Microkrediet, een zeer populaire lening in Frankrijk

Microkrediet is een financieringsvorm die mensen die zijn uitgesloten van het traditionele banksysteem in staat stelt een lening te krijgen om hun persoonlijke of professionele project uit te voeren. Deze vorm van krediet kwam voor het eerst voor in de landen van het Zuiden en wordt thans toegepast in ontwikkelde landen zoals Frankrijk. Om een microkrediet te krijgen, moet de projecthouder aan bepaalde voorwaarden voldoen en welomschreven stappen volgen. Dus hoe werkt microkrediet? Ontdek in dit artikel hoe dit financieringssysteem werkt.

Mikrokrediet

De werking van dit microkrediet

Microkrediet is, zoals de naam al zegt, een lening voor een relatief klein bedrag. Dit bedrag, dat vaak schommelt tussen 300 en 5 000 euro, kan in bepaalde gevallen worden verhoogd, bijvoorbeeld bij de oprichting van een bedrijf. De kredietnemer kan ook om lagere bedragen vragen en online een aanvraag indienen zonder enig bewijs van recht, in welk geval het een gemakkelijk microkrediet wordt genoemd. Bij deze vorm van microkrediet kan een bedrag van 200 euro worden toegekend, terug te betalen in een paar maanden.

De werking van een microkrediet verschilt niet van die van een gewone lening. Evenals bij laatstgenoemde leningen geschiedt de terugbetaling van de leningen op maandbasis, waarbij rente wordt betaald aan de uitlenende organisatie. Deze percentages variëren over het algemeen tussen 1 en 4,5%. De terugbetaling kan gespreid worden over een periode van zes maanden tot vier jaar.

In tegenstelling tot andere landen blijft dit financieringsmiddel in België zeer weinig ontwikkeld of ingewikkeld, terwijl het verkrijgen van een microkrediet in Frankrijk zonder veel moeilijkheden verloopt. Om in Frankrijk een microkrediet te krijgen, hoeft de kredietnemer alleen maar contact op te nemen met een organisatie die dit soort financiering aanbiedt (bemiddelaar in participatieve financiering, verenigingsnetwerk, enz.), die hem zal helpen bij het samenstellen van zijn dossier en hem zal begeleiden gedurende de hele periode van terugbetaling van het krediet.

In het kader van een sociaal microkrediet kan de kredietnemer, zodra zijn dossier is samengesteld, het voorleggen aan een door het FCS (Fonds voor sociale cohesie) erkende financiële instelling. Deze zal een volledige analyse van het dossier maken en de kredietnemer een contract laten ondertekenen indien zijn dossier wordt goedgekeurd. Het is dit contract waarin de voorwaarden en de duur van de terugbetaling van de lening zijn vastgelegd.

Hoe werkt persoonlijk microkrediet

Dit microkrediet blijft een van de kredietvormen die in Frankrijk worden aangetroffen. Het is vooral bedoeld voor mensen die geen toegang hebben tot traditionele banken. Deze mensen zijn uitgesloten van het traditionele banksysteem vanwege hun magere inkomen of hun onzekere beroepssituatie. In het algemeen wordt een persoonlijke lening verstrekt met het doel particulieren te helpen hun persoonlijke projecten te financieren. In de meeste gevallen zijn de projecten die met dit soort microkrediet worden gefinancierd

  • De aankoop van een auto, een computer of een ander goed dat de toegang tot een baan kan vergemakkelijken;
  • Betaling voor opleiding om professionele reïntegratie te vergemakkelijken;
  • Levensprojecten zoals een bruiloft, een geboorte of zo.
  • De verwerving van diensten ter verbetering van de levensomstandigheden van de kredietnemer, enz.

Hoe werkt professioneel microkrediet

Naast persoonlijk microkrediet bestaat er in Frankrijk ook professioneel microkrediet. Dit microkrediet financiert hoofdzakelijk projecten voor de oprichting van bedrijven of de ontwikkeling van beroepsactiviteiten die inkomsten kunnen genereren. Professioneel microkrediet verstrekt leningen aan alle sectoren van activiteit. Het doel van dit microkrediet blijft mensen met een laag inkomen die een professioneel project hebben. Om deze lening te verkrijgen, moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De lening wordt verstrekt indien de projecthouder nog niet over een banklening beschikt;
  • De onderneming waarvoor de kredietnemer de lening aanvraagt, moet zich in de oprichtingsfase bevinden of ten minste vijf jaar ervaring hebben;
  • Het gevraagde bedrag mag niet hoger zijn dan 10.000 euro;
  • De lener moet een borg vinden voor 50% van het geleende bedrag.

 

Het is dus aan u, dames en heren bankiers, de Belgen willen ook kunnen profiteren van een veralgemeend aanbod van microkredieten.

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px