Wat is een consumentenkrediet ?

Een consumentenkrediet is een lening die verleend wordt aan particulieren met als doel om de aankoop van goederen, diensten of privé-uitgaven (zoals bijvoorbeeld voor een auto, motor, televisie, vakanties, verbouwingen, een huwelijk, enz.) te financieren.

Consumentkrediet- title

Een consumentenkrediet mag niet worden verward met een hypothecair krediet. Een consumentenkrediet mag namelijk niet gebruikt worden voor de aankoop van immobiliën.

Bedrijven, particulieren in het kader van hun beroepsactiviteiten en vzw’s mogen geen beroep doen op dit type lening. Uitzondering: wanneer een particulier iets aankoopt wat maar bijkomstig voor professionele doeleinden wordt gebruikt.

De verschillende consumentenkredieten zijn de volgende:

  • Een lening op afbetaling
  • Het revolving krediet
  • De geoorloofde debtstand
  • Leasing
  • Aankoop op afbetaling
  • Overbruggingskrediet

De lening op afbetaling

In het algemeen wordt de lening op afbetaling gekenmerkt door

  • een bepaalde som die ter beschikking wordt gesteld van de kredietnemer
  • een terugbetaling over een welbepaalde termijn, met een vaste maandelijkse afbetaling en rentevoet

We kunnen hier ook het onderscheid maken tussen de persoonlijke leningen en de leningen met een welbepaald doel.

Leningen met welbepaalde doeleinden (met bewijs)

Met dit type lening leent u een bepaald bedrag om een specifiek project of aankoop te financieren. De kredietnemer zal het gebruik van het geld ook moeten verantwoorden. De autolening, motorlening, renovatielening, enz. behoren allemaal tot deze categorie.

Persoonlijke leningen (zonder bewijs)

In tegenstelling tot de lening met een welbepaald doel, kunt u bij een persoonlijke lening geld lenen om om het even welk project of aankoop te financieren, zonder dat u het gebruik van het geleende bedrag dus moet verantwoorden. Dit betekent concreet dat u geen bewijsstuk moet voorleggen bij het aangaan van dit type lening, wat ervoor zorgt dat de persoonlijke lening een flexibelere kredietvorm is. De rentevoeten van deze persoonlijke leningen liggen logischerwijze hoger dan de rentevoeten van de leningen met welbepaalde doeleinden.

Revolving credit (kredietopening)

Bij een kredietopening wordt er permanent kapitaal ter beschikking gesteld van de kredietnemer, die het bedrag in één of meerdere keren kan opnemen. Naarmate deze terugbetaalt, wordt de geldreserve opnieuw aangevuld en er zullen enkel interesten betaald worden op het gebruikte kapitaal en dus niet op het totaalbedrag dat beschikbaar is.

Praktisch gezien komt dit neer op het volgende : de kredietnemer bepaalt het maximumbedrag van zijn geldreserve bij het aangaan van de kredietopening. Hoewel er geen terugbetalingstempo opgelegd wordt, legt de wet wel op dat de geldreserve minstens één keer per jaar volledig terugbetaald wordt voor bedragen lager dan of gelijk aan 3.000€ en één keer om de 5 jaar voor bedragen boven de 3.000€.

Deze kredietvorm wordt vaak geassocieerd met een kredietkaart.

De geoorloofde debetstand

De geoorloofde debetstand is vergelijkbaar met de kredietopening. Het verwijst naar de mogelijkheid voor de kredietnemer om in het rood te gaan op zijn of haar zichtrekening. Het opgenomen bedrag moet binnen een welbepaalde periode teruggestort worden en de wet legt trouwens op dat de zichtrekening minstens één keer om de drie maanden boven de nul uitkomt.

De geoorloofde debetstand mag niet verward worden met de overschrijding. De overschrijding verwijst naar het stilzwijgend aanvaarden van het in het rood gaan van een rekening zonder dat er dus eigenlijk een uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord met de kredietgever  bestaat. De legale termijn om dit tekort terug te betalen bedraagt maar één maand.

Leasing (financiële lease)

De financiële leasing, beter gekend onder de naam leasing, komt eigenlijk neer op het huren van een goed. Op het einde van het contract, is het mogelijk om:

  • het goed terug te geven (= operationele leasing)
  • In het geval van een aankoopoptie kan de leaser eigenaar worden van het goed mits betaling van een extra som geld (= financiële leasing)

De rentevoeten van deze leasings liggen laag aangezien de kredietgever weinig risico’s neemt (de kredietnemer kan enkel eigenaar worden aan het einde van het contract).

Aankoop op afbetaling

De aankoop op afbetaling komt neer op het aankopen van een goed of dienst op afbetaling, wat concreet betekent dat u verschillende maandelijkse betalingen aan de verkoper moet betalen. De verkoper neemt in dit geval dus eigenlijk de rol van kredietinstelling over. De aankoop op afbetaling onderscheidt zich van de leasing door het feit dat de kredietnemer onmiddellijk eigenaar is van het gekochte goed. Er kan een beding van eigendomsvoorbehoud toegevoegd worden aan het contract, maar de wet biedt extra bescherming aan voor de kredietnemer/aankoper en meer specifiek als deze al meer dan 40% van het kapitaal heeft betaald.

Overbruggingskrediet

Het is een kredietvorm die het mogelijk maakt om te beschikken over fondsen gedurende een korte periode in afwachting van het verkrijgen van een belangrijke som geld. Wanneer u deze som ook verkrijgt, dan moet u het overbruggingskrediet in één keer volledig terugbetalen. Bij dit type krediet moet u dus rekening houden met een relatief korte looptijd en vaak hoge rentevoeten.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px