Onbetaalde belasting : wat zijn de risico’s ?

Belasting betalen is een wettelijke verplichting voor alle belastingbetalers. Maar of dit nu komt door een simpele vergissing of door financiële problemen, het is niet ongewoon dat mensen geconfronteerd worden met onbetaalde belasting. Deze delicate situatie roept essentiële vragen op over de risico’s die mensen lopen die hun belastingverplichtingen niet nakomen. Hoe lang moet je je belasting betalen? Wanneer is achterstandsrente verschuldigd? Wat kun je doen als je moeite hebt om je belasting te betalen?

Onbetaalde belasting : wat zijn de risico's?

Hoe lang heb je de tijd om je belasting te betalen?

Zodra je een aanslagbiljet hebt ontvangen, heb je twee maanden de tijd om je belasting te betalen.

Bij onbetaalde belastingen zal de overheid een dwangbevel (voor belastingschulden vóór 1 januari 2020) of een invorderingsaanslag (voor schulden vanaf 1 januari 2020) uitvaardigen.

Let op: dit laatste document is de laatste herinnering en de ontvangst ervan machtigt de belastingdienst om het in beslag te nemen, zonder dat er een voorafgaande uitspraak nodig is.

Onbetaalde belasting : wat zijn de risico’s ?

Als je je belasting te laat betaalt, moet je rente betalen. Als deze interesten echter geen € 5 per maand bedragen, zijn ze niet verschuldigd (zie uitleg hieronder).

Als je helemaal niet reageert na ontvangst van je laatste aanmaning, kiest de overheid de methode om de onbetaalde bedragen terug te vorderen. Dit kan inhouden dat er beslag wordt gelegd op je rekeningen, je inkomsten of je roerende of onroerende goederen.

Let op! Zodra de inbeslagnameprocedure is gestart, wordt de mogelijkheid om te onderhandelen over een betalingsplan (hieronder besproken) complex. Het is daarom sterk aan te raden om contact op te nemen met de autoriteiten zodra je het verzoek tot betaling ontvangt om geschikte oplossingen te zoeken. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze procedure van toepassing is op alle schulden waarvoor de overheid verantwoordelijk is, of het nu gaat om regionale of lokale belastingen of socialezekerheidsbijdragen.

Wanneer moet je rente betalen?

Zoals hierboven vermeld, moet je rente betalen als je je belasting te laat betaalt, d.w.z. na de vervaldatum. Je hoeft het echter niet te betalen als het minder dan €5 per maand is.

Het jaarlijkse rentepercentage voor te late betaling van belasting is 4%.

Jaarlijks rentepercentage voor laattijdige betaling van belastingen in België

Van 1 oktober 1986 tot 31 december 1998

9,6 %

Van 1 januari 1999 tot 31 december 2017

7 %

Sinds 1 januari 2018

4 %

De gegevens in de bovenstaande tabel zijn afkomstig van de website van de FOD Financiën.

Achterstandsrente wordt maandelijks berekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de vervaldatum. Elk deel van een maand wordt behandeld als een volledige maand.

Voorbeeld: als je belasting van € 1.500 verschuldigd was op 16 maart 2022 en je hebt pas op 20 september 2022 betaald, dan wordt er vertragingsrente in rekening gebracht voor de periode van april tot september, in totaal 6 maanden. De rente wordt als volgt berekend: (€1.500 x 4% (jaarlijks tarief) x 6 maanden) ÷ 12, wat gelijk is aan €30.

Wat kun je doen als je moeite hebt om je belasting te betalen?

Als je door tijdelijke financiële problemen je belasting niet op tijd kunt betalen, kun je bij de FOD Financiën een afbetalingsplan aanvragen.

De voorwaarden voor een afbetalingsplan zijn als volgt:

 • De aanvraag voor een betalingsplan moet op tijd gebeuren, dus uiterlijk op de vervaldag van de schuld,
 • Je hebt geen andere openstaande schulden bij de FOD Financiën,
 • Voor zelfstandigen en vennootschappen zijn je verplichtingen tot betaling en aangifte van bronheffingen (roerende voorheffing, btw, bedrijfsvoorheffing, enz.

Als je niet aan een van deze voorwaarden voldoet, betekent dit niet noodzakelijk dat je uitgesloten bent van een afbetalingsplan. In dergelijke gevallen zal de FOD Financiën uw inkomsten en uitgaven zorgvuldig evalueren om het bedrag en de duur van het betalingsplan te bepalen.

Bij de beslissing om je betalingsplan goed te keuren, houdt de FOD Financiën rekening met een aantal factoren:

 • Je draagkracht, bepaald op basis van je werkelijke inkomsten en een meetlat voor je vaste lasten.
 • De tijd die nodig is om de schuld af te betalen, op basis van uw draagkracht. Er kan ook rekening worden gehouden met bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden, zoals hoge medische kosten.

Let op: de maximale duur van het plan kan nooit langer zijn dan 12 maanden vanaf de datum van de meest recente schuld die is opgenomen in de aanvraag.

Het is ook belangrijk om op te merken dat, zelfs als er een afbetalingsplan is, er nog steeds achterstandsrente moet worden betaald. Het is daarom in je voordeel om je betalingen zo snel mogelijk te starten.

Een waarschuwing! Bij structurele betalingsproblemen heb je niet veel aan een afbetalingsplan. Afhankelijk van je situatie zijn er wel andere oplossingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan schuldbemiddeling en een collectieve schuldregeling.

Hoe vraag ik een afbetalingsplan aan?

Als u onbetaalde belastingen hebt, kunt u gemakkelijk online een afbetalingsplan aanvragen via het MyMinfin.be-platform.

Als u geen toegang hebt tot Myminfin.be, kunt u uw aanvraag voor een afbetalingsplan op twee manieren indienen:

1. Per post naar een van de infocentra van de FOD Financiën.

Afhankelijk van uw situatie stuurt u één van de infocentra van de FOD Financiën :

 • Een eenvoudige brief met uw aanvraag voor een afbetalingsplan als u uw schuld binnen de 4 maanden kunt betalen. In dat geval moet u in uw brief zeker uw rijksregisternummer vermelden en de referentie van de schuld waarvoor u een afbetalingsplan aanvraagt. Deze informatie vindt u op uw uitnodiging tot betaling.
 • Het aanvraagformulier voor een afbetalingsplan als u uw schuld binnen 4 tot 12 maanden kunt betalen.

2. Door een afspraak te maken in een van de infocentra van de FOD Financiën

Je kunt het FOD Finance Contact Center bellen op 02.572.57.57. Als je belt, voer dan de code “19363” in om onmiddellijk naar de juiste dienst te worden doorverwezen.

Onbetaalde belasting: hoe vraag ik vrijstelling van achterstandsrente aan?

In het geval van onbetaalde belasting kan de regionale directeur kwijtschelding van achterstandsrente verlenen, maar alleen in het geval van aanzienlijke financiële problemen. De regionale directeur heeft de bevoegdheid om achterstandsrente kwijt te schelden onder specifieke voorwaarden die een zorgvuldige controle vereisen. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om zich strikt aan een betalingsplan te houden.

Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van achterstandsrente, moet je je verzoek schriftelijk indienen bij de directeur van het betreffende Regionale Incasso Centrum. Zorg ervoor dat je de volgende informatie in je brief vermeldt:

 • Je volledige naam en adres,
 • Het referentienummer van je schuld,
 • Een gedetailleerde beschrijving van je belastingsituatie,
 • Uw incassoteam.

Als uw verzoek om vrijstelling van achterstandsrente door de Regionaal Directeur wordt afgewezen, krijgt u een duidelijke uitleg van de weigeringsgronden. U kunt er dan voor kiezen om deze gronden aan te vechten bij het Gerecht van eerste aanleg.

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px