Hello bank logo

De spaarrekening van Hello Bank

Hello Bank biedt een klassieke gereglementeerde spaarrekening aan waarop u uw spaargeld kunt storten en gebruiken in geval van onvoorziene omstandigheden.

De Hello Bank spaarrekening in het kort

  • Gratis spaarrekening voor onbepaalde tijd.

Opgelet! Als uw spaarsaldo lager is dan € 25, u gedurende 10 jaar geen stortingen of opnames doet, u geen andere rekening heeft bij BNP Paribas Fortis en u minstens 24 jaar oud bent, dan betaalt u € 2,50 per jaar.

  • Basisrente 0.5%.
  • Getrouwheidspremie 0.25%.
  • Uw tegoeden blijven te allen tijde beschikbaar.
  • Een maximum saldo van € 250.000 per rekening.
  • Maximaal 1 spaarrekening per identieke (mede)eigenaar.

Rente op de Hello Bank spaarrekening

De basisrente van een Hello Bank spaarrekening bedraagt 0.5% bruto per jaar en wordt dagelijks berekend.

De getrouwheidspremie van een Hello Bank-spaarrekening bedraagt 0.25% bruto per jaar en is gewaarborgd tijdens de verwervingsperiode. Ze wordt berekend op elke storting die u doet en die minstens 12 opeenvolgende maanden ononderbroken op uw rekening blijft staan.

Zowel de basisrente als de getrouwheidspremie zijn onderhevig aan wijzigingen, afhankelijk van de marktomstandigheden of van wijzigingen in wettelijk toegestane limieten. Indien een dergelijke wijziging wordt doorgevoerd, wordt u daarvan op de hoogte gebracht door middel van een bericht dat bij uw rekeningafschriften wordt gevoegd.

Belastingheffing op de Hello Bank-spaarrekening

Met een Hello Bank spaarrekening betaal je geen belasting op je rente tot €980 (voor het jaar 2022). Als je getrouwd bent of wettelijk samenwoont en samen een Hello Bank-spaarrekening opent, wordt deze limiet verdubbeld tot 1.960 euro. Voor de interesten die je ontvangt en die deze limieten overschrijden, wordt automatisch een roerende voorheffing van 15% geheven.

Een maximumsaldo van €250.000

De Hello Bank-spaarrekening heeft een maximumsaldo van 250.000 euro. Als het tegoed op uw rekening dit bedrag overschrijdt, wordt het overschot overgeschreven naar een bestaande of nieuwe niet-gereglementeerde spaarrekening met dezelfde beheerskenmerken (zelfde houder of medehouders en gevolmachtigde(n), …). Deze andere spaarrekening biedt u dezelfde flexibiliteit als uw klassieke Hello Bank-spaarrekening, maar brengt geen rente op.

Eén spaarrekening per (mede)houder

Een Hello Bank spaarrekening kan alleen worden geopend als er niet reeds een spaarrekening voor dezelfde houder of medehouders bestaat bij Hello Bank of BNP Paribas Fortis.

Risico's

Als Hello Bank failliet gaat of dreigt te gaan, loopt u het risico dat u uw spaargeld niet terugkrijgt of dat het bedrag van uw spaargeld bij Hello Bank boven € 100.000 wordt verminderd of omgezet in kapitaalaandelen.

Hoe opent u een Hello Bank spaarrekening?

Als u een Hello Bank spaarrekening wilt openen, raden wij u aan eerst de essentiële informatie voor de Hello Bank spaarrekening spaarder te lezen.

Vervolgens kunt u een aanvraag indienen om een rekening te openen door contact op te nemen met het Hello Team op het nummer 02.433.41.42. Een adviseur zal u antwoorden van maandag tot vrijdag, van 7 tot 22 uur, of op zaterdag van 9 tot 17 uur.

Goed om weten: naast de klassieke spaarrekening verdeelt Hello Bank ook de gereglementeerde spaarrekening Hello4You voor jongeren van 18 tot 27 jaar, die door BNP Paribas Fortis op de markt wordt gebracht. Lees meer over de spaarrekeningen van BNP en over deze rekening in het bijzonder.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px