Deutsche bank logo fr belgique

De Deutsche Bank spaarrekening

De DB E-Fidelity Account van Deutsche Bank is een gereglementeerde, open online spaarrekening.

Ontdek bij ons meer over de kenmerken van de Deutsche Bank Fidelity Spaarrekening!

DB E-Fidelity-spaarrekening Deutsche Bank

De Deutsche Bank DB E-Fidelity Account is een gereglementeerde online spaarrekening onder Belgisch recht. Het wordt op de markt gebracht door de Belgische dochteronderneming van de Duitse bank Deutsche Bank AG.
Deze spaarrekening kan onafhankelijk worden gekocht. Het kan worden geopend op de website van Deutsch Bank.

De Deutsch Bank spaarrekening, voorbehouden voor online gebruik, biedt u een spaaroplossing op lange termijn met een looptijd van meer dan 12 maanden. Uw fondsen blijven te allen tijde beschikbaar.

Het saldo van uw Deutsch Bank spaarrekening en de uitgevoerde transacties kunt u bekijken via uw rekeningafschriften of Web Banking.

Saldo spaarrekening Deutsche Bank

 • Minimumbedrag: geen minimumbedrag
 • De rekening mag geen negatief saldo hebben

Wat is het rendement van de spaarrekening van Deutsche Bank

De rentevergoeding van de DB E-Fidelity Account van Deutsche Bank bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie.

Basisrente Getrouwheidspremie
0,01% op jaarbasis 0,10% op jaarbasis

De basisrente op uw Deutsch Bank spaarrekening wordt verdiend vanaf de dag nadat u uw geld stort tot de dag dat u het opneemt. De basisrente uit het verleden is geen garantie voor de toekomst. Zij kunnen te allen tijde door Deutsch Bank worden gewijzigd. U wordt van eventuele wijzigingen op de hoogte gesteld via een Online Banking-bericht, brief of e-mail.
De basisrente wordt aan u betaald wanneer u uw rekening afsluit of op de valutadatum van 1 januari.

De getrouwheidspremie van Deutsch Bank wordt enkel betaald op de bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden na uw storting op uw rekening blijven staan. Deze getrouwheidspremie loopt vanaf de dag na de storting.

Een loyaliteitsbonus wordt verdiend over bedragen van minimaal € 500 die u overboekt van uw Deutsch Bank spaarrekening naar een andere Deutsch Bank spaarrekening waarvan u ook houder bent, tot een maximum van drie overboekingen per jaar.

De dag nadat uw loyaliteitsbonus is verdiend, begint een nieuwe verdienperiode van 12 maanden.
Deutsch Bank kan ook te allen tijde het loyaliteitsbonuspercentage wijzigen. Het tarief dat geldt op het moment van uw betaling of bij het begin van een nieuwe wachtperiode blijft echter gedurende 12 maanden ongewijzigd.

De reeds verdiende loyaliteitsbonus wordt op uw Deutsch Bank rekening gestort op de eerste dag volgend op het kwartaal waarin deze bonus is verdiend (1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober), of wanneer u uw Deutsch Bank rekening afsluit.

Let op! U ontvangt geen loyaliteitsbonus op uw geld als u het opneemt voor het einde van de minimumperiode van 12 maanden. Het is dus essentieel om te weten wanneer uw loyaliteitspremie is verdiend. Deze intrekking heeft echter geen invloed op de verwerving van de basisrente.

Kosten van Deutsche Bank spaarrekeningen

 • Beheerskosten :
  • Rekening openen : GRATIS
  • De rekening sluiten : GRATIS
  • Jaarlijkse verklaring: GRATIS
 • Eventuele verzekering: 4 € / jaar
 • Mailingkosten/andere kosten :
  • Elektronische rekeningafschriften: GRATIS
  • Mailings binnen België: €1,50 per afschrift
  • Mailings buiten België maar binnen Europa: € 2,00 per borderel
  • Verzending buiten Europa: €3,00 per afschrift

Sommige banken, bijvoorbeeld in Duitsland, vragen een commissie voor het gebruik van hun geldautomaten. Deze provisie wordt onafhankelijk aan Deutsche Bank AG Brussels Branch in rekening gebracht.

Belasting van de Deutsche Bank spaarrekening

Met de DB E-Fidelity Account van Deutsche Bank is de eerste € 980 (voor het inkomstenjaar 2022) vrijgesteld van de 15% roerende voorheffing. Als uw rekening op uw naam en die van uw gehuwde of wettelijk samenwonende echtgenoot staat, wordt deze limiet verdubbeld. U bent dan vrijgesteld van bronbelasting tot een maximumbedrag van € 1.960 voor het inkomstenjaar 2022.

Alle rente boven het maximumbedrag is onderworpen aan een bronbelasting van 15%. Dit bedrag wordt dan automatisch aan de bron ingehouden door de Deutsch Bank.

Indien u meerdere spaarrekeningen heeft, bent u verplicht de ontvangen rente boven het bovengenoemde maximumbedrag die niet aan de 15% roerende voorheffing is onderworpen, in uw aangifte te vermelden.

De fiscale behandeling door de Deutsch Bank is afhankelijk van uw individuele situatie en kan in de toekomst veranderen. Onder dit belastingstelsel wordt verstaan het belastingstelsel dat wordt toegepast op een gemiddelde particuliere cliënt die een in België woonachtige natuurlijke persoon is.

Risico's en garanties

Deutsch Bank is aangesloten bij het Duitse wettelijke depositogarantiestelsel.
Door particulieren en bepaalde rechtspersonen gedeponeerde gelden vallen onder deze beschermingsregeling tegen een tarief van 100.000 euro per persoon. Lees meer over de bescherming van spaarbankrekeningen.

In geval van een risico van faillissement of insolventie van de Deutsch Bank kan het spaargeld boven dit bedrag verloren gaan, of onderworpen worden aan vermindering/omzetting in aandelen.

Officiële documenten

Zie voor meer informatie over de DB E-Fidelity Account van Deutsche Bank de volgende documenten:

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px