Schuldbemiddeling

Overmatige schuldenlast is een zorgwekkende realiteit voor veel huishoudens in België. Geconfronteerd met financiële problemen is het cruciaal om effectieve oplossingen te vinden om te voorkomen dat de situatie verergert. Van schuldbemiddeling tot de collectieve schuldenregeling, ontdek de maatregelen die de Belgische overheid heeft genomen om mensen met een overmatige schuldenlast te helpen hun financiële evenwicht te hervinden.

Wat is schuldbemiddeling ?

Schuldbemiddeling, ook wel minnelijke schuldbemiddeling genoemd, is een vrijwillige procedure.

Het doel van een schuldbemiddelingsdienst is om iedereen met een te hoge schuldenlast in staat te stellen oplossingen te vinden om hun schulden af te betalen, terwijl ze een fatsoenlijke levensstandaard behouden.

Door contact op te nemen met een schuldbemiddelingsdienst, profiteer je van individuele ondersteuning. De dienst doet er alles aan om je te helpen je financiële situatie weer op de rails te krijgen. Dit wordt bereikt door een einde te maken aan aanmaningskosten, extra kosten en de opeenstapeling van onbetaalde rekeningen.

In de praktijk zal de bemiddelaar die verantwoordelijk is voor je zaak het beheer van je financiën overnemen en een schuldaflossingsplan opstellen om aan je schuldeisers voor te leggen.

Als er een akkoord wordt bereikt met je schuldeisers, worden gerechtelijke stappen vermeden. Zo niet, dan kunnen uw schuldeisers beslissen om beslag te leggen op uw activa of uw loon uit te keren (zie hieronder).

Als de bemiddelaar van de schuldbemiddelingsdienst te veel obstakels tegenkomt in zijn missie, kan hij voorstellen dat u een collectieve schuldbemiddelingsprocedure opstart.

Hoeveel kost schuldbemiddeling ?

Minnelijke schuldbemiddeling georganiseerd door een schuldbemiddelingsdienst is volledig gratis.

Er zijn echter wel kosten aan verbonden als de bemiddeling wordt uitgevoerd door een notaris, advocaat of deurwaarder.

Schuldbemiddeling

Hoe kan ik profiteren van schuldbemiddeling ?

Het eerste wat u moet doen is contact opnemen met een schuldbemiddelingsdienst bij u in de buurt.

Hier zijn enkele adressen, maar zoek gewoon in uw browser naar “schuldbemiddeling + de naam van uw stad”.

Lees meer over het Observatorium krediet en schuldenlast, een non-profitorganisatie die zeer actief is op het gebied van overmatige schuldenlast.

Wat is de collectieve schuldenregeling ?

Deze procedure, vergelijkbaar met de minnelijke schikking die hierboven is uitgelegd, is een gerechtelijke schikking. Ze moet worden begeleid door een rechter van het Employment Tribunal.

Om van deze dienst gebruik te kunnen maken, zijn een aantal voorwaarden van toepassing:

  • Je bent een particulier die in België gedomicilieerd is
  • Je bent niet in staat om je schulden af te betalen
  • Je hebt je insolventie niet opzettelijk georganiseerd
  • U bent geen handelaar

Je aanvraag voor een collectieve schuldenregeling moet eerst worden ingediend bij de Arbeidsrechtbank, waar een rechter de ontvankelijkheid zal bepalen. Als u aan de ontvankelijkheidscriteria voldoet en uw aanvraag wordt aanvaard, zal de rechter vervolgens een schuldbemiddelaar aanstellen (meestal een advocaat of een erkende schuldbemiddelingsdienst) om uw zaak te behandelen. Het doel van de bemiddelaar is om je in staat te stellen je schulden af te lossen met behoud van een fatsoenlijke levensstandaard.

Het afbetalingsplan

  • Als het minnelijke afbetalingsplan dat de door de rechtbank aangestelde bemiddelaar aan uw schuldeisers voorstelt door alle partijen wordt aanvaard, wordt het vervolgens ter goedkeuring aan de rechter voorgelegd. De bemiddelaar neemt de controle over uw financiën over: hij int uw inkomsten en betaalt u alleen het bedrag dat u nodig hebt voor uw dagelijkse uitgaven.
  • Als het minnelijke afbetalingsplan dat de bemiddelaar aan je schuldeisers voorstelt niet aanvaardbaar is voor hen, is een gerechtelijke procedure nodig en kan de rechter een afbetalingsplan van maximaal 7 jaar opleggen. Dit verschilt van minnelijke bemiddeling, waarbij je schuldeisers een afbetalingsplan kunnen weigeren zonder dat het hen vervolgens wordt opgelegd.

Als blijkt dat het niet mogelijk is om je schulden onmiddellijk of op lange termijn terug te betalen, kan de rechter ook bevelen dat je schulden volledig worden kwijtgescholden, op voorwaarde dat hij hiervan bewijsstukken heeft.

De gevolgen van collectieve schuldregelingsprocedures

De belangrijkste effecten van de collectieve schuldenregeling zijn :

  • Stopzetting van de gerechtelijke procedure door uw schuldeisers
  • Storting van uw inkomen op een bemiddelingsrekening
  • Een verbod om goederen te kopen of verkopen zonder toestemming van de rechter
  • Een verbod om nieuwe leningen af te sluiten

De kosten van de collectieve schuldenregeling

Het indienen van een aanvraag is gratis, maar er zijn kosten verbonden aan het werk van de door de rechtbank aangestelde schuldbemiddelaar. De door de rechtbank aangestelde bemiddelaar die jouw zaak behandelt, krijgt voorrang op je schuldeisers.
Honoraria en andere kosten (porto-, reis- en telefoonkosten) worden van uw bemiddelingsrekening afgetrokken. De tarieven voor deze honoraria en diverse kosten zijn wettelijk bepaald.

Alle collectieve schuldbemiddelingsprocedures zijn geregistreerd bij de Nationale Bank van België.

Toewijzing van vergoeding (minnelijke schikking)

Overdracht van loon wordt vaak gebruikt in kredietzaken.
Door deze akte te ondertekenen, machtig je je schuldeiser om het beslagbare deel van het salaris dat door je werkgever wordt betaald, direct te innen. Dit gebeurt zonder dat je eerst een gerechtelijk bevel nodig hebt.

Als je in gebreke blijft met de betaling, wordt deze cessie uitgevoerd. Ze zal worden uitgevoerd, tot de bedragen waarop beslag kan worden gelegd, op je salaris, je eindejaarspremie en je vakantiegeld.

Voordat je deze cessie kunt uitvoeren, moet je schuldeiser je eerst op de hoogte brengen van zijn voornemen. Deze kennisgeving moet per aangetekende brief of per deurwaarder worden verzonden. Merk op dat je werkgever ook een kopie van deze brief moet ontvangen.

Een overeenkomst tot overdracht van loon kan alleen worden opgesteld als je loon ontvangt.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px