Renovatielening simulatie en vergelijking

Zoek naar de voordeligste renovatielening om jouw wooncomfort te vergroten. Op GeldExpert zijn gelijkwaardige renovatiekrediet formules van verschillende aanbieders overzichtelijk bij elkaar geplaatst.

Bepaal de renovatieleningen simulatie criteria

Bedrag
5000€ 75000€
Looptijd
12 maanden 120 maanden
Conditie
10 aanbiedingen van renovatieleningen van 15000 op 48 maanden.
Ik bespaar tot 2.826,72 dankzij deze vergelijking.
Laatste verificatie : 29/05/2024.
KBC Bank Renovatielening
Renovatielening kbc bank
3,99%
€ 338,14
€ 1.230,72
Of bezoek de website
Beobank Renovatielening
Renovatielening beobank
4,35%
€ 340,47
€ 1.342,56
Of bezoek de website
Cetelem Renovatielening
Renovatielening cetelem
6,99%
€ 357,63
€ 2.166,24
Niet beschikbaar
Cofidis Woning renovatielening
Eigenaar of huurder
Woning renovatielening cofidis
9,49%
€ 373,99
€ 2.951,52
Of bezoek de website
loading...

Gelieve even te wachten terwijl we de resultaten opladen ...

Op geldexpert.be kun je via enkele eenvoudige stappen een online simulatie doen voor de renovatieleningen van diverse relevante aanbieders. De simulatie kan bij elke gewenste leensom en elke gewenste looptijd worden uitgevoerd. Binnen een oogwenk krijg je hiermee zicht op de totale kosten van het krediet en op de maandelijkse aflossingen die je zult moeten plegen. Het JKP dat door de kredietverlener in rekening wordt gebracht is de enige variabele factor binnen deze calculatie, waardoor de verschillende aanbiedingen overzichtelijk met elkaar kunnen worden vergeleken.

Renovatieleningen vergelijken op geldexpert.be bespaart tijd en geld

Wanneer je bij de lening simulatie het benodigd bedrag invoert verschijnen slechts de relevante aanbieders. Een vergelijking van de kredietkosten wordt overzichtelijker en doelmatiger.

Gids voor verbouwingslening in België

De keuken moderniseren, een jacuzzi plaatsen, een fris patio aanleggen of gewoon een paar kleine of grote klussen in de woning laten uitvoeren kan allemaal gefinancierd worden middels een renovatielening. Deze kredietformule wordt door vrijwel alle banken aangeboden als een variant van een lening op afbetaling. Een LOA die specifiek bedoeld is om verbouwingen aan de eigen woning te bekostigen. Kredietverleners gebruiken hierbij graag hun eigen specifieke commerciële naam, zoals renovatielening, comfort thuis lening, lenen voor verbouwing en lening voor werken. De karakteristieken van deze formules zijn nagenoeg hetzelfde.

Hoe werkt een renovatielening?

Een renovatielening is een aflosbaar krediet en bezit onder normale omstandigheden de volgende kenmerken:

De opbouw:

 • De hoogte van de leensom en de looptijd van de renovatielening worden vooraf vastgesteld.
 • De volledige leensom wordt door de kredietgever in 1 keer ter beschikking gesteld.
 • De renovatielening kent geen hypotheek of andere vorm van onderpand.

 

Renovatieleningen

De terugbetaling:

 • De bankkosten worden in een jaarlijks kosten percentage (JKP) uitgedrukt
 • De JKP wordt vooraf over de totale looptijd berekend en bij de leensom opgeteld.
 • De aflossing van de renovatielening (leensom + JKP) vind plaats middels evenredige
  maandelijkse stortingen. Doorgaans op een vaste dag van de maand (vb. de 4e).

Vanwege dit transparant opbouw- en terugbetalingssysteem zijn de kosten en aflossingen voor een verbouwingslening eenvoudig te berekenen.

Voorwaarden voor een renovatielening

Ga je verbouwen? Het rentetarief (jaarlijks kosten percentage) op een renovatielening ligt vrijwel altijd lager dan bij een standaard lening op afbetaling. Ondanks dat er geen hypotheek op de woning wordt genomen is de aanwezigheid hiervan een positief gegeven voor de bank. Bovendien zal de verbouwing tot waardevermeerdering van de woning leiden.

Om een krediet als renovatielening geclassificeerd te krijgen zul je daarom bij de meeste financiële instellingen moeten kunnen aantonen dat:

 • De woning jouw eigendom is.
 • Dat het te lenen bedrag daadwerkelijk bestemd is voor verbouwingen en dat deze door beroepskrachten zullen worden uitgevoerd (offerte’s, facturen, bestelbonnen)

Voor de uiteindelijke toekenning van een renovatielening gelden uiteraard de algemene criteria van kredietwaardigheid (besteedbaar inkomen, bestaande schuldenlast e.d.).

