HOE KOM IK ZELF UIT MIJN SCHULDEN? EEN MODEL

Je bent door de jaren heen onvoorzien, en misschien zelfs ongemerkt, in een lastige schuldpositie beland zijn. De diverse leningen bij verschillende kredietverstrekkers zijn je boven het hoofd gegroeid, waardoor je elke maand moet ’schuiven’ binnen het budget om aan alle aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Uit schulden komen

Bovendien is je vermogen om in te spelen op onverhoedse uitgaven sterk afgenomen. Je zult in een dergelijk geval zelf snel actie moeten ondernemen om de schulden tot beheersbare proporties terug te brengen. Onderstaand volgt een model waarin het telkens aanpakken van de kleinste schuld een positieve psychologische werking heeft.

Stap 1: Maak geen nieuwe schulden

Het hoeft geen betoog dat nieuwe leningen aangaan om oude leningen te betalen geen duurzame oplossing is. Het aanspreken van openstaande kredietruimte op een kaart of binnen een geldreserve is ook een nieuwe lening.

De Beste samenvoegen van leningen

Stap 2: Maak tijdelijk extra geld vrij voor het aflossen van kredieten

Het is absoluut noodzakelijk dat je voor een bepaalde periode meer financiële ruimte creëert binnen het budget voor de aanpak van de schulden. Dit kan door tijdelijk te bezuinigen op andere uitgaven, of door tijdelijk voor bijverdiensten te zorgen. Het aanvullend bedrag moet ongeveer overeenkomen met een derde deel van de totale maandelijkse schuldenlast (uitgezonderd de eventuele aflossing van een hypotheek). Ben je bijvoorbeeld elke maand 900 euro kwijt aan kredietaflossing dan kun je met 300 euro extra ruimte binnen redelijk termijn succes boeken.

Een praktisch voorbeeld:

  • Netto maandsalaris (bruto salaris minus loonheffingen): 3000 euro.
  • Totale maandelijkse aflossing op kredieten: 900 euro.

LeningAfbetaling (mnd.)RestschuldJKP
Autolening€320€11.000 (van €19.000)7,5%
Persoonlijke Lening 1€120€1740 (van €5000)7,0%
Persoonlijke Lening 2€1301€3600 (van 6000)11%
Kredietkaart (algmeen gebruik)€150€4600 (limiet €5000)14%
Winkelkaart 1 (aanschaf smart TV)€80€760 (limiet €1250)8,0%
Winkelkaart 2 (aanschaf meubels)€100€2500 (limiet €3000)16%

Stap 3: Pak je schulden één voor één aan, beginnend bij de kleinste restschuld

Je zult tijdelijk harder werken, of op enkele wezenlijke zaken bezuinigen. Om dit vol te kunnen houden is het belangrijk dat je snel en continu resultaat ziet. Concentreer je bij de aanpak van de kredietlast daarom telkens op één schuld, en hou het voor de andere leningen op het betalen van de reguliere aflossingen. Begin met het krediet welke de kleinste restschuld heeft, aangezien deze het snelst volledig afbetaald kan worden. Laat de grotere leningen tot het laatst, ook indien hierop maandelijks een hogere rente wordt geheven door de kredietverstrekker. De invloed van JKP op een aflossing is vaak veel minder dan gedacht wordt. Zichtbaar resultaat is essentieel om gemotiveerd te blijven om de operatie volledig uit te voeren.

Jouw financiële acties:

De kleinste restschuld is het winkelkaart krediet van 760 euro. Indien je naast de 80 euro die je reeds maandelijks aflost ook de extra 300 euro hiervoor inzet ben je binnen 2 maanden de schuld volledig kwijt.

De schuldpositie wordt na 2 maanden.


LeningAfbetaling (mnd.)Restschuld
Autolening€320€10.360
Persoonlijke Lening 1€120€1500
Persoonlijke Lening 2€130€3360
Kredietkaart€150€4400
Winkelkaart 2€100€2380

Je hebt nu een lening minder om je druk over te maken, en voor de komende maanden 380 euro extra ter beschikking. De volgende kleinste restschuld is persoonlijke lening 1, van 1500 euro (1740 euro minus 2 reguliere aflossingen van elk 120 euro). Je kunt het beste deze lening voortijdig aflossen bij de bank.

Met de 380 euro plus 120 euro (reguliere aflossing) is deze lening in 3 maanden volledig terug betaald. De additionele kost die de bank in rekening kan brengen voor de voortijdige aflossing zal niet meer dan enkele tientallen euro’s bedragen.

De schuldpositie wordt na 5 maanden.


LeningAfbetaling (mnd.)Restschuld
Autolening€320€9400
Persoonlijke Lening 2€130€2970
Kredietkaart€150€4100
Winkelkaart 2€100€2200

Je hebt nu maandelijks 500 euro extra ter beschikking om het volgende krediet weg te werken, welke winkelkaart 2 zal zijn. Dit gaat 4 maanden in beslag nemen. Je vervolgt op deze manier het model totdat de schuldpositie naar een voor jou aanvaardbaar niveau is teruggebracht. Normaal gesproken mogen de maandelijkse aflossingen op leningen (uitgezonderd de aflossingen op een hypotheek) niet boven 15% van het netto inkomen uitkomen.

Noot: De maandelijkse aflossing op een hypothecaire lening wordt niet zozeer als een schuld beschouwd, aangezien het aflossingsbedrag overeen komt met de huishuur die je normaal gesproken zou betalen.

Bezoek de volgende websites voor een persoonlijk gerichte berekening van het krediet dat je probleemloos aankan.

http://www.immotheker.be/NL/Rekenmodules/Hoeveel_kan_ik_lenen/
http://www.budgetplanner.be

Wat te doen als je niet zelf uit de schuldpositie weet te komen?

Het kan voorkomen dat je niet op eigen kracht uit je schulden kan geraken. Hoe eerder je dit erkent, hoe beter. Schroom er daarbij niet voor om assistentie van deskundigen in te roepen. Er is in België zowel vanuit de overheid als vanuit maatschappelijke organisaties veel aandacht voor het voorkomen en bestrijden van excessieve schulden bij burgers. De aangeboden hulp is in de regel kosteloos.

Indien je nadere informatie wenst en/of naar directe hulp gedirigeerd wil worden kun je de volgende websites raadplegen:
http://www.eerstehulpbijschulden.be
http://www.vlaamscentrumschuldenlast.be/
http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/hulp-zoeken/financiele-en-juridische-hulp/hulp-zoeken-bij-schulden

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px