De BNP Paribas Fortis spaarrekening

BNP Paribas Fortis Bank biedt 4 spaarrekeningen aan: de klassieke spaarrekening, Étoile, Logement en Hello4You. Ontdek hun specifieke kenmerken met Mes-Finances!

De BNP Paribas Fortis spaarrekeningen zijn gereglementeerde spaarrekeningen.
Ze kunnen worden geopend op de website van de bank of op verzoek in uw BNP kantoor. U kunt een rekening openen via het distributiekanaal Hello Bank! via de website van BNP.

U kunt het saldo van uw spaarrekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via uw rekeningafschriften, Self Banking, Easy Banking Web of de Easy Banking App.

Bnp fortis spaarrekening

De klassieke spaarrekening van BNP Paribas Fortis

Basisrentevoet Getrouwheidspremie
0,01% op jaarbasis 0,10% op jaarbasis

Een nieuwe BNP spaarrekening kan alleen worden geopend als er niet al een spaarrekening op naam van dezelfde houder of medehouders bestaat bij BNP Paribas Fortis of Hello Bank!

U kunt uw spaargeld opbouwen door regelmatige of sporadische betalingen te doen. Uw tegoeden kunnen op elk moment worden opgenomen of overgeschreven naar een andere BNP Paribas Fortis bankrekening op uw naam, of er kunnen effecten worden aangekocht.

Bnp paribas fortis spaarrekening in a nutshell
Voorwaarden zichtbaar op de website van BNP Paribas Fortis voor de klassieke spaarrekening

Saldo van de klassieke BNP spaarrekening

 • Minimum storting: geen minimum storting
 • Maximumdeposito: Vanaf 1/4/2022 wordt het saldo van de BNP-spaarrekening beperkt tot € 250.000. Als het saldo op uw rekening dit bedrag overschrijdt, zal het overschot worden overgeschreven naar een niet-gereglementeerde spaarrekening die voor dit doel is geopend of reeds bestaat.
  Deze niet-gereglementeerde spaarrekening heeft dezelfde beheerskenmerken als de gereglementeerde spaarrekening, maar brengt geen rente op.
 • Geen negatief saldo toegestaan

Officiële documenten

BNP Paribas Fortis Ster spaarrekening - spaarrekening voor kinderen

Basisrentevoet Getrouwheidspremie
0,01% op jaarbasis 0,10% op jaarbasis

Met de BNP Paribas Fortis Ster Spaarrekening kunt u een spaarrekening openen voor uw kind. U kunt een rekeningnummer reserveren vóór de geboorte van uw kind, dat dan ingaat op de dag dat hij of zij geboren wordt.
Het geld op deze spaarrekening kan op elk moment worden opgenomen en gebruikt.

Saldo BNP Ster Spaarrekening

 • Minimum storting: geen minimum storting
 • Maximale inleg: € 9.000 per kalenderjaar
 • Geen negatief saldo toegestaan

Officiële documenten

Meer uitleg en een vergelijking van spaarrekeningen voor kinderen

De BNP Paribas Fortis woonspaarrekening voor 18- tot 35-jarigen

Basisrentevoet Getrouwheidspremie
0,01% op jaarbasis 0,10% op jaarbasis

De BNP woonspaarrekening is voorbehouden voor personen tussen 18 en 35 jaar.
Uw startkapitaal is gegarandeerd, en stelt u in staat uw kansen op het verkrijgen van financiering voor de aankoop van uw toekomstige woning te vergroten.

U kunt maandelijkse betalingen doen of een enkele jaarlijkse betaling.
Uw fondsen blijven te allen tijde beschikbaar.

Saldo van de BNP-spaarrekening thuis

 • Minimum storting: geen minimum storting
 • Maximale inleg: €6000 per kalenderjaar
 • Geen negatief saldo toegestaan

Officiële documenten

Hello4You Spaarrekening Voor jongvolwassenen

Basisrentevoet Getrouwheidspremie
0,01% op jaarbasis 0,10% op jaarbasis

De Hello4You BNP spaarrekening is voorbehouden voor personen tussen 18 en 27 jaar oud.
U kunt kiezen voor maandelijkse betalingen of een eenmalige jaarlijkse betaling.
U kunt uw geld op elk moment opnemen en gebruiken, een bedrag overschrijven naar een andere BNP Paribas Fortis-rekening op uw naam, of effecten kopen.

