Onterecht op de zwarte lijst? Wat kan je doen

Onterecht op de zwarte lijst: oplossingen
Wanneer je een brief ontvangt van de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) waarin staat dat je vanwege een wanbetaling bent opgenomen in het negatieve luik, kan dat voor veel ongerustheid zorgen. Maar als je meent dat deze registratie niet terecht is, zijn er stappen die je kunt ondernemen om dit aan te vechten.

Het positieve luik van de CKP

Sinds 2001 moeten alle leningen worden geregistreerd bij de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP), een werkarm van de Nationale Bank van België (NBB). De commerciële banken en andere officiële geldverstrekkers zijn wettelijk verplicht om dit binnen 2 dagen na de ondertekening van een kredietovereenkomst te doen. Deze lijst met alle kredietgegevens van Belgen wordt bij de CKP het positieve luik genoemd.

Het negatieve luik van de CKP

Kredietinstellingen zijn ook verplicht (sinds 1987) om onregelmatigheden bij de terugbetaling van een lening te melden bij de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP). Volgens de wet wordt er van wanbetaling gesproken zodra:

 1. Er een betalingsachterstand van 3 maanden ontstaat op een lening op afbetaling (persoonlijke lening, autolening, renovatiekrediet, enz.) of bij verkoop op afbetaling.
 2. Op een kredietopening (rood staan, geldreserve, kredietkaarten, enz.) een limiet wordt overschreden of een verplichte aflossing niet binnen 3 maanden volledig is voldaan.
 3. Een vervallen termijnbedrag op een hypothecaire lening niet binnen 3 maanden na de vervaldag is betaald.

Zodra een kredietgever wanbetaling vaststelt, moet dit onmiddellijk worden gemeld bij de CKP. Als gevolg hiervan zal de kredietcentrale de betreffende leningsovereenkomst automatisch verplaatsen van het positieve luik naar het negatieve luik, ook wel bekend als de zwarte lijst. Deze verplaatsing gebeurt automatisch, zonder enige vorm van toetsing of verificatie bij de consument. Als kredietnemer ontvang je echter direct een brief van de CKP om je te informeren over de negatieve registratie. In de brief wordt onder meer aangegeven welke instelling de gegevens heeft doorgegeven en het dossiernummer van het kredietcontract. Je kunt dus gericht actie ondernemen als je van mening bent dat de registratie onterecht is.

Wat kan je doen als je onterecht op de zwarte lijst staat?

Het is verstandig om eerst bij de CKP een algemeen overzicht aan te vragen van de gegevens die op jouw naam zijn geregistreerd. Dit kan kosteloos en als je een elektronische identiteitskaart hebt, kun je de gegevens online opvragen op de website van de Centrale voor kredieten aan particulieren. Als je geen eID hebt, kun je naar een van de loketten van de Nationale Bank gaan. Let op: vanwege privacyredenen worden de gegevens niet telefonisch verstrekt.

Neem vervolgens contact op met de instelling die de wanbetaling heeft gemeld aan de CKP. Als het gaat om een administratieve fout die door de kredietgever wordt erkend (bijvoorbeeld als de achterstand na een maand al volledig was afbetaald), kan dit worden doorgegeven aan de centrale. In de meeste gevallen wordt de kredietovereenkomst dan uit het negatieve luik verwijderd.

Als er een geschil bestaat tussen jou en de kredietgever over de rechtmatigheid van de vermelding op de zwarte lijst, heb je een aantal opties:

 • Je kunt je zaak voorleggen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze commissie is een onafhankelijke toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens in bestanden zoals de Kredietcentrale. Let wel op dat deze commissie doorgaans alleen kan adviseren over de rechtmatigheid van de registratie. Als je al overtuigd bent van je gelijk, kun je deze stap overslaan.
 1. Je kunt proberen bemiddeling af te dwingen door een klacht in te dienen bij de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen. Deze dienst fungeert als ombudsman voor financiële diensten en zal de zaak inhoudelijk bekijken. Hoewel de ombudsman geen bindend advies kan geven, nemen kredietgevers vaak de aanbevelingen van deze dienst over.
 2. Als bemiddeling geen oplossing biedt, kun je een klacht indienen bij de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie. Deze instantie is verantwoordelijk voor het toezicht op vermeldingen bij de Kredietcentrale, zoals achterstallige bedragen en nalatigheidsinteresten. De inspectie zal je klacht analyseren en indien nodig onderzoek doen naar de kredietgever. Let op: de inspectie bemiddelt niet in het geschil, maar zal advies geven over je rechten en hoe je deze kunt afdwingen.
 3. Als je geen vertrouwen hebt in het indienen van klachten, kun je juridische stappen ondernemen tegen de kredietgever en/of de kredietcentrale. Hiervoor moet je een advocaat inschakelen. Als je juridisch kunt aantonen dat je onterecht op de zwarte lijst bent geplaatst, kan de rechter de CKP opdragen om jouw kredietgegevens terug te zetten in het positieve luik.

Ik deel het op :

2 reacties

 1. Hallo,

  Ik denk dat ik ook onterecht op de zwarte lijst ben gekomen want de regularisatie datum was op 30/06/2022 en ik heb dat betaald op 14/06/2022 toch ben ik in de zwarte lijst gekomen kan er iemand mij er over helpen?

 2. Heb alles betaald aan Cofidis maar was 1dag te laat onder tussen hebben ze de nationale bank verwittigd dat men dossier betaald is maar heb dringend een financiering nodig om verder te kunnen ik had gedacht aan ongeveer 6500 euro is dat mogelijk

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px