RENOVATIELENING IN HET WAALSE GEWEST

Wilt u werken aan uw eigendom in het Waalse Gewest financieren? Welke soorten leningen kunt u afsluiten? Van welke premies kunt u profiteren in het kader van een ecologische renovatielening? Wij leggen u alles uit over de financiering van uw werkzaamheden in het Waalse Gewest!

Renovatiepremies & leningen in het Waalse Gewest

De verschillende soorten renovatieleningen in Wallonië

Er bestaan 3 kredietoplossingen voor de financiering van werken aan uw woning in het Waalse Gewest: de klassieke werklening, de groene lening en de Waalse sociale energielening, beter bekend als Renopack. Welke lening u moet nemen, hangt af van de aard van uw werkzaamheden en uw persoonlijke situatie.

Renovatielening in het waalse gewest

Een lening voor werken afsluiten in het Waalse Gewest

De werklening, ook wel renovatielening genoemd, is een toegekende kredietoplossing en maakt deel uit van een subcategorie van het consumentenkrediet.

Met een lening voor woningverbetering in het Waalse Gewest kunt u tal van veranderingen aan uw woning aanbrengen, gaande van de eenvoudige aankoop van decoratieve voorwerpen tot grote bouwwerken.

Zoals voor elk krediet met een bestemming, moet u voor een lening voor werken het gebruik van het geleende bedrag geheel of gedeeltelijk (afhankelijk van de kredietinstelling) rechtvaardigen aan de hand van facturen, bestelbons of ondertekende bestekken.

Met een lening voor woningverbetering in het Waalse Gewest kunt u over het algemeen al uw renovatie- en herstellingswerken financieren, alsook het opknappen of bijwerken.

Let op: de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een renovatielening kunnen per bank verschillen. Elke bank zal uw aanvraag en bewijsstukken analyseren om na te gaan of uw project aan hun criteria voldoet. U kunt hier meer over te weten komen op onze simulatietool voor woningverbeteringsleningen.

Top 3 voor € 20.000 gedurende 48 maanden

In de overgrote meerderheid van de gevallen is een renovatielening voorbehouden voor een woning waarvan u eigenaar bent.

De beschikbare bedragen voor een renovatielening in het Waalse Gewest variëren naargelang de kredietverstrekkers, maar liggen doorgaans tussen € 1250 en € 100.000.

De terugbetalingstermijnen hangen ook af van de kredietverstrekkers en het bedrag van uw lening. Ze liggen echter altijd tussen minimaal 6 maanden en maximaal 120 maanden.

Een groene lening afsluiten in het Waalse Gewest

De groene lening, ook wel groene bouwlening genoemd, is ook een geoormerkte lening waarvoor u het gebruik zult moeten verantwoorden.

Het percentage van het geleende bedrag dat moet worden verantwoord met ondertekende documenten hangt af van de kredietgever. Sommige kredietgevers eisen dat voor 70% van de lening facturen, bestekken of bestelbons worden voorgelegd, andere 80% of zelfs 100%.

Met een groene lening in het Waalse Gewest kunt u tal van energieprestatiewerken financieren tegen een veel aantrekkelijker tarief dan met een klassieke lening voor werken.

Net als bij de klassieke werkenlening kunnen de criteria om in aanmerking te komen voor een ecologische renovatielening verschillen naargelang de bank.

Met een dergelijke lening kunt u bijvoorbeeld meestal het volgende financieren

 • De installatie van fotovoltaïsche panelen,
 • de isolatie van uw vloeren en muren of uw dak,
 • de installatie van een warmtepomp of een zonneboiler,
 • de installatie van een elektrische of gasinstallatie, enz.

De bedragen die kunnen worden geleend liggen meestal tussen € 1250 en € 100.000 en de beschikbare termijnen liggen altijd tussen 6 en 120 maanden, maar variëren naargelang de kredietverstrekker en het bedrag van uw lening.

Als u meer wilt weten, vergelijken we hier de verschillende groene leningen.