Hello4You spaarrekening saldo

 • Minimum storting: geen minimum storting
 • Maximale inleg: €6000 per kalenderjaar
 • Geen negatief saldo toegestaan

Officiële documenten

Algemene voorwaarden van de BNP Paribas Fortis spaarrekeningen

Basisrente en getrouwheidspremie

De basisrente op de BNP Paribas Fortis spaarrekeningen wordt verworven vanaf de dag nadat u uw geld hebt gestort tot de dag waarop u het opneemt. In het verleden berekende basisrentetarieven bieden geen garantie voor de toekomst. Deze tarieven kunnen door BNP Paribas Fortis te allen tijde worden gewijzigd.
De basisrente wordt op uw BNP Paribas Fortis-rekening gestort bij de afsluiting van uw rekening of op de valutadatum 1 januari.

De getrouwheidspremie voor de BNP Paribas Fortis spaarrekeningen wordt enkel toegekend op bedragen die ononderbroken op de rekening blijven staan gedurende 12 maanden na de storting. Deze getrouwheidspremie loopt vanaf de dag na uw storting.

De getrouwheidspremie op de bedragen van minstens € 500 die u overschrijft van uw BNP Paribas Fortis spaarrekening naar een andere spaarrekening bij dezelfde bank en waarvan u ook titularis bent, blijft verworven tot een limiet van 3 overschrijvingen per jaar.

De dag volgend op de dag waarop de getrouwheidspremie op uw spaarrekening verworven is, begint een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden.
Het tarief van de getrouwheidspremie kan op elk ogenblik door BNP Paribas Fortis Bank gewijzigd worden. Het tarief dat van kracht is op het moment van uw uitkering of het begin van een nieuwe wachtperiode blijft echter ongewijzigd gedurende een periode van 12 maanden.

Elke getrouwheidspremie die u verdient, wordt gestort op uw BNP Paribas Fortis rekening op de eerste dag volgend op het kwartaal waarin u ze verdient (1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober), of wanneer u uw BNP rekening sluit.

Let op! Als u uw geld opneemt voor het einde van de minimumperiode van 12 maanden, ontvangt u geen getrouwheidsbonus over dit geld. Het is dus van belang de datum van verwerving van uw getrouwheidspremie te kennen. Deze intrekking zal echter geen invloed hebben op de verwerving van de basisrente.

Wat zijn de kosten voor BNP Paribas Fortis-spaarrekeningen?

 • Beheerskosten :
  • Openen van rekeningen : GRATIS
  • Afsluiting van de rekeningen : GRATIS
  • Jaaroverzicht: voor elke rekening met een saldo van minder dan 25 euro waarop gedurende 10 jaar geen betalingen of opvragingen zijn verricht, waarvan de houder geen andere rekeningen bij BNP Paribas Fortis heeft en minstens 24 jaar oud is: 2,50 euro per jaar.
 • Eventuele verzekering: €4,25 per jaar
 • Mogelijke verzendingskosten/andere kosten: Portokosten

Fiscale behandeling van de BNP Paribas Fortis spaarrekening

Met BNP Paribas Fortis spaarrekeningen bent u vrijgesteld van roerende voorheffing tot een maximumbedrag van € 980 aan interesten per natuurlijke persoon inwoner van België en per jaar, voor het inkomstenjaar 2022.
Als uw spaarrekening werd geopend op uw naam en die van uw gehuwde of wettelijk samenwonende partner, bedraagt de vrijstelling 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2022.

Voor rente die dit plafond overschrijdt, bedraagt de bronbelasting 15%. Deze voorheffing wordt automatisch aan de bron ingehouden door BNP Paribas Fortis bank.

Als u meerdere spaarrekeningen hebt, moet u in uw belastingaangifte de rente vermelden die u boven het bovengenoemde maximumbedrag hebt ontvangen en die niet aan de bronbelasting is onderworpen.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px