Belastingen op spaargeld

De roerende voorheffing is de belasting op de inkomsten van je spaarrekeningen. Wanneer je je spaargeld op een rekening zet, verdien je er geld aan dankzij de basisrente en de eventuele getrouwheidspremie (indien je geld langer dan 12 maanden op de rekening blijft staan) die erop worden toegepast. Ontdek alles over belastingen op jouw spaargeld hieronder.

Belastingheffing op spaarrekeningen

Aan het einde van het jaar moet je de som maken van wat je op al je spaarrekeningen (en de spaarrekeningen van je minderjarige kinderen) hebt verdiend en dit bedrag op je belastingaangifte vermelden. In 2024, als het bedrag hoger is dan 980 euro, heft de Belgische Staat een percentage van 15%: dit is de roerende voorheffing.

Wat gebeurt er bij belastingvrijstelling als er twee eigenaars zijn van dezelfde spaarrekening?

Als je een gezamenlijke rekening hebt voor het huwelijk, wordt de belastingvrijstellingsdrempel verdubbeld tot 1.960 euro. Het kan dus interessant zijn om een gezamenlijke rekening te openen als een van de partners aanzienlijk meer spaargeld heeft dan de ander.

Kan ik een vrijstelling van € 980 krijgen voor elke spaarrekening?

De vrijstelling van je spaargeld geldt voor al je spaarrekeningen, dus het is niet toegestaan om de drempel van 980 euro afzonderlijk toe te passen op elke spaarrekening.

Met de huidig lage rentetarieven moet je spaargeld aanzienlijk zijn voordat de inkomsten belastbaar worden. Dit maakt spaarrekeningen met lage rentetarieven nog steeds interessant.

Belastingheffing op spaarrekeningen van ondernemingen

Je kunt ook een spaarrekening openen voor je bedrijf. Als je geld hebt dat je niet onmiddellijk nodig hebt, kun je het vastzetten om inkomsten te genereren. Net als bij een spaarrekening voor particulieren neem je geld op wanneer je het nodig hebt.

De roerende voorheffing op zakelijke spaarrekeningen verschilt van bank tot bank en varieert van 15% tot 25%. Financiële instellingen bieden ook verschillende voorwaarden aan. De rentevoet wordt pro rata toegepast op de periode waarin het geld is belegd, en je kunt een getrouwheidspremie ontvangen die wordt berekend op basis van de tijd dat het geld is vastgezet. Deze premie kan progressief zijn: het zal interessanter zijn als je je ertoe verbindt het geld gedurende ten minste 12 maanden te laten staan dan wanneer je het na een kwartaal opneemt.

De inkomsten uit deze besparingen worden belast tegen het normale tarief van de vennootschapsbelasting, op dezelfde wijze als andere inkomsten, maar zonder de kosten. Omdat het echter de verantwoordelijkheid van de bank is om de voorheffing in te houden, wordt deze van je belasting afgetrokken.

Je kunt zoveel spaarrekeningen voor je bedrijf openen als je wilt. De meeste banken bieden ze gratis aan, en je hoeft geen zichtrekening te openen bij de bank waar je spaarrekening wordt aangehouden.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Drie spaarrekeningen in de kijker

Telt de spaarrekening van mijn minderjarige kind mee voor de berekening van de roerende voorheffing op mijn spaarrekeningen?

De inkomsten van de spaarrekening van jouw minderjarige kind(eren) worden meegenomen in de berekening van jouw roerende voorheffing. Als beide ouders elk een spaarrekening hebben, worden deze inkomsten in tweeën gedeeld en op elke ouder toegepast.

Het voordeel van het opnemen van de rente van de rekening van je kind is dat de belastingheffing verandert, omdat jouw drempel stijgt naar € 1.880.

Tot welk bedrag aan rente is de particuliere spaarder vrijgesteld van roerende voorheffing?

Je moet een inkomen van meer dan 980 € hebben om belasting te betalen over je spaargeld, voor je persoonlijke rekening. Als je een gezamenlijke rekening hebt, wordt dit bedrag verdubbeld en wordt het dus 1.960 €.

De belasting op spaarrekeningen wordt berekend over alle inkomsten. Je moet alle inkomsten (rente + getrouwheidspremie) van al je spaarrekeningen opnemen en het inkomen van de spaarrekening van je minderjarige kinderen meenemen.

Belastingregels voor gereglementeerde en niet-gereglementeerde spaarrekeningen

Een gereglementeerde spaarrekening biedt gedeeltelijke belastingvrijstelling. De roerende voorheffing wordt pas toegepast zodra het inkomensdrempel van 980 € is overschreden. Daaronder, hoewel je nog steeds je inkomsten moet aangeven in je belastingaangifte, worden ze niet belast. Boven dit bedrag wordt een roerende voorheffing van 15% toegepast.

Voor een niet-gereglementeerde spaarrekening geldt deze gedeeltelijke belastingvrijstelling niet. Vanaf de eerste euro aan inkomsten wordt een roerende voorheffing van 30% toegepast. Om een niet-gereglementeerde spaarrekening interessant te maken, worden de inkomsten van een niet-gereglementeerde rekening anders toegewezen. In tegenstelling tot de gereglementeerde rekening ontvang je geen basisrente en getrouwheidspremie. Het rentetarief is uniform. Je geld hoeft dus niet langer dan een jaar vast te staan om het equivalent van de getrouwheidspremie te verdienen, maar het levert vanaf de eerste dag.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees onze gids over de verschillen en bijzonderheden van gereglementeerde en niet-gereglementeerde spaarrekeningen.

Hoe werkt het LIFO-systeem op sommige spaarrekeningen?

LIFO staat voor Last In First Out. Naast de rente die je spaarrekening genereert, kun je ook in aanmerking komen voor een loyaliteitspremie die wordt berekend op het geld dat langer dan een jaar op de rekening staat.

Je kunt op elk moment geld storten en opnemen van je spaarrekening. Om het bedrag te bepalen dat minstens 1 jaar is blijven staan om in aanmerking te komen voor de loyaliteitspremie, hanteert de bank het “Last In First Out”-principe. Deze berekening komt ten goede aan de spaarder.

Belastingheffing op spaarrekeningen

Is mijn spaargeld bij buitenlandse banken in België onderhevig aan roerende voorheffing?

Al je spaarinkomsten zijn onderhevig aan de Belgische belastingwetgeving, inclusief die van buitenlandse banken die in België zijn gevestigd. Ze vallen namelijk onder het Belgische recht. Er zijn regelgevingen opgesteld voor banken die in het buitenland zijn gevestigd, met overeenkomsten die voorkomen dat je belasting ontwijkt en tevens voorkomen dat je dubbele belasting betaalt, zowel in België als in het land waar de bank is gevestigd.

Merk op dat de vrijstelling van belasting alleen geldt op Belgisch grondgebied. Buiten het land wordt je spaargeld belast vanaf de eerste euro aan rente. Ook via een online bank ontkom je niet aan belastingheffing.

Investeer enkel in financiële producten die u begrijpt !

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px