Bpost bank logo

De Bpost spaarrekening

Bpost bank biedt twee gereglementeerde spaarrekeningen aan: de Spaarrekening en de Cocoon spaarrekening met een interessant rendement.

Ontdek alle details van de bpost bankspaarrekeningen met geldexpert.be!

 SpaarrekeningSpaarrekening Cocoon
Voor wie?Klassieke gereglementeerde spaarrekening voor alle particulierenGereglementeerde spaarrekening voor particulieren onder de 40 jaar.
Basisrente0,01% op jaarbasis
0,40% op jaarbasis
Getrouwheidspremie0,10% op jaarbasis
0,15% op jaarbasis
Minimum storting Geen minimumGeen minimum
Maximum storting
Geen maximumMaximum 500 € / maand
Rekening openen
In het kantoor of onlineIn het kantoor of online
Rekeningbeheer Solde du compte et opérations effectuées consultables par les extraits de compte ainsi que le Web Banking Solde du compte et opérations effectuées consultables par les extraits de compte ainsi que le Web Banking 
Waarom ?Laag rendement, maar geen maximumbedrag of leeftijdsgrens Aantrekkelijk rendement, maar maandelijkse limiet van € 500/maand en stortingsverbod vanaf de eerste dag na de 40e verjaardag van de titularis.
Automatisch sparenGratis invoering van een doorlopende opdracht of automatische overschrijving Gratis invoering van een doorlopende opdracht of automatische overschrijving 
Wettelijke informatieEssentiële informatie voor de spaarder Essentiële informatie voor de spaarder

Basisrente en getrouwheidspremie voor Bpost bank spaarrekeningen

De basisrente op bpost-spaarrekeningen wordt verkregen vanaf de dag na de storting van uw geld op de rekening tot de dag van de opname.

De getrouwheidspremie wordt door bpost bank enkel aangeboden op de bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op uw rekening blijven staan. De uitvoering van deze bonus vindt plaats vanaf de dag na uw betaling.

De getrouwheidspremie verworven op bedragen van minstens € 500 die u overschrijft van uw bpost bankspaarrekening naar een andere bpost bankspaarrekening waarvan u ook titularis bent, blijft verworven aan een maximum van 3 overschrijvingen per jaar.

De dag volgend op de verwerving van uw bpost bank getrouwheidspremie begint een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden.

De percentages van de basistarieven en de getrouwheidspremie kunnen variëren volgens de marktvoorwaarden. Bij een dergelijke wijziging zal bpost bank u daarvan langs elektronische weg of via uw rekeninguittreksels op de hoogte brengen.
Het toegepaste tarief van de getrouwheidspremie is gegarandeerd voor de gehele verwervingsperiode, d.w.z. voor één jaar.

De basisrente wordt betaald op uw rekening wanneer u uw bpost bankrekening afsluit of op de valutadatum van 1 januari.
De getrouwheidspremie die u reeds verworven hebt, wordt 4 keer per jaar op uw rekening gestort, op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober, of wanneer u uw rekening afsluit.

Let op! Als u vóór het einde van deze periode van 12 maanden een opname doet, kunt u niet profiteren van de loyaliteitsbonus op dit geld. Het is dus belangrijk om te weten op welke datum uw getrouwheidspremie is verdiend. Een dergelijke intrekking zou echter geen gevolgen hebben voor de basisrente.

Kosten voor Bpost-spaarrekeningen

  • Beheerskosten :
    • Rekening openen : GRATIS
    • De rekening sluiten : GRATIS
    • Jaarlijkse verklaring: GRATIS
  • Eventuele saldoverzekering: € 4,25/jaar
  • Mogelijke verzendingskosten/andere kosten: €1,70 / verzending 1,70 € / envoi

Belasting op Bpost bank spaarrekeningen

De jaarlijkse rente op uw bpost bankspaarrekening is vrijgesteld van roerende voorheffing tot maximaal 980 euro per belastingplichtige en per jaar, voor het inkomstenjaar 2022. Dit maximum bedraagt 1.960 euro als u uw rekening samen met uw wettelijk samenwonende of gehuwde echtgenoot hebt geopend. Boven deze bedragen wordt door bpost bank een roerende voorheffing van 15% per jaar rechtstreeks aan de bron ingehouden.

Hoe een spaarrekening openen bij bpost bank
stappen om een Bpost spaarrekening te openen, bron: www.bpost.be

Let op! Indien u meer dan één spaarrekening heeft, bent u verplicht alle ontvangen rente boven het aangegeven maximumbedrag die niet aan de bronheffing is onderworpen, in uw belastingaangifte te vermelden.

Looptijd van de Bpost bank spaarrekeningen

De bpost bankspaarrekeningen zijn rekeningen van onbepaalde duur. U kunt uw geld dus op elk moment opnemen, binnen de wettelijk opgelegde grenzen. Geldovermakingen vanaf deze spaarrekeningen zijn ook wettelijk beperkt. U kunt deze rekeningen niet als betaalrekeningen gebruiken.

Risico's en waarborgen voor Bpost spaarrekeningen

Het geld dat u op de bpost bankspaarrekeningen stort, valt onder het Europees depositobeschermingsmechanisme tot 100.000 euro per persoon. bpost bank is aangesloten bij het Belgische wettelijke depositogarantiestelsel.
In geval van faillissement of faillissementsrisico van bpost bank kan uw spaargeld boven 100.000 euro dus worden omgezet in aandelen, maar ook geheel of gedeeltelijk verloren gaan.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px