Inflatie : welke invloed heeft dit op uw hypotheek ?

De laatste tijd worden onze aankoopkeuzes grotendeels beïnvloed door inflatie! Praktisch gezien is inflatie een algemene prijsstijging die een directe impact heeft op de waarde van geld, en dus op onze koopkracht. In 2022 piekte de inflatie in België op 10%. Hoewel dit percentage momenteel daalt, is het nog steeds cruciaal om de mogelijke impact van inflatie op je hypotheek te begrijpen als je erover denkt om een woning te kopen!

Inflatie : welke invloed heeft dit op uw hypotheek?

Wat is inflatie?

Inflatie is een stijging van de marktprijzen. Het is geen fenomeen dat beperkt blijft tot een paar producten of diensten, maar eerder een algemene prijsstijging die alle goederen en diensten treft. Ondanks onze terughoudendheid ten opzichte van inflatie, is het een cruciaal element in het handhaven van het economisch evenwicht, tenminste zolang het op een redelijk niveau blijft. Het is het ritme van ons leven, met een snelheid die van periode tot periode kan variëren, beïnvloed door verschillende factoren zoals schommelingen in vraag en aanbod, het niveau van geldproductie en stijgende kosten.

Een langdurige periode van inflatie of deflatie (een algemene daling van de prijzen), of een te sterke stijging, is nooit gunstig. In beide gevallen kan het een negatieve invloed hebben op de markt en de consumptie van huishoudens veranderen.

Wat veroorzaakt inflatie?

Zoals hierboven vermeld, kan inflatie het gevolg zijn van drie gebeurtenissen:

  • Sterke vraag: volgens marktprincipes leidt een snellere groei van de vraag dan van het aanbod natuurlijk tot schaarste van het product en dus tot een prijsstijging.
  • Hogere kosten: dit type inflatie uit zich vooral in de impact van extra kosten op de uiteindelijke prijs van een product. Als een bedrijf bijvoorbeeld wordt geconfronteerd met een stijging van de grondstofprijzen, zal het deze stijging doorberekenen in de verkoopprijs van zijn producten.
  • Een toename van de geldproductie: dit type inflatie komt vooral voor in de huidige context van economische steun aan landen door centrale banken als reactie op de pandemie. Door de hoeveelheid geld in omloop aanzienlijk te verhogen, stijgen de prijzen als gevolg van de waardevermindering van het geld.

Waarom is inflatie nodig?

Als inflatie op een gematigd niveau wordt gehouden, kan het macro-economische voordelen hebben. Door veel economen wordt inflatie vaak gezien als een wapen tegen de reële dreiging van deflatie. Tijdens een periode van deflatie dalen de prijzen, een situatie die aan de oppervlakte weliswaar gunstig lijkt, maar in werkelijkheid minder positief is. Een aanhoudende prijsdaling kan leiden tot een vertraging van de consumptie, omdat huishoudens hun aankopen liever uitstellen totdat ze kunnen profiteren van de lagere prijzen. Een deflatoire omgeving kan bijvoorbeeld de vastgoedmarkt verlammen, omdat consumenten terughoudend zijn om te investeren in een woning die waarschijnlijk in waarde zal dalen.

Overheden gebruiken inflatie ook om hun staatsschuld te verlagen. Eenvoudig gezegd wordt de staatsschuld van een land uitgedrukt als percentage van het BBP. In de praktijk, als het BBP sneller groeit dan de schuld, daalt het percentage van de schuld ten opzichte van het BBP. De formule om het BBP te berekenen houdt rekening met inflatie. Met andere woorden, hoe hoger de inflatie, hoe hoger het BBP, wat leidt tot een daling van het schuldpercentage. Deze logica blijft echter geldig op voorwaarde dat de schuld niet sneller stijgt dan het BBP.

Welke invloed heeft inflatie op uw hypotheek?

Inflatie heeft invloed op alle marktprijzen, dus ook op