Top 3 voor € 16.000 gedurende 48 maanden

Ecologische renovatielening in het Waalse Gewest: van welke premies kunt u profiteren?

In 2019 heeft de administratie van het Waalse Gewest de procedures voor het aanvragen van subsidies vereenvoudigd door de invoering van één enkel systeem van woonsubsidies.

De betrokken werken zijn onderverdeeld in 5 hoofdcategorieën;

Huursubsidies in het Waalse Gewest
Soorten werkBedrag van de premie

Dakbedekking ;

 • Vervanging van de dakbedekking

 

Tussen 6 en 36 €/m2

 • Toeëigening van het kader
Tussen 250 en 1500 €.
 • Vervanging van het opvang- en afvoersysteem voor regenwater
Tussen € 100 en € 600

Muren en vloeren ;

 • Bodemontwatering om infiltratie- of optrekkend vochtproblemen op te lossen
Tussen 5 en 30€/m2 of tot 36€ per lopende meter in geval van opstijgend vocht.
 • Versterking of wederopbouw van instabiele muren
Tussen 8 en 48€/m2
 • Vervanging van steunen in verkeersgebieden
Tussen 5 en 30€/m2
 • Verwijdering van merula of andere schimmels en radon (radioactief element)
Tussen 250 en 1500 €

Beveiliging ;

 • Toeëigening van de gas- of elektrische installatie
Tussen 200 en 1200 €

Buitenschrijnwerk ;

 • Vervanging van schrijnwerk dat niet voldoet aan de waterdichtheidscriteria of dat enkele beglazing heeft
Tussen 0,15 en 0,90€ /kWh bespaard

Ecologische apparaten ;

 • Installatie van een warmtepomp voor verwarming, sanitair warm water, of gecombineerd.
Tussen 500 en 6000 €
 • Installatie van een biomassaketel
Tussen 1000 en 6000 €
 • Installatie van een zonneboiler
Tussen 750 en 4500 €
 • Installatie van een lokale biomassakachel
Tussen 250 en 1500 €
 • Installatie van een enkelvoudig of dubbelstroomventilatiesysteem
Tussen 500 en 7200 €

Voor isolatiewerken worden de subsidies sinds 2022 berekend in functie van het aantal bespaarde kWh. Voor de thermische isolatie van uw dak maar ook van uw muren, zolder en vloeren kunt u een subsidie genieten die kan variëren van 0,15 tot 0,90€ /kWh besparing. Deze premie is ook van toepassing op alle werkzaamheden die het rendement van de emissie, distributie, productie, regeling en opslag van uw verwarmings- en warmwaterinstallaties verhogen.

Let op! Het bedrag van de aan u toegekende steun mag nooit meer bedragen dan 70% van het totaal van uw facturen (inclusief BTW).

Wat zijn de voorwaarden voor de toekenning van woonsubsidies van het Waals Gewest?

Om van deze financiële steun te kunnen genieten, moet uw woning in Wallonië gelegen zijn en minstens 15 jaar oud zijn. U moet eigenaar of vruchtgebruiker van de woning zijn en meerderjarig of minderjarig zijn.

Ten slotte moet u binnen het jaar een van de volgende voorwaarden respecteren of zich ertoe verbinden;

 • De woning minimaal 5 jaar bewonen.
 • De gehele woning gratis ter beschikking stellen aan een familielid als hoofdverblijf voor een periode van minimaal 1 jaar.
 • De woning ter beschikking stellen aan een dienstwoningmaatschappij of een sociaal vastgoedkantoor (AIS) voor een periode van minimaal 9 jaar.

Opgelet! Sinds 2020 kan geen enkele grens van het belastbaar inkomen u verhinderen om woonsubsidies van het Waals Gewest te verkrijgen. De bedragen worden voortaan toegekend en eventueel verhoogd in functie van uw financiële en gezinssituatie.

Hoe vraag ik een huursubsidie aan in het Waalse Gewest?

Om uw Housing Benefit in het Waalse Gewest te verkrijgen, moet u eerst een beroep doen op een erkend controleur voordat u met uw werkzaamheden begint. De auditor analyseert uw situatie en stelt een document op met alle aan te brengen wijzigingen aan uw woning en hun volgorde van prioriteit.

