Persoonlijke lening : het maximum bedrag dat ik kan lenen

De persoonlijke lening is een zeer populaire financieringsoplossing in België, omdat ze toelaat geld te lenen zonder het gebruik ervan te moeten rechtvaardigen. Veel kredietnemers vragen zich echter af welk bedrag ze maximaal kunnen lenen in functie van hun profiel en hun terugbetalingscapaciteit. Het is inderdaad belangrijk om zijn terugbetalingscapaciteit te evalueren alvorens een persoonlijke lening aan te vragen, om te vermijden dat hij in een moeilijke financiële situatie terechtkomt. Ontdek de verschillende factoren die het maximum bedrag beïnvloeden dat een kredietnemer kan verkrijgen voor een persoonlijke lening in België.

Persoonlijke lening : het maximum bedrag dat ik kan lenen

Wat is het maximum wettelijk bedrag van een persoonlijke lening ?

Het maximum bedrag dat wettelijk is toegestaan voor een persoonlijke lening in België is 150.000 euro.

Goed om te weten : alle niet-hypothecaire leningen tussen 500 en 150.000 euro worden beschouwd als consumentenkredieten. Bijgevolg zijn ze onderworpen aan strenge regels ter bescherming van de consument.

Persoonlijke leningen tot 150.000 euro zijn echter vrij zeldzaam en de meeste kredietverstrekkers stellen hun limiet vast tussen 50.000 en 100.000 euro. Dit komt omdat kredietverstrekkers de vrijheid hebben om het maximumbedrag van hun persoonlijke leningen te bepalen, zolang deze niet hoger zijn dan 150.000 euro. Op die manier trachten zij een plafond vast te stellen dat de financiële behoeften van de kredietnemer dekt en tegelijkertijd hun eigen risico tot een minimum beperkt.

Waarom is er een wettelijk maximum ?

In het Wetboek van economisch recht is een maximum bedrag van 150.000 euro vastgesteld voor persoonlijke leningen, omdat de staat van oordeel is dat er boven deze grens geen sprake meer kan zijn van een persoonlijk consumptieproject.

Het doel van deze regeling is de belangen van de consument te beschermen en overmatige schuldenlast te voorkomen. Het is dus raadzaam om voorzichtig te zijn als een kredietverstrekker u een lening van meer dan 150.000 euro aanbiedt. In dat geval geniet u niet langer de bescherming van de wetgeving inzake consumentenkrediet.

Goed om te weten : projecten die verband houden met een onroerend goed, zoals de aankoop van een woning of de betaling van notariskosten, kunnen niet worden gefinancierd met een persoonlijke lening.

Persoonlijke lening : wat is het maximum bedrag dat ik kan lenen in functie van mijn situatie ?

De officiële limieten die door de wet en door de bankinstellingen zijn vastgelegd, garanderen niet dat u deze bedragen zult kunnen lenen. Uw persoonlijke en financiële situatie bepaalt immers ook het maximumbedrag van uw persoonlijke lening.

Als u bijvoorbeeld een echtgenoot hebt met een inkomen, kunt u wellicht meer lenen door een gezamenlijke lening aan te vragen dan wanneer u alleen een lening aanvraagt. Daarnaast zijn uw inkomen, uw maandelijkse uitgaven en eventuele andere uitstaande leningen van invloed op het maximale bedrag dat u kunt lenen.

Let op : Kredietgevers zijn wettelijk verplicht een grondige analyse van uw financiële situatie uit te voeren om er zeker van te zijn dat het bedrag dat u aanvraagt in overeenstemming is met uw financiële draagkracht. Deze maatregel is ingevoerd om kredietnemers te beschermen tegen het risico van een te hoge schuldenlast. Daarom wordt u sterk afgeraden een lening aan te vragen met een vals loonbriefje.

De wet bepaalt geen maximumbedrag voor een persoonlijke lening afhankelijk van uw situatie, want het is aan de kredietgever om de gegrondheid van uw zaak te beoordelen. De kredietgever zal nagaan of u na de betaling van uw maandelijkse aflossingen voldoende geld overhoudt om in uw dagelijkse basisbehoeften te voorzien.

Hoe bereken ik het bedrag dat ik met een persoonlijke lening kan lenen ?

Om te bepalen hoeveel u kunt lenen voor een persoonlijke lening, is het essentieel om eerst al uw inkomsten en dagelijkse uitgaven in kaart te brengen. Als u overweegt om zelf een lening af te sluiten, is het aan te raden dat u een schuldratio van 33% niet overschrijdt, wat betekent dat slechts een derde van uw inkomen mag worden gebruikt om uw schulden af te betalen.

Als u al andere leningen hebt uitstaan, moet u nagaan hoeveel van uw maandelijkse inkomen wordt gebruikt om deze af te lossen. Is dit minder dan 33% van uw inkomen, dan kunt u de rest gebruiken voor een nieuwe lening.

Hoeveel kan ik lenen ? Ontdek hoeveel u kunt lenen op basis van uw salaris !

Hoeveel kan ik lenen met een persoonlijke lening afhankelijk van de looptijd ?

Vergeet bij de voorbereiding van uw aanvraag voor een persoonlijke lening niet rekening te houden met de terugbetalingstermijn. Het geleende bedrag zal variëren naargelang de looptijd die u kiest. Als de terugbetalingstermijn langer is, zullen de maandelijkse betalingen lager zijn, maar de rente hoger. Sommige mensen geven er daarom de voorkeur aan hun maandelijkse betalingen te verhogen om de rentekosten te drukken.

Om het maximum bedrag van uw persoonlijke lening te bepalen, moet u dus rekening houden met uw terugbetalingscapaciteit en met de looptijd van de lening, waarbij u er zeker van moet zijn dat u de door de wet en door de kredietgever van uw keuze vastgestelde limieten respecteert.

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px