Indien de verbouwingen aan de woning een energiebesparend karakter hebben, zoals het plaatsen van zonnepanelen of het isoleren van het dak en de muren, kun je hiervoor een groene lening aanvragen. Dit krediet kent dezelfde formule als een verbouwingslening, maar biedt een nog lager JKP.

Wat zijn de verschillende formules?

Banken, financieringsmaatschappijen en kredietmakelaars verstrekken leningen voor renovaties aan de woning onder hun eigen commerciële naam. Renovatielening en verbouwingslening zijn de meest gangbare namen, maar diverse financiële instellingen kiezen ook voor specifieke namen zoals renovatie lening, lening voor renovatie, financiering werkzaamheden , lening verbouwing woning-eigenaar of lening met onroerend doel.

Financieel-technisch is er echter weinig verschil tussen deze kredietproducten. Ze worden allen verstrekt volgens de formule van een lening op afbetaling, een aflosbaar krediet met een vaste leensom, een vaste looptijd en vaste maandelijkse aflossingen.

Een lening op afbetaling is een gestandaardiseerd financieel product. De richtlijnen zijn door de FOD Economie in de wet op consumentenkrediet vastgelegd. In de praktijk blijkt dat financiële instellingen graag de grenzen opzoeken, en in bepaalde gevallen wat flexibelere voorwaarden aanbieden.

Hoe wordt een aanvraag voor een renovatielening door banken beoordeeld

Bij een renovatielening wordt er door de kredietverlener geen hypotheek op de woning gelegd. Het te lenen bedrag wordt ook niet bij een reeds lopende hypotheek ondergebracht. De verbouwingslening is dus een persoonsgebonden krediet. Dit houd meteen ook in dat elke kredietverlener bij het vaststellen van de leensom eerst zal nagaan wat jouw persoonlijke terugbetalingscapaciteit is.

De gebruikelijke beoordelingspunten voor het aanmaken van een financieel profiel zijn:

 • Het besteedbaar inkomen. Dit is het inkomen na aftrek van belastingen, inkomens- en ziektekosten verzekeringen en andere vaste inkomensoverdrachten.
 • De bestaande schuldenlast. De bank is wettelijk verplicht de kredietregistratielijst van de Nationale Bank van België te raadplegen voordat een lening verstrekt mag worden. Op deze lijst worden alle kredieten die alle banken aan consumenten verstrekken bijgehouden.
 • De krediethistorie (hoe heb je eerdere leningen bij de instelling afbetaald).

Op basis van jouw financieel profiel zal de bank een risicoschatting maken. Het kan dus voorkomen dat door een verschil in benadering de ene bank bereid is jou een hoger krediet te verstrekken dan de andere bank. Bij veel kredietverleners kun je online reeds een dergelijke simulatie aanvragen. Op geldexpert.be vind je een directe link naar de betreffende webpagina van de vermelde kredietverleners.

Kosten en aflossingen voor een renovatielening

Een renovatielening wordt altijd verstrekt als een aflosbaar krediet met een vooraf vastgestelde leensom en looptijd. Zowel de totale kosten verbonden aan de renovatielening als de maandelijkse aflossingen zijn daarom eenvoudig te berekenen. Het JKP dat de kredietverlener in rekening brengt is de enige variabele factor binnen deze calculatie.

De kosten voor een renovatielening

In het jaarlijks kosten percentage (JKP) dat kredietverleners in rekening brengen zijn alle bankkosten die aan een renovatielening verbonden zijn samengevoegd. Deze zijn:

 • Bankrente (de winst die de bank wenst te boeken op het krediet)
 • Administratiekosten van de bank
 • Kredietprovisie t.b.v. de staat

Via een standaard formule (toegepast door vrijwel alle financiële instellingen) wordt bij de aanvang van het krediet het JKP meteen over de gehele looptijd berekend.


Een voorbeeld: 
Leensom: 20.000 euro
Looptijd:72 maanden
JKP-percentage:4.7%
Totale JKP kosten:2.991,25 euro

De aflossingen voor een renovatielening

Om de terugbetaling van een renovatiekrediet voor zowel de consument als de bank overzichtelijk te houden wordt er gedurende de gehele looptijd maandelijks een vast bedrag afgelost.

A. De totale JKP kosten worden bij de leensom opgeteld.


Leensom:20.000 euro
Totale JKP kosten:2.991,25 euro
Totale schuld:22.991,25 euro

B. De totale schuld wordt in evenredige bedragen verdeeld over de looptijd.


Totale schuld : 22.991,25 euro
Aantal maanden:72
Maandelijkse aflossing:319,32 euro

Financiële instellingen koppelen in de regel hun rentebeleid aan de leensom, aan de looptijd en aan het risico van een krediet. De percentages die online worden aangegeven zijn slechts de minimumpercentages die de betreffende instelling hanteert op verbouwingsleningen. Algemeen geldt dat het JKP hoger kan uitvallen wanneer:

 • De leensom erg laag is (verhoogde invloed van administratiekosten)
 • De leensom relatief hoog is (verhoogd risico)
 • De looptijd relatief lang is (verhoogd risico)
 • Het kredietprofiel van de aanvrager niet ideaal is (verhoogd risico)

Bij een renovatielening verandert het JKP niet gedurende de looptijd van het krediet. Indien de marktrente in België stijgt (of daalt) is dit niet van invloed op het JKP van de lening.

Renovatieleningen vergelijken

Bij alle vermelde aanbieders van renovatieleningen is er sprake van een aflosbaar krediet met een vaste leensom, een vaste looptijd en met evenredige maandelijkse aflossingen. De verschillen tussen kredietverleners zitten dus slechts in het volgende:

A) Hoeveel kun je maximaal lenen met een renovatielening?

Voordat je de kosten, aflossingen en andere voorwaarden van verschillende aanbieders gaat vergelijken zul je allereerst moeten nagaan bij welke kredietverleners je voldoende kunt lenen om de gewenste verbouwingen aan de woning te financieren. Kredietinstellingen hanteren elk hun eigen maximale leensom op renovatieleningen. In het algemeen kan gesteld worden dat deze ergens tussen 20.000 euro en 40.000 euro ligt.

Voor hogere leensommen zullen de banken geneigd zijn een hypothecaire lening aan te bieden. Bekijk via geldexpert.be de maximale leensommen van relevante aanbieders, of belandt via een directe link meteen op de betreffende webpagina van de kredietinstelling.

Noot: Er zijn kredietverleners die renovatieleningen tot een bedrag van 100.000 euro aanbieden. Deze worden in de praktijk meestal slechts verstrekt aan aanvragers met een uiterst positieve kredietwaardigheid of aan cliënten waarmee een langlopende kredietrelatie bestaat.

B) Wat is de maximale looptijd van renovatieleningen?

Aangezien er geen hypotheek wordt verbonden aan een goedkope renovatielening liggen de looptijden van deze kredietformule aanzienlijk lager dan bij hypothecaire leningen. Het geleend bedrag zal doorgaans in maximaal 7 tot 8 jaar terug moeten worden betaald. Indien financiële instellingen langere looptijden aanbieden wordt er in de meeste gevallen een hogere bankrente aan de lening gekoppeld.

C) Hoe is de controle op de besteding van de renovatielening?

Omdat aan renovatieleningen een voordelig rentepercentage (JKP) gekoppeld is zal de kredietverlener vragen naar facturen en handgetekende bestelbonnen die de verbouwingen weergeven. Deze moeten minimaal een bepaald percentage van de leensom dekken. Dit percentage verschilt onder kredietverleners. Bij sommigen is het slechts 50% terwijl het bij anderen kan oplopen tot 85%. Bij een lagere dekking dan vereist zal de bank de lening als een standaard persoonlijke lening afhandelen, waarvoor een hoger JKP geldt.

D) Voer een renovatielening simulatie uit om de kosten en de aflossingen te vergelijken

geldexpert.be voorziet in een uiterst handige online renovatielening simulatie waarmee je eenvoudig vooraf kunt calculeren hoe een specifieke renovatielening bij een specifieke kredietverlener zal uitpakken.

 • A. Je geeft aan welk bedrag je wil lenen (de leensom).
 • B. Je geeft aan voor welke periode je het bedrag wil lenen (de looptijd).

Op basis van het vermeld JKP van de kredietverlener berekent de simulator in een oogwenk zowel de totale kosten die aan de renovatielening verbonden zijn als de maandelijkse aflossingen die je als aanvrager zult moeten voldoen. De renovatielening simulatie doet de berekening volgens een standaard formule die door alle vermelde kredietverleners in de praktijk wordt toegepast op renovatieleningen.

De Vlaamse regering plant renovatiepremies. Lees ons artikel over renovatiepremies
Jij woont in Brussel? 

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px