Na deze audit moet u uw aanvraag voor de premie(s) indienen bij een Publieksdienst van het Waalse Gewest.

De administratie betaalt u vervolgens een subsidie waarmee u een deel van de kosten van de audit kunt terugbetalen en u kunt met de werkzaamheden beginnen, begeleid door de erkende auditor om u te adviseren.

De woonpremies worden u uitbetaald nadat u het opvolgingsverslag op uw site hebt ontvangen en geregistreerd.

Profiteer van de sociale energielening van het Waals Gewest

In België bieden de 3 Gewesten elk een 0% renovatielening aan om u te helpen bij de financiering van uw ecologische werkzaamheden.

In het Waalse Gewest kunt u onder bepaalde voorwaarden genieten van RENOPACK. Dit geeft u, in de vorm van een lening op afbetaling, toegang tot een renteloos krediet (0% JKP).

De werkzaamheden die door Renopack van het Waals Gewest kunnen worden gefinancierd, zijn de volgende;

 • Uitvoering van een energieaudit
 • Elektrische installatie of gasinstallatie
 • Vervanging van defecte ramen, dak, kroonlijsten en regenpijpen
 • Aanpassing van de dakstructuur
 • Drogen van muren
 • Slopen/verbouwen of versterken van muren
 • Verwijderen van radon of merula
 • Vervanging van steunen voor de verkeersruimte
 • Alle werkzaamheden om een oorzaak van ongezonde omstandigheden te verhelpen
 • Isolatie van vloeren, muren en dak
 • Installatie van een biomassa- of condensatieketel of een biomassakachel
 • Verbetering van de energieprestaties van warmwater- en verwarmingssystemen
 • Installatie van een warmtepomp of zonneboiler
 • Installatie van fotovoltaïsche panelen of een ventilatiesysteem
 • Beveiliging van de woning tegen overstromingen
 • Werkzaamheden om de woning aan te passen aan de handicap van de eigenaar of een persoon ten laste.


De voorwaarden voor de toekenning van het Renopack zijn als volgt;

 • Het bedrag van uw lening moet tussen €1000 en €60.000 liggen,
 • De looptijd van uw lening mag niet langer zijn dan 30 jaar,
 • U moet meerderjarig of geëmancipeerd minderjarig zijn,
 • U moet de eigenaar zijn van het onroerend goed waarvoor u de lening aangaat en
 • u mag niet meer dan twee kinderen ten laste hebben,


Goed om te weten! Als u eigenaar bent en/of meer dan twee kinderen ten laste hebt, kunt u een sociale lening afsluiten via het Waals Woningfonds,

 • De woning waarvoor u de lening aangaat, moet zich in het Waalse Gewest bevinden en minstens 15 jaar oud zijn,
 • Uw globaal belastbaar inkomen (RIG) van het voorlaatste jaar moet lager zijn dan 97.700 euro,
 • U hebt een stabiel inkomen en voldoende financiële draagkracht om de lening terug te betalen.
 • Uw werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een aannemer en mogen pas beginnen nadat u de leningsovereenkomst hebt ondertekend.


Als u aan al deze voorwaarden voldoet, kunt u een sociale lening aanvragen bij het Waals Gewest.

Daartoe kunt u eerst uw Renopack-dossier aanleggen door het inschrijvingsformulier op de website van het SWCS in te vullen of door te bellen naar 078.158.008

Als uw aanvraag wordt aanvaard, wordt de maandelijkse afbetaling van uw sociaal krediet berekend volgens het bedrag van de premies van het Waals Gewest die u voor uw werk geniet en die we hierboven hebben vermeld.

Opgelet! Hoewel de 0% sociale energielening een zeer aantrekkelijk aanbod is, is ze enkel beschikbaar voor mensen met een laag inkomen.

De voorwaarden om de lening te verkrijgen zijn zeer streng en de procedures zijn veel langer dan voor het verkrijgen van een ecologische lening bij de bank.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px