Is het kosteneffectief om zonnepanelen te installeren ? Standpunt per regio

Voor particulieren zijn zonnepanelen de meest efficiënte manier om groene stroom op te wekken. Maar is het nog wel kosteneffectief om zonnepanelen te installeren, nu er geen installatiepremies meer beschikbaar zijn in de 3 Gewesten? Het antwoord is ja! In dit artikel nemen we een kijkje in elke regio om deze vraag in detail te beantwoorden.

Is het kosteneffectief om zonnepanelen te installeren

Is het mogelijk om al je elektriciteitsverbruik te dekken met zonnepanelen?

Het is perfect mogelijk om al je elektriciteitsverbruik te dekken met zonnepanelen. Daarvoor heb je wel een dak nodig dat groot genoeg is, de juiste helling heeft en goed georiënteerd is. Natuurlijk is het ook essentieel om je verbruik onder controle te houden.

Goed om te weten: wil je zelf zonnepanelen installeren op het schuine dak van je woning? Met een zonnepanelen montagesysteem schuin dak , dat wordt geleverd door zeer gespecialiseerde leveranciers zoals ESDEC, kun je de klus snel en efficiënt klaren.

In België produceert een fotovoltaïsche installatie van 1 kWp gemiddeld 1000 kWp/jaar. Om het elektriciteitsverbruik van een gezin van 4 personen (zonder elektrische boiler) te dekken, is dus een installatie van ongeveer 3,5 kWp nodig.

Let op: om het type installatie dat je nodig hebt om je elektriciteitsbehoefte te dekken nauwkeurig te kunnen berekenen, moet je rekening houden met je exacte verbruik zoals weergegeven op je jaarafrekening.

Wat is de optimale helling en oriëntatie voor zonnepanelen?

De productie van zonnepanelen hangt af van de helling en oriëntatie van uw dak. Voor een optimale productie moeten de panelen op het zuiden gericht zijn en geïnstalleerd worden op een dak met een helling van 35%.

Afwijkingen hiervan zijn echter geen probleem. Zolang je dak een helling heeft tussen 30% en 40%, krijg je maximale instraling van het zuidoosten naar het zuidwesten.

Afschaffing van stimuleringsmaatregelen: is het nog steeds kosteneffectief om zonnepanelen te installeren?

Het eerste dat je moet weten is dat er in België geen subsidies meer zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. In geen enkel van de 3 gewesten. Dat gezegd hebbende, betekenen de compensatie (meter die terugloopt) in Wallonië, de groenestroomcertificaten in Brussel en het spantarief in Vlaanderen dat het installeren van zonnepanelen zichzelf in minder dan 7 jaar terugbetaalt. We zullen het uitleggen.

Rentabiliteit van zonnepanelen in het Waalse Gewest

In Wallonië zijn er geen premies of groenestroomcertificaten meer voor nieuwe installaties met een laag vermogen (minder dan 10 kWp, d.w.z. installaties door particulieren). Aangezien hun rentabiliteit 7 tot 8% bedraagt, werd besloten dat het niet langer nodig was om de installatie van zonnepanelen te ondersteunen.

Compensatie is cruciaal voor de winstgevendheid: bij de jaarlijkse aanpassing wordt de hoeveelheid elektriciteit die aan het net wordt geleverd afgetrokken van de hoeveelheid die van het net wordt afgenomen. Als er bijvoorbeeld 1000 kWh aan het net wordt toegevoerd en 1500 kWh wordt afgenomen, brengt de leverancier slechts 500 kWh in rekening en betaalt de prosument (een samentrekking van “producent” en “consument”) slechts de “energie”-component van deze 500 kWh. Op de in rekening gebrachte 1.500 kWh zijn netwerkkosten en andere toeslagen van toepassing.

Particulieren die zonnepanelen installeren vóór 1 januari 2024 kunnen nog profiteren van de “meter die omdraait” tot 31 december 2030. Zelfs als ze overstappen op een digitale meter.

Sinds 1 oktober 2020 is er een prosumententarief voor het gebruik van het elektriciteitsnet van kracht. Het kan :

  • Ofwel een vast tarief van 62,24% van het nettovermogen dat kan worden ontwikkeld om elektriciteit te produceren, uitgaande van 37,76% zelfverbruik,
  • Ofwel gebaseerd op de exacte hoeveelheid die van het net wordt afgenomen, in welk geval een dubbele stroommeter vereist is. Voor de installatie van een dergelijke meter wordt een premie van €157 (tarief 2022) toegekend.

In 2020 en 2021 werd het prosumententarief volledig gecompenseerd door een premie. In 2022 en 2023 zal de financiële steun 54,27% van het prosumententarief compenseren. Vanaf 2024 zullen prosumenten het volledige tarief moeten betalen.

Eigenaars van zonnepanelen hebben er dus belang bij om meer van de elektriciteit die ze produceren te gebruiken in plaats van deze te injecteren in het openbare elektriciteitsnet. Wat wordt geïnjecteerd kan worden doorverkocht, maar tegen een zeer lage prijs van ongeveer €0,03 tot €0,04/kWh. Ter vergelijking: 1 kWh verbruiken via het elektriciteitsnet kost in 2023 ongeveer €0,5, inclusief transmissie- en distributiekosten, royalty’s en btw.

Rentabiliteit van zonnepanelen in het Brussels Gewest

Sinds 1 januari 2020 is de vergoeding voor de component “net” afgeschaft in Brussel. Sinds 1 november 2021 is ook de vergoeding voor de andere componenten afgeschaft.

Kleinschalige installaties (minder dan 5 kWp) krijgen 1,9 Groenestroomcertificaten (GC) per 1.000 geproduceerde kWh. En dit voor een periode van 10 jaar. Deze Groenestroomcertificaten kunnen vervolgens worden verkocht aan energieleveranciers, over het algemeen tegen een prijs van ongeveer € 90 per Gv.

Goed om te weten: met een zonnekaart kunt u het potentieel van elk dak beoordelen. Voer gewoon een adres in om belangrijke gegevens te verkrijgen, zoals de kosten van de installatie, de winst aan Groenestroomcertificaten, de besparingen op elektriciteitsrekeningen en de tijd die nodig is om de investering terug te verdienen.

Rentabiliteit van zonnepanelen in Vlaanderen

In Vlaanderen werkt de fotovoltaïsche zonne-energiesector op basis van feed-in tarieven. Prosumenten leveren elektriciteit, die wordt gewaardeerd door middel van een feed-in contract met de energieleverancier. Elektriciteit die van het net wordt afgenomen, wordt afzonderlijk gefactureerd. Het verschil tussen deze twee bedragen staat bekend als het “feed-in tarief”.

Het Vlaamse Gewest is ook van mening dat de opbrengsten van moderne installaties voldoende zijn om investeringen te rechtvaardigen. Daarom heeft het beslist om geen groenestroomcertificaten meer uit te reiken aan nieuwe producenten van groene stroom. Bestaande producenten daarentegen kunnen nog wel groenestroomcertificaten verkrijgen en verkopen.

Voor nieuwe prosumenten ligt de nadruk dus op zelfverbruik.

Het feed-in tarief, dat wordt berekend met behulp van een intelligente digitale meter die wordt geïnstalleerd door een distributienetwerkbeheerder (DNB), vertegenwoordigt het effectieve verschil tussen wat je teruglevert aan het net (geproduceerde maar niet rechtstreeks verbruikte elektriciteit) en wat je afneemt van het net (je elektriciteitsverbruik exclusief de elektriciteit die door je panelen wordt geproduceerd).

Dit feed-in tarief is sinds 1 maart 2021 van kracht voor alle eigenaren van zonnepanelen met een digitale meter. Voor installaties die vóór deze datum in gebruik zijn genomen, blijft, totdat de distributienetbeheerder de meter heeft vervangen, het principe van de terugdraaiende meter en dus het prosumententarief (zoals in Wallonië) van kracht.

Goed om weten: je kunt je DNB actief vragen om een oude (analoge) meter te vervangen door een nieuwe bidirectionele (digitale) meter. In dit geval heeft de Vlaamse overheid een financiële compensatie voorzien in de vorm van een premie om het financiële verlies te compenseren dat gepaard gaat met de omschakeling naar het nieuwe systeem van feed-in tarieven. Deze compensatie is bedoeld om een gemiddelde opbrengst van 5% te garanderen voor je fotovoltaïsche installatie en wordt berekend op basis van het vermogen van de installatie, de datum waarop de digitale meter werd geïnstalleerd, de datum van installatie en eventuele premies die je al hebt ontvangen.

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px