Hoeveel kan ik lenen?

“Hoeveel kan ik lenen ?” Dit is een vraag die elke persoon die op zoek is naar een financiering zich stelt. Leer met geldexpert.be hoe u uw leencapaciteit en maandelijkse aflossingen kunt berekenen, zodat u weet hoeveel u kunt lenen !

Hoeveel kan ik lenen?

Hoe weet ik hoeveel kan ik lenen ?

Om te weten hoeveel u kunt lenen, moet u rekening houden met verschillende criteria :

 • Uw inkomen;
 • De rentevoet en de duur van uw lening;
 • Het bedrag van de maandelijkse betalingen;
 • Eventuele andere leningen die u hebt.

Zodra deze elementen zijn vastgesteld, kunt u uw leencapaciteit bepalen, d.w.z. het bedrag dat u kunt lenen op basis van uw salaris.

Waarom is het essentieel om uw leencapaciteit te bepalen ?

Uw leencapaciteit is essentiële informatie voor uw krediet. Zowel voor uw kredietgever als voor uzelf. Voor uw kredietgever is het een belangrijke garantie dat u over voldoende middelen beschikt om uw lening volgens de voorwaarden terug te betalen. Voor u is de berekening van uw leencapaciteit een belangrijke stap om een te hoge schuldenlast te vermijden.

Hoeveel kan ik lenen met een bepaald salaris ?

In België geldt voor de terugbetalingscapaciteit meestal de ⅓-regel. Dit betekent dat u over het algemeen een bedrag kunt lenen dat overeenkomt met maximaal 33% van uw inkomen.

Goed om te weten : om te bepalen hoeveel u kunt lenen met uw salaris, kunt u een online simulator van de leencapaciteit gebruiken en vervolgens een simulator van de aflossingstabel.

Hoeveel kan ik lenen voor een hypotheek

Als u geen schulden heeft en een hypotheek met een looptijd van 20 jaar en een vaste rente van 1,85% afsluit, kunt u ongeveer 200 keer het bedrag van de maandelijkse aflossingen lenen. Afhankelijk van uw salaris is dit dus hoeveel u kunt lenen voor een hypotheek :

Netto maandsalaris

 

Maandelijkse betalingen

(Salaris x 33%)

Leencapaciteit

(Maandelijkse betaling x 200 )

1400 €

462 €

92.400 €

1600 €

528 €

105.600 €

1800 €

594 €

118.800 €

2000 €

660 €

132.000 €

2500 €

825 €

165.000 €

3000 €

990 €

198.000 €

Let op ! Deze bedragen zijn slechts schattingen. Zij worden u slechts ter indicatie voorgelegd, zonder rekening te houden met uw persoonlijke situatie. Bovendien kunnen de toegekende bedragen variëren afhankelijk van de bankinstelling.

Hoeveel kan ik lenen voor een persoonlijke lening ?

Persoonlijke leningen hebben een veel hogere rentevoet dan hypotheken, dus het bedrag dat u met hetzelfde salaris kunt lenen is veel lager voor een persoonlijke lening dan voor een woningkrediet. Als u bijvoorbeeld geen schulden hebt en een persoonlijke lening afsluit voor 4 jaar tegen 5% rente, kunt u de volgende bedragen lenen, afhankelijk van uw salaris :

Netto maandsalaris

Maandelijkse betalingen

(Salaris x 33%)

Leencapaciteit

(Maandelijkse betaling x 43 )

1200 €

396 €

17.028 €

1300 €

429 €

18.447 €

1400 €

462 €

19.866 €

1500 €

495 €

21.285 €

1600 €

528 €

22.704 €

1800 €

594 €

25.542 €

2000 €

660 €

28.380 €

Let op ! Deze bedragen zijn slechts schattingen. Zij worden u slechts ter indicatie voorgelegd, zonder rekening te houden met uw persoonlijke situatie. Bovendien kunnen de toegekende bedragen variëren naargelang de bankorganisatie.

Het is dus essentieel om te bepalen hoeveel u zich kunt veroorloven om elke maand terug te betalen. Als uw maandelijkse betalingen te hoog zijn, loopt u het risico een te hoge schuld te krijgen. Als uw maandelijkse betalingen echter te laag zijn, zult u over een langere periode meer rente op uw lening moeten betalen. De oplossing is dus om het juiste evenwicht te vinden, zodat u uw krediet zo goed mogelijk aflost.

Opmerking : het bedrag aan maandelijkse betalingen dat u kunt terugbetalen is uw terugbetalingscapaciteit. Het totale bedrag dat u kunt lenen is uw leencapaciteit.

Waarop moet ik letten bij de berekening van het bedrag dat ik kan lenen ?

Er zijn verschillende criteria waarmee u rekening moet houden om te bepalen hoeveel krediet u kunt opnemen :

Uw salaris en andere inkomsten

Dit is het belangrijkste criterium in de ogen van de banken. Het kunnen aantonen van een stabiel maandsalaris en/of inkomen is immers een absolute noodzaak als u een hypotheek of een persoonlijke lening wilt krijgen. De inkomsten waarmee rekening kan worden gehouden zijn de volgende :

 • Uw salaris,
 • Uw huurinkomsten,
 • Uw pensioen of prepensioen.

Andere, minder stabiele inkomsten worden door kredietverstrekkers als “bijzonder” beschouwd. Afhankelijk van de kredietverstrekker kunnen deze geheel of gedeeltelijk of helemaal niet in aanmerking worden genomen. Dit kunnen de volgende inkomsten zijn :

 • Uw alimentatie,
 • Uw kinderbijslag,
 • Uw 13e maandsalaris,
 • Uw maaltijdcheques,…

Goed om te weten : uitzonderlijke bonussen maar ook zwartwerk of andere illegaal ontvangen inkomsten worden uiteraard altijd uitgesloten van deze berekening.

Uw resterend saldo

Uw resterende saldo is het maandelijkse bedrag waarover u beschikt na betaling van uw maandelijkse aflossing en uw vaste lasten. U kunt het dus berekenen met de volgende formule :

Resterend saldo = inkomen – (maandelijkse betaling + vaste kosten)

Als u de bovengenoemde ⅓-regel toepast, bedraagt uw “resterend saldo” dus 67% van uw maandelijkse inkomen. In de meeste gevallen zijn banken van mening dat een minimum van €850 tot €1.000 per maand nodig is om een lening toe te kennen. Iemand met een maandinkomen van € 1.200 netto zal dus niet ⅓ hiervan kunnen lenen en zijn kredietaanvraag zal waarschijnlijk worden afgewezen.

Let op : als u een hoog inkomen heeft, dan mag u over het algemeen de ⅓ regel voor uw lening overschrijden, omdat uw leefgeld dan nog veilig is.

Uw schuldgraad

De schuldratio is niets anders dan uw terugbetalingscapaciteit, d.w.z. het deel van uw maandelijkse inkomen dat wordt besteed aan de terugbetaling van uw krediet. Als percentage en volgens de ⅓ regel wordt een maximale schuldgraad van 33% aanbevolen. U kunt uw schuldquote als volgt berekenen :

Schuldratio (%) = (maandelijkse betaling / maandelijks inkomen) x 100

Waarschuwing ! Als u al andere uitstaande leningen hebt, moet u ervoor zorgen dat al uw maandelijkse betalingen binnen de ⅓-regel vallen. Als u bijvoorbeeld €2.000 aan inkomsten hebt en al €300 aan maandelijkse betalingen voor een autolening betaalt, mogen de maandelijkse betalingen voor uw nieuwe lening niet meer dan €360 ((€2.000 x 33%) – €300 = €360) bedragen.

Uw persoonlijke inbreng

Voor het verkrijgen van een hypothecaire lening is bijna altijd een eigen inbreng van minstens 10% nodig. Dit komt omdat een hypotheek meestal slechts 90% van de waarde van het onroerend goed kan dekken. Bovendien zijn notariskosten en andere gerelateerde kosten uitgesloten van de lening.

Goed om weten : er zijn uitzonderingen en het is onder bepaalde voorwaarden nog steeds mogelijk om in België een hypothecair krediet te krijgen zonder eigen inbreng.

Uw persoonlijke situatie

Ten slotte moet rekening worden gehouden met elementen die verband houden met uw persoonlijke situatie. Uw leeftijd, maar ook de aanwezigheid van een medekredietnemer, de opbouw van spaargeld of uw vaste lasten zijn allemaal elementen die uw leencapaciteit kunnen beïnvloeden.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px