Belfius logo

De Belfius spaarrekeningen

De Belfius bankspaarrekening is een gereglementeerde rekening voor onbepaalde duur. Het kan online of in een filiaal worden geopend. U kunt deze rekening gratis openen, beheren en sluiten.
De Belfius-spaarrekening is een interessante oplossing als u uw geld wilt sparen en er toch over wilt kunnen beschikken in geval van onvoorziene omstandigheden.
Ontdek met ons alle kenmerken van de Belfius spaarrekening.

Basisrente en getrouwheidspremie

De rentevergoeding van de Belfius-spaarrekening bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie.

Basisrente Getrouwheidspremie
0,01% op jaarbasis 0,10% op jaarbasis

De basisrente wordt verdiend vanaf de dag nadat u uw geld op de spaarrekening hebt gestort tot de dag waarop u het opneemt. Er zij op gewezen dat basisrentevoeten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Zij kunnen te allen tijde door de bank worden gewijzigd.

De getrouwheidspremie wordt enkel aangeboden op de bedragen die onafgebroken op uw spaarrekening blijven staan gedurende 12 maanden volgend op uw storting. Deze bonus is van kracht vanaf de dag na uw storting.

De getrouwheidspremie verworven op bedragen van minstens € 500 die u overschrijft van uw Belfius gereglementeerde spaarrekening naar een andere gereglementeerde spaarrekening van Bank Belfius waarvan u ook houder bent, blijft verworven binnen een limiet van 3 overschrijvingen per jaar.

De dag volgend op de verwerving van uw getrouwheidspremie begint een nieuwe periode van 12 maanden van verwerving.
Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het tarief dat van kracht is op het moment van uw uitkering of het begin van een nieuwe wachtperiode blijft echter ongewijzigd gedurende een periode van 12 maanden.

De basisrente wordt op uw rekening gestort wanneer u uw rekening sluit of op de valutadatum 1 januari.
De getrouwheidspremie die u reeds verworven hebt, wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin u ze verworven hebt (1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober), of wanneer u uw rekening afsluit.

Let op! Als u geld opneemt voor het einde van deze periode van 12 maanden, ontvangt u geen getrouwheidsbonus over dat geld. Het is derhalve van essentieel belang de datum van verwerving van de getrouwheidspremie te kennen. Deze intrekking is echter niet van invloed op de basisrente.

Belfius spaarrekening kosten

  • Beheerskosten
    • Rekening openen : GRATIS
    • Rekening sluiten : GRATIS
    • Jaarlijkse afrekening: GRATIS
  • Mogelijke verzekering: €4,99
  • Mogelijke verzendingskosten/andere kosten: Verzendkosten

Fiscaliteit van de Belfius-spaarrekening

Met de Belfius-spaarrekening geniet u voor het inkomstenjaar 2022 van een vrijstelling van roerende voorheffing tot een plafond van € 980 aan interesten per natuurlijke persoon die in België verblijft en per jaar.
Als u een spaarrekening heeft geopend op uw naam en op naam van uw gehuwde of wettelijk samenwonende partner, bedraagt de vrijstelling 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2022.

Voor interesten die deze limiet overschrijden, bedraagt de roerende voorheffing 15%. Deze roerende voorheffing wordt door de Belfius-bank automatisch ingehouden aan de bron.

Als u over verschillende spaarrekeningen beschikt, moet u in uw belastingaangifte de rente vermelden die boven het hierboven vermelde maximumbedrag is ontvangen en waarop geen roerende voorheffing is ingehouden.

Lees ook ons artikel over belastingberekening, hoe geld te besparen

Looptijd van de Belfius-spaarrekening

De gereglementeerde spaarrekening bij Belfius Bank is van onbepaalde duur. U kunt uw geld op elk moment opnemen, binnen de door de wet gestelde grenzen.
De mogelijkheden om geld over te maken zijn eveneens bij wet beperkt. U kunt deze rekening niet als betaalrekening gebruiken.

Belfius spaarrekening

Risico's en garanties

De tegoeden op Belfius-spaarrekeningen zijn gedekt door het Europees depositobeschermingsmechanisme tot 100.000 euro per persoon.
Bij een dreigend faillissement van de Belfius-bank kan elk spaartegoed van meer dan 100.000 euro dus geheel of gedeeltelijk verloren gaan, of soms worden omgezet in aandelen.

Nog meer lezen:

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px