Minilening Vergelijken

Vind een minilening tussen €100 en €2500. Kort microkrediet die je online kunt aanvragen. Vergelijk doordacht de kleine – en minileningen van verschillende aanbieders waardoor je het voordeligst uitkomt.

Bepaal de persoonlijke leningen simulatie criteria

Bedrag
0€ 50000€
Looptijd
12 maanden 120 maanden
3 aanbiedingen van persoonlijke leningen van 600 op 18 maanden.
Ik bespaar tot 28,26 dankzij deze vergelijking.
Laatste verificatie : 17/06/2024.
KBC Bank Persoonlijke lening van 600€ over 18 maanden
vanaf €500
Persoonlijke lening kbc bank
8,25%
€ 35,47
€ 38,46
Of bezoek de website
Beobank Geldreserve beobank van 600€ over 18 maanden
via een kredietkaart
Geldreserve beobank beobank
13,49%
€ 36,79
€ 62,22
Of bezoek de website
Cofidis MyLine van 600€ over 18 maanden
vanaf €500 35 jaren ervaring
Myline cofidis
14,50%
€ 37,04
€ 66,72
Of bezoek de website
loading...

Gelieve even te wachten terwijl we de resultaten opladen ...

Een klein bedrag lenen

Je hebt een relatief klein bedrag voor een relatief korte periode nodig, om te voorzien in een noodgeval of omdat je net even krap bij kas zit? Of wil je gewoon iets kopen voor jezelf en je hebt maar een relatief klein bedrag nodig? Dan is een minikrediet of een kleine lening ideaal.

Toch letten op de kosten

Ook bij een klein leenbedrag is het geraden om de kredietkosten van aanbieders degelijk te vergelijken. Bij een gewone kleine (lening op afbetaling) vallen de kosten goed mee. De verschillen in JKP zijn bij minileningen echter vaak groter dan bij andere type kredieten. Bekijk, vergelijk en bespaar.

Waarom geldexpert.be een handig hulpmiddel is

Onze lening simulatie filtert kredietverstrekkers op basis van het door jou gewenste leenbedrag en de gewenste looptijd, waardoor je alleen relevante aanbieders hoeft te vergelijken.

Gids voor minileningen in België

Wat zijn mini leningen? De markt voor minilenigen is in België divers. Er zijn waarschijnlijk meer dan honderd geregistreerde en niet geregistreerde aanbieders van kleine leningen. Toch kunnen er twee hoofdcategorieën worden opgemaakt. Enerzijds zijn er de minileningen die door banken en andere traditionele kredietinstellingen worden aangeboden en anderzijds heb je de minileningen die veelal online door geldvoorschietende instellingen en kredietbeurzen aan de man worden gebracht.

Kleine leningen via een bank

Voor de aanschaf van een digitaal apparaat (smartphone, laptop, fototoestel), een huishoudelijk apparaat (koelkast, televisie) of een andere relatief kleine persoonlijke uitgave kun je bij de meeste banken eenvoudig een kleine lening aanvragen en goedgekeurd krijgen. In veel gevallen hoef je niet eens het bankgebouw binnen te stappen maar geschied het gehele proces online. De kenmerken van een dergelijke kleine lening zijn:

 • Een beperkte leensom van maximaal enkele duizenden euros.
 • Een beperkte looptijd van maximaal een jaar.

Qua opbouw en terugbetaling werkt de kleine lening bij de banken hetzelfde als een standaard lening op afbetaling (persoonlijke lening). Je kunt dus spreken van een kleine lening op afbetaling. Hiervoor geldt dat bij het afsluiten de leensom en de looptijd definitief worden vastgesteld. De aflossing van de leensom en de rente (JKP) geschied middels gelijkmatige maandelijkse betalingen.

Minileningen via een geldvoorschietende instelling of kredietbeurs

Dergelijke leningen zijn speciaal ontworpen om bij een acute behoefte een klein geldbedrag voor te schieten, welke je bij de eerstvolgende loonronde weer terug kunt betalen. Wanneer bijvoorbeeld de koelkast of de televisie midden in de maand plotseling uitvalt of wanneer je een mooi artikel in de actie ziet en net niet over voldoende cash beschikt, kun je online reeds binnen een uur over enkele honderden euro’s beschikken. Aanbieders zijn er legio en de voorwaarden zijn vrij soepel. De kenmerken van een dergelijke minilening zijn:

 • Een leensom van maximaal 600 euro.
 • Een looptijd van maximaal 1 maand (45 dagen in byzondere gevallen).

Qua opbouw en terugbetaling werkt de minilening bij geldschieters uiterst simpel. Je leent een bedrag nu en betaalt hetzelfde bedrag binnen een maand terug, vermeerderd met administratiekosten en rente.

Minilening

Minileningen vergelijken

Meer nog dan bij andere kredietvormen bestaan er bij minileningen allerlei kruisformules en gebruiken de aanbieders graag hun eigen commerciële naam voor hun product. Lening digitale apparaten, direct cash en voorschotje zijn hier enkelen van. Op geldexpert.be kun je van een aantal relevante kredietverleners de minileningen met elkaar vergelijken. Middels een simulatie kun je voor de bancaire minileningen berekenen wat de totale kosten zullen zijn en hoeveel de maandelijkse aflossing zal bedragen. Voor zowel de kleine leningen via de bank als die via geldschieters zijn er vanwege de overheid maximum kosten vastgesteld.

Mogelijke gevaren van minileningen

Het is aangeraden om bij het aangaan van een minilening buiten de traditionele kredietinstellingen op te letten wat de bijkomende voorwaarden zijn. Vooral bij het zaken doen met particuliere geldschieters kunnen er vaak een aantal riskante angels aan een dergelijk krediet zitten. Aan de nagenoeg verplichte garantstelling kunnen relatief hoge extra kosten verbonden zijn. En bij een enigszins verlate terugbetaling kan een aanmanings-clausule met aanzienlijke boetekosten in werking treden.

Hoeveel kan ik lenen?

Het woord minilening geeft reeds aan dat het bij een dergelijk krediet om een klein geldbedrag gaat, welke zonder een uitgebreide kredietcheck moet kunnen worden toegewezen.

Bij een bank

 • Gemiddeld leenbedrag: 300 euro tot 2500 euro.
 • Gemiddelde looptijd: 3 maanden tot 12 maanden.

Bij de banken is het maximum bedrag voor minileningen doorgaans slechts enkele duizenden euro’s. Het maximum verschilt enigszins per instelling, maar over het algemeen kan gesteld worden dat een minilening niet boven 2500 euro uitkomt. Indien banken hogere leensommen aanbieden onder deze noemer is er in feite sprake van een normale persoonlijke lening, en zal de kredietaanvraag bij die instellingen ook als zodanig worden beoordeeld en afgehandeld (natrekking van de kredietwaardigheid van de aanvrager). Vanwege de administratie bij de banken geldt geldt er altijd ook een minimum bedrag op minileningen. Dit schommelt rond 300 euro.

Bij een geldvoorschietende instelling of kredietbeurs

 • Gemiddeld leenbedrag: 50 euro tot 600 euro.
 • Gemiddelde looptijd: 15 dagen tot 1 maand.

Voor online leningen bij snelle aanbieders gaat de leensom op minileningen zelden boven de 600 euro. Ook geldt bij geldschieters dat ze een nieuwe aanvrager niet meteen het maximum aanbieden. Bij een eerste krediet zal de minilening doorgaans slechts 100 of 150 euro bedragen. Bij volgende leningen wordt dit bedrag geleidelijk opgevoerd.

Kan ik met een minilening geld lenen zonder bank?

Een minilening afsluiten is goed mogelijk zonder dat je een bank hoeft te benaderen. Het gros van dit type kleine korte leningen wordt in België niet door banken verstrekt maar door kredietmakelaars, kredietbeurzen en geldschieters. De minikredieten bij deze instellingen hebben wel een ander karakter dan de minikredieten die banken aanbieden:

 • De minilening België heeft het karakter van een voorschot op het maandloon.
 • Het geleend bedrag moet binnen een maand in zijn geheel terug worden betaald, vermeerderd met de kosten.
 • De kredieten worden in de meeste gevallen online aangeboden en afgesloten.
 • Er komt weinig administratie aan te pas.
 • Het maximum bedrag dat geleend kan worden is 600 euro.

Noot: Bij de banken worden minileningen als een aflosbaar krediet aangeboden, welke je middels gelijkmatige maandelijkse aflossingen terug betaalt. De leensom is beperkt en de looptijd is kort.

Restricties op minileningen buiten de bank

In 2012 heeft de federale overheid de minileningen die buiten een bank of andere traditionele kredietverstrekker worden aangeboden enigszins onder het vergrootglas geplaatst. Er gelden sindsdien restricties op de hoogte van de leensom en op de kosten die de geldschieters of kredietbeurzen in rekening mogen brengen. Onder de aangepaste financiële regelgeving geldt dat:

 • Een kortlopend minikrediet (15 tot 30 dagen) niet meer dan 600 euro mag bedragen.
 • Een persoon niet meer dan 1 minilening aanvragen tegelijk. Ook niet bij verschillende aanbieders. Minileningen moeten door de verleners verplicht aangemeld worden bij de kredietregistratielijst van de Nationale Bank.
 • De totale kosten (administratie en rente) die voor deze dienst in rekening wordt gebracht niet hoger dan 4,17 euro per maand mag zijn.

Kleine lening zonder loonstrook

Ook bij het vertrekken van een kleine lening zal elke kredietverlener ervan overtuigd willen zijn dat je voldoende inkomsten binnen krijgt om de lening terug te betalen. Een loonstrook is daarom veelal een vereiste. Maar toch zijn er ook opties om aan een kleine krediet te komen wanneer je niet over een loonstrook beschikt.

Minilening zonder loonstrook via een bank

Indien je een relatief lange en positieve kredietrelatie hebt met een bank of andere traditionele kredietinstelling kunnen deze wel bereid zijn om jou een microkrediet te verschaffen indien je tijdelijk zonder werk zit. Een of meerdere van de volgende voorwaarden zullen dan moeten gelden:

 • Je kunt aantonen dat je in de nabije toekomst weer over een vast maandsalaris zal beschikken.
 • Je kunt aantonen dat je op kort termijn over tegoeden uit andere bronnen kan beschikken. Bijvoorbeeld opgebouwd pensioen, lijfrente, interest op aandelen, of verrekening met de belastingen.
 • Iemand die wel over een loonstrook beschikt wil borg staan.

Voor nieuwe cliënten is de kans op een kleine lening via een bank vrijwel uitgesloten.

Kleine lening zonder loonstrook via een geldvoorschietende instelling of kredietbeurs

Omdat het bij minileningen via deze instellingen om bedragen van maximaal enkele honderden euro’s gaat is de controle op de loonstrook minder stringent. Indien je bij een eerder microkrediet reeds een loonstrook hebt kunnen overleggen, zul je dat bij een nieuwe aanvraag niet weer hoeven te doen. De kredietverstrekker heeft voor jou dan reeds een account aangemaakt. Indien je bij een eerste aanvraag geen loonstrook kunt overleggen zullen een of meerdere van de volgende voorwaarden gelden:

 • Je kunt aantonen dat je andere inkomsten verwacht om het geleend bedrag binnen een maand terug kan betalen. Bijvoorbeeld een uitkering of een tegoed bij een erkende instelling. 
 • Iemand die wel over een loonstrook beschikt wil borg staan.
 • Je bent bereid een verhandelbaar goed met een waarde hoger dan de lening als onderpand te leggen.

Algemeen geldt dat indien je als nieuwe aanvrager niet over een loonstrook beschikt je een microkrediet niet snel online kunt afsluiten. Je zult bij de kredietverlener moeten langslopen.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor een minilening zijn afhankelijk van de formule waarvoor je kiest. Bij de banken heeft de minilening het karakter van een aflosbaar krediet en worden de kosten volgens dezelfde methode berekent als bij een persoonlijke lening. Bij een geldvoorschietende instelling of kredietbeurs heeft de minilening het karakter van een voorschot op de loonstrook. Hieraan zijn eenmalige kosten verbonden.

De kosten voor minileningen via een bank

Banken hanteren op minileningen de JKP-formule. In dit jaarlijks kosten percentage zijn naast de bankrente ook de administratiekosten en provisies opgenomen. Dat een minilening meestal een kortere looptijd dan een jaar heeft maakt in de calculatie geen verschil. Het JKP word door twaalf gedeeld waardoor er een maandelijks kosten percentage ontstaat.

Een voorbeeld.
Je leent middels een minilening een bedrag van 1800 euro voor een periode van 9 maanden bij een bank. Het JKP van de instelling is 12%. Dit betekent dat de bank elke maand 1% rente in rekening zal brengen op het debetsaldo van de schuld.

 • Stap 1: Om het geheel voor jou als consument overzichtelijk te maken worden de kosten vooraf gecalculeerd over de gehele looptijd van de minilening. De totale kosten komen uit op 90 euro.
 • Stap 2: De kosten worden bij de leensom opgeteld, waardoor de totale schuld uitkomt op 1890 euro.
 • Stap 3: De terugbetaling van de totale schuld wordt gelijkmatig over de looptijd van 9 maanden gespreidt. Je zult elke maand een bedrag van 210 euro aflossen.

Op minileningen hanteren de banken een hoger JKP dan bij een persoonlijke lening. Dit komt onder andere vanwege de zwaardere invloed van de administratiekosten in het geheel. Om de consument te beschermen tegen excessieve rentepercentages heeft de staat maxima’s vastgesteld. Voor minileningen zijn deze sedert december 2010 als volgt:

 • Maximaal 18,5% JKP voor bedragen lager dan 1250 euro.
 • Maximaal 13.5% JKP voor bedragen van 1250 euro en hoger.

De kosten voor minileningen via een geldschieter of kredietbeurs

Deze minileningen kennen geen aflossingsysteem. Het geleend bedrag wordt binnen 15 dagen of een maand (45 dagen in byzondere gevallen) in zijn geheel terug betaald. Aan de lening zijn eenmalige kosten verbonden die door de meeste kredietverleners als administratiekosten worden aangeduid. Deze administratiekosten konden in het verleden erg uiteen lopen. De federale overheid heeft in 2012 een maximum kostenbedrag ingesteld op flitskredieten. De totale kosten voor een dergelijke minilening mogen niet hoger uitvallen dan 4,17 euro per maand. Dit geldt voor elke leensom.


LeensomMaximaal terug te betalen na een maand
100 euro104,17 euro
300 euro304,17 euro
600 euro604,17 euro

Noot: Het hoeft geen betoog dat het maximale kostenbedrag van 4,17 euro minder aantrekkelijk is voor aanbieders van flitskredieten. In de praktijk zal het daarom vaak voorkomen dat er via technische constructies toch bijkomende kosten aan een minilening gekoppeld worden. Indien je bijvoorbeeld niet over een borgpersoon beschikt, of wenst te beschikken, zul je een garantstelling moeten inkopen. De kosten hiervoor zijn zeer variabel.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px