Argenta logo e1596473610342

De Argenta spaarekening

Argenta biedt u zijn online e-spaarrekening en zijn Maxispaarrekening aan om uw spaargeld te beleggen zonder minimumbedrag en tot 2 miljoen euro.

 e-spaarMaxirekening
Basisrente0,01% op jaarbasis0,01% op jaarbasis
Getrouwheidspremie0,10% op jaarbasis
0,10% op jaarbasis
Minimum storting Geen minimumGeen minimum
Maximum aanhouden bedrag
2.000.000 € 2.000.000 € 
Rekening openenIn het kantoor of, als u al cliënt bent bij Argenta, via de appOp kantoor
Toegestane overdrachtenJa, via de Argenta-app, Argenta Internetbankieren of op kantoor.Ja, via de Argenta-app, Argenta Internetbankieren of op kantoor.
Toegestane opnames en stortingen van kasgeld NeeJa, op kantoor

Argenta spaarrekening rendement

De basisrente op Argenta spaarrekeningen wordt verdiend vanaf de dag nadat u uw geld op de rekening heeft gestort tot de dag van opname. Het wordt op uw rekening gestort wanneer u uw rekening sluit of op 1 januari.

De getrouwheidspremie wordt enkel aangeboden op de bedragen die ononderbroken op uw spaarrekening blijven staan gedurende 12 maanden volgend op uw storting. Deze bonus is van kracht vanaf de dag na uw storting. Elke loyaliteitsbonus die reeds verdiend werd, wordt op uw rekening gestort op de eerste dag volgend op het kwartaal waarin ze verdiend werd (vanaf 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober), of wanneer uw rekening gesloten wordt.

Let op ! Argenta Bank behoudt zich het recht voor om haar tarieven te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen per bankafschrift worden medegedeeld. In geval van wijziging van het tarief van de getrouwheidspremie blijft het tarief dat geldt op het ogenblik van uw betaling of van het begin van een nieuwe acquisitieperiode niettemin ongewijzigd gedurende een periode van 12 maanden.

De getrouwheidspremie die verdiend wordt op bedragen van minstens 500 euro die u overschrijft van uw gereglementeerde Argenta spaarrekening naar een andere gereglementeerde spaarrekening van Argenta Bank waarvan u ook houder bent, blijft verdiend binnen een limiet van 3 jaarlijkse overschrijvingen.
De dag volgend op de verwerving van uw getrouwheidspremie begint een nieuwe periode van 12 maanden van verwerving.

Let op ! Als u geld opneemt voor het einde van de periode van 12 maanden, ontvangt u geen getrouwheidsbonus over het opgenomen bedrag. Het is dus van essentieel belang dat u de datum kent waarop de getrouwheidspremie wordt verdiend. Deze intrekking is echter niet van invloed op de basisrente.

Argenta spaarrekening kosten

e-spaar Argenta Spaarbank

 • Beheerskosten :
  • Een rekening openen : GRATIS
  • De rekening sluiten : GRATIS
  • Jaarlijkse afrekening : GRATIS
 • Mogelijke verzekering : Niet mogelijk
 • Eventuele verzendingskosten/andere kosten: geen kosten mogelijk (uittreksels worden alleen via Web Banking verstuurd)

Maxirekening Argenta Spaarbank

 • Beheerskosten  :
  • Een rekening openen : GRATIS
  • De rekening sluiten : GRATIS
  • Jaarlijkse afrekening : GRATIS
 • Mogelijke verzekering : Niet mogelijk
 • Eventuele verzendingskosten/andere kosten: verzendkosten
Argenta spaarrekening voorstelling
voordelen vermeld op www.argenta.be website over hun spaarrekening

Belastingheffing op Argenta-spaarrekeningen

Met de Argenta spaarrekeningen bent u vrijgesteld van roerende voorheffing tot een maximum van 980 euro interesten per natuurlijke persoon woonachtig in België en per jaar, voor het inkomstenjaar 2022.
Als u de Argenta-spaarrekening op uw naam en die van uw gehuwde of wettelijk samenwonende partner opende, bedraagt de vrijstelling 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2022.

Voor rente boven het plafond bedraagt de roerende voorheffing 15%. Deze roerende voorheffing wordt door de Argenta-bank automatisch ingehouden aan de bron.

Let op: als u meerdere spaarrekeningen hebt, moet u in uw belastingaangifte alle rente vermelden die boven de bovengenoemde limiet is verdiend en waarop geen bronbelasting is ingehouden.

Looptijd van de Argenta-spaarrekeningen

De gereglementeerde spaarrekeningen van Argenta zijn van onbepaalde duur. U kunt uw geld op elk moment opnemen, binnen de door de wet gestelde grenzen.
De mogelijkheden om geld over te maken zijn ook wettelijk beperkt. U kunt Argenta-spaarrekeningen niet als betaalrekening gebruiken.

Risico's en waarborgen

De tegoeden op Argenta-spaarrekeningen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling tot een maximum van 100 000 euro per persoon en per bank onder bepaalde voorwaarden.
In geval van faillissement of dreigend faillissement van de Argenta-bank kunnen spaargelden boven 100.000 euro dus geheel of gedeeltelijk verloren gaan, of worden omgezet in aandelen.

Officiële documenten

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px