke ING Boekje.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px