Onterecht op de zwarte lijst? Wat kan je doen

Onterecht op de zwarte lijst: oplossingenJe ontvangt een brief van de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) met de mededeling dat je vanwege een wanbetaling bent opgenomen in het negatieve luik. Wat kan je doen wanneer je meent dat deze registratie niet terecht is? Voor de tips, eerst een summiere uitleg over de kredietcentrale.

Het positieve luik van de CKP

Sinds 2001 moeten alle leningen geregistreerd worden bij de CKP, een werkarm van de Nationale Bank van België (NBB). De commerciële banken en andere officiële geldverstrekkers zijn wettelijk verplicht dit binnen 2 dagen na de ondertekening van een kredietovereenkomst te doen. Deze lijst met alle kredietgegevens van Belgen wordt bij de CKP het positieve luik genoemd.

Het negatieve luik van de CKP

Kredietinstellingen zijn ook verplicht (sinds 1987) om onregelmatigheden bij de terugbetaling van een lening te melden bij de kredietcentrale. Volgens de wet is er sprake van wanbetaling zodra:

 • Een betalingsachterstand van 3 maanden is ontstaan op een lening op afbetaling (persoonlijke lening, autolening, renovatiekrediet, e.a) of bij verkoop op afbetaling.
 • Op een kredietopening (rood staan, geldreserve, kredietkaarten, e.a) een limiet overschrijding of een verplichte aflossing niet binnen 3 maanden volledig is aangezuiverd.
 • Een vervallen termijn-bedrag op een hypothecaire lening niet binnen 3 maanden na de vervaldag betaald is.

Zodra een kredietgever wanbetaling bemerkt moet dit meteen worden gemeld bij de CKP. Als gevolg hiervan zal de kredietcentrale de betreffende leningsovereenkomst automatisch verplaatsen van het positieve luik naar het negatieve luik, welke in de volksmond bekend staat als de zwarte lijst. De nadruk ligt hierbij op automatisch, omdat er geen enkele vorm van toetsing of verificatie bij de consument plaatsvindt. Als kredietnemer zal je wel terstond een brief ontvangen van de CKP om je te informeren over de negatieve registratie. In de brief wordt onder meer aangegeven welke instelling de gegevens heeft doorgegeven en het dossiernummer van het kredietcontract. Je kunt dus gericht actie ondernemen indien je meent dat de registratie niet terecht is.

Wat te doen

Het is raadzaam om toch eerst bij de CKP een algemeen overzicht te vragen van de gegevens die op je naam staan geregistreerd. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Indien je over een elektronische identiteitskaart beschikt kun je de gegevens online opvragen op de website van de centrale voor kredieten aan particulieren. Heb je geen eID dan kan je naar een van de loketten van de Nationale Bank stappen. Vanwege privacy redenen wordt de informatie niet telefonisch verstrekt.

Neem vervolgens contact op met de instelling die een wanbetaling heeft doorgegeven aan de CKP. Indien het om een administratieve fout gaat welke door de kredietgever wordt erkend (bv. de achterstand was al na een maand volledig aangezuiverd), kan dit worden doorgegeven aan de centrale. De kredietovereenkomst zal hierdoor in de meeste gevallen uit het negatieve luik worden verwijderd.

Indien er tussen jou en de kredietgever verschil van mening bestaat over de rechtmatigheid van de vermelding op de zwarte lijst, heb je een aantal opties:

 • Je kunt je zaak voorleggen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit is een onafhankelijke toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens in bestanden, zoals de Kredietcentrale. Let wel dat deze commissie in de regel slechts kan adviseren als de kredietgever wel of niet gerechtigd was om je als wanbetaler op te geven. Ben je hier op voorhand al van overtuigd, dan kun je deze stap nalaten.
 • Je kunt bemiddeling forceren door een klacht in te dienen bij de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen. Dit is de ombudsman voor financiële diensten. Deze dienst zal de inhoudelijke grondslag van de zaak bekijken. Hoewel de ombudsman geen bindend advies kan uitbrengen, gaan kredietgevers vaak mee met de aanbevelingen van deze dienst.
 • Zie je geen heil in een bemiddeling dan kan je een klacht indienen bij de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie. Dit is de bevoegde controleautoriteit van de overheid op vermeldingen bij de Kredietcentrale (bv. achterstallige bedragen, opeisbaarheid, nalatigheidsinteresten). De inspectie zal de melding analyseren en indien nodig onderzoek doen (bij de kredietgever). De inspectie komt niet tussen het geschil. Op basis van de klacht zal je een advies ontvangen over je rechten en de manier waarop deze kunnen worden afgedwongen.
 • Heb je geen vertrouwen in het indienen van klachten dan kan je juridische stappen ondernemen tegen de kredietgever en/of de kredietcentrale. Je zult hiervoor een advocaat in de hand moeten nemen. Mocht je juridisch kunnen aantonen dat je onterecht op de zwarte lijst geplaatst bent, dan zal de rechter de CKP opdragen om jouw kredietgegevens terug te zetten in het positieve luik.

Ik deel het op :

2 reacties

 1. Hallo,

  Ik denk dat ik ook onterecht op de zwarte lijst ben gekomen want de regularisatie datum was op 30/06/2022 en ik heb dat betaald op 14/06/2022 toch ben ik in de zwarte lijst gekomen kan er iemand mij er over helpen?

 2. Heb alles betaald aan Cofidis maar was 1dag te laat onder tussen hebben ze de nationale bank verwittigd dat men dossier betaald is maar heb dringend een financiering nodig om verder te kunnen ik had gedacht aan ongeveer 6500 euro is dat mogelijk

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px