Ontkoppeling van een persoonlijke lening

Als u een persoonlijke lening op uw eigen naam afsluit, bent u de enige lener. Sluit u echter samen een lening af, dan wordt u medekredietnemer en verbindt u zich gezamenlijk tot de terugbetaling ervan. In geval van scheiding kan het nodig zijn om over te gaan tot de loskoppeling van de persoonlijke lening, zodat elk van de medekredietnemers enkel verantwoordelijk is voor zijn of haar deel van de schuld. Kom via geldexpert.be meer te weten over de ontkoppeling van een persoonlijke lening en in welke gevallen dit nodig is.

Ontkoppeling van een persoonlijke lening

Wat is de ontkoppeling van een persoonlijke lening ?

Het is gebruikelijk dat een gehuwd of wettelijk samenwonend paar samen een persoonlijke lening afsluit. Ook twee personen die op hetzelfde adres wonen, kunnen een consumentenkredietovereenkomst sluiten zonder dat zij aan een solidariteitsregeling gebonden zijn, zoals een ouder en een kind, een samenwonend paar of broers en zussen. Bovendien eisen de meeste kredietgevers dat twee personen een lening aangaan wanneer de hoofdkredietnemer gehuwd is onder het regime van de gemeenschap van goederen. Deze voorwaarde voorkomt dat moet worden aangetoond dat het krediet bestemd was voor een huishoudelijke behoefte, zoals vereist in titel 3 “Relatievermogensrecht” van boek II van het Burgerlijk Wetboek. Ten slotte kiezen partners soms voor deze optie om het beheer van hun gemeenschappelijke uitgaven te vergemakkelijken.

Ongeacht de specifieke situatie bent u beiden verantwoordelijk voor de terugbetaling van de lening als medehouders en medeontleners van een persoonlijke lening. U moet dus elke maand uw deel van de maandelijkse betaling terugbetalen. Als een van u zijn of haar aandeel niet meer kan betalen, zal de andere kredietnemer de volledige maandelijkse betaling moeten overnemen. Met andere woorden, u bent gebonden aan een wederzijdse solidariteitsverplichting.

Als u echter uit elkaar gaat, als een van de leners overlijdt, als u scheidt of uit elkaar gaat, kan een van de medeleners ervoor kiezen om zich van deze solidariteit te bevrijden door zich los te koppelen. Deze actie wordt de loskoppeling van de persoonlijke lening genoemd.

Wat te doen met een persoonlijke lening bij scheiding ?

Als medeleners uit elkaar gaan, blijven zij beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling van de lening. Ook na een scheiding zijn beide partijen dus verplicht om de lening in gelijke mate te blijven terugbetalen.

Let op : in België is het voortaan verboden een bestaande lening te wijzigen, of het nu gaat om het bedrag van de lening, de garantie of enig ander element. Dit is zelfs het geval als het onderling is overeengekomen. Met andere woorden, als medehouders een bestaande overeenkomst willen wijzigen, moet een nieuwe overeenkomst worden opgesteld.

Concreet zijn er drie opties voor echtparen in geval van scheiding met betrekking tot hun lening(en) :

  • Handhaaf de gezamenlijke terugbetaling tot de vervaldag en blijf in gemeenschappelijk bezit.
  • Kiezen voor vervroegde terugbetaling van het volledige bedrag van de persoonlijke lening. Deze oplossing vereist soms het afsluiten van een nieuwe lening als er een gebrek aan liquide middelen is.
  • De verbintenis van een van de leden van de persoonlijke lening opzeggen om zich eruit terug te trekken.

Hoe maakt u zich los van een persoonlijke lening ?

Als u voor de laatste optie kiest, is het essentieel dat u uw verzoek tot afkoppeling van uw persoonlijke lening per aangetekende brief met ontvangstbewijs naar uw kredietinstelling stuurt. Voeg zeker de volgende informatie toe :

  • De referenties van uw persoonlijke leenovereenkomst,
  • De redenen van uw verzoek tot afkoppeling,
  • De gewenste voorwaarden van uw herroeping.

Uw verzoek wordt dan onderzocht door de instelling, die de voorgestelde voorwaarden al dan niet aanvaardt.

Als een van de medekredietnemers besluit zijn verbintenis te beëindigen, draagt hij de verantwoordelijkheid voor de terugbetaling over aan de andere kredietnemer. Indien de kredietinstelling het verzoek tot verbreking aanvaardt, wordt de overblijvende medekredietnemer dus de enige borg van de persoonlijke lening tot het einde ervan.

Let op ! Indien een kredietverzekering is afgesloten, zal de persoon die de polis opzegt deze moeten beëindigen, terwijl de overblijvende kredietnemer hetzelfde dekkingsniveau als voorheen zal moeten handhaven. Het is dus mogelijk dat aanpassingen bij de verzekeraar nodig zijn, afhankelijk van de voorwaarden van het oorspronkelijke contract.

Wat te doen als de kredietgever weigert uw persoonlijke lening af te koppelen ?

Zoals hierboven vermeld, kan uw aanvraag tot afkoppeling van de lening door de kredietgever worden geweigerd. Dit is met name het geval wanneer de kredietgever van oordeel is dat de overblijvende medehouder niet over de nodige financiële middelen beschikt om de correcte terugbetaling van de persoonlijke lening te waarborgen.

Goed om te weten : zoals bij elke lening wordt aanbevolen dat uw schuldquote niet hoger is dan een derde van uw inkomen en dat u genoeg geld hebt om van te leven.

Als uw aanvraag wordt afgewezen, maar u wilt de lening toch aflossen, dan kunt u kiezen voor een vervroegde aflossing. Hierbij betaalt u het volledige uitstaande bedrag en de eventuele kosten voor vervroegde aflossing om de persoonlijke lening te beëindigen. Hierdoor vervalt onmiddellijk de waarborg voor alle medeleners. Deze methode is de meest voorkomende manier om een lening te ontbinden, hoewel er vaak een nieuwe persoonlijke lening moet worden afgesloten om de vorige terug te betalen.

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px