Hoe moet u een lening stopzetten?

Zodra een lening wordt afgesloten, kan de kredietnemer volgens de wet de overeenkomst op elk moment opzeggen. Lees in dit artikel alles over de procedures die u moet volgen en hoe u voorzichtig moet zijn met de te betalen vergoeding.

Controleer eerst welk soort contract u ondertekend hebt: een kredietopening of een consumentenkrediet?

Basisvoorwaarden voor het opzeggen van een lening

Hoe een lening stop zetten? Voor het opzeggen van een consumentenkredietovereenkomst of een geldreserve (kredietkaart) is de procedure dezelfde als voor alle overeenkomsten. De opzeggingsbrief is dus het ideale document om een procedure voor het opzeggen van een lening uit te voeren.

Deze opzeggingsbrief moet een aangetekende brief met ontvangstbewijs zijn. Het is gericht aan de instelling die de lening verstrekt. Het ontvangstbewijs is nodig omdat het een bewijs is dat de kredietinstelling uw verzoek tot opzegging ontvangen heeft.

In uw opzeggingsbrief moet u echter duidelijk vermelden dat u de lening wilt opzeggen. Hiervoor moet u de datum vermelden waarop u de opzegging wenst te laten ingaan. Het is ook nuttig te vermelden dat in de meeste leningen een opzeggingstermijn in acht moet worden genomen voordat de overeenkomst wordt nagekomen.

U moet daarom de voorwaarden van uw contract zorgvuldig lezen voordat u deze opzegt. U moet ook uw contactgegevens en die van de kredietgever in de opzeggingsbrief vermelden. Vermeld ook het contractnummer en vergeet niet de brief te ondertekenen. Vraag ook binnen 2 weken een bevestiging van uw verzoek aan de kredietgever.

Voorbeeldbrief om een lening op te zeggen

Wat is de procedure voor het opzeggen van een lening?

Zodra u uw opzeggingsbrief geschreven hebt, hoeft u hem alleen nog maar naar de kredietgever te sturen. Het is echter de moeite waard erop te wijzen dat de inhoud van de brief varieert naar gelang van het soort lening. Zo zal de opzeggingsbrief voor een hypothecaire lening niet dezelfde zijn als voor een doorlopend krediet of voor een krediet met bestemming.

Wij zullen hier twee gevallen behandelen:

1. De opzegging van een consumentenkrediet: een lening waarvoor u over het volledige bedrag beschikt en die u maandelijks terugbetaalt. Dit is een persoonlijke lening, zoals bijvoorbeeld een autolening.

2. De noodzaak om een kredietlijn of geldreserve te beëindigen: het geldbedrag dat beloofd werd voor een lening. Meestal krijgt u een kredietkaart om deze geldreserve aan te spreken. Dit impliceert dat u het volledige bedrag al dan niet aangevraagd hebt.

Een derde geval dat wij niet zullen bespreken is de hypothecaire lening. De bank die u de nieuwe lening zal verstrekken, zal meestal zorgen voor de stappen om de eerste lening te beëindigen.

Voor het versturen van de opzeggingsbrief raden wij u echter aan hem per aangetekende brief met ontvangstbewijs Als u het per post wilt versturen, ga dan naar een postkantoor. U krijgt dan meteen een bewijs van verzending.

Voorbeeldbrief om een lening op te zeggen

Om te beginnen kunt u de voorbeeldbrief voor het opzeggen van een lening downloaden. U kunt hem dan bewerken en alle gegevens wijzigen. Wij hebben die met opzet in groene kleuren gezet om het u gemakkelijker te maken.

Als er door een specifieke situatie sommige elementen ontbreken, dan kan u op zen minst al de keuze maken tussen de juiste opzeggingsbrief: een doorlopend krediet of een gewone lening. Het verschil tussen beiden wordt hierboven uitgelegd.

stop signe

Wat houdt de opzegging van een bestaande lening in?

U moet weten dat de opzegging van een bestaande lening een wettelijke handeling is. Als zodanig heeft het juridische gevolgen. De opzegging van een lening betekent dat geen enkele verbintenis meer bindend is voor de kredietvertrekker en de kredietnemer.

Bovendien heeft deze opzegging geen terugwerkende kracht. Dit betekent dat de opzegging alleen voor de toekomst gevolgen heeft. Simpel gezegd heeft de opzegging van de lening geen gevolgen voor alles wat vóór de opzegging werd gedaan. De opzegging zal daarentegen wel gevolgen hebben voor alles wat vanaf de uitvoering gebeurt.

Daarnaast kan de opzegging van een lening ook economische gevolgen hebben. Wanneer het contract wordt opgezegd, hebben de banken namelijk de mogelijkheid om de lener kosten aan te rekenen, zoals in het contract bepaald wordt. Deze kosten zijn bedoeld om de onbetaalde rente aan de banken te compenseren.

Verder worden deze kosten boeterente of wederbeleggingsvergoeding genoemd. Deze kosten worden bepaald aan de hand van een tabel en berekend op basis van de resterende looptijd van de lening.

Onthoud vooral het volgende:

Als het gaat om een doorlopend krediet en u hebt geen geld uitgegeven, dan zouden er geen extra kosten mogen zijn, afgezien van de abonnementskosten die van toepassing zijn voor het contractuele termijn.

Indien u daarentegen een lening opzegt waarvoor u de som bij de ondertekening ontvangen hebt en maandelijks terugbetaalt, dan zal de bank 2 soorten kosten aanrekenen:

  • Het uitstaande saldo: het deel van het kapitaal dat nog terugbetaald moet worden
  • Afhankelijk van het contract kan de bank vragen om vervroegde beëindigingskosten te betalen

Waarom wilt u uw lening opzeggen? De oplossingen.

Is uw lening te duur?

Dit is één van de meest voorkomende redenen: u hebt één of zelfs meerdere leningen afgesloten en u wilt een betere rentevoet krijgen. In dat geval is er de zogenaamde kredietconsolidatie (hergroepering van je kredieten).

Beheer van kredietkaarten

Dit is één van de grootste oorzaken van financiële moeilijkheden bij gezinnen. Een kredietkaart beheren is niet altijd gemakkelijk.

U houdt niet altijd uw uitgaven bij en aan het eind van de maand komt er onverwachte rekeningen binnen die heel wat kopzorgen met zich meebrengen.

Maar hoe redt u het tegenwoordig zonder kredietkaart? U hebt deze kaart in zoveel situaties nodig. Hebt u al aan de debetkaarten of prepaid kredietkaart gedacht? Een oplossing zonder het risico dat u meer uitgeeft dan u hebt. Vergelijk nu de verschillende kredietkaarten op de markt: de meeste zijn gratis.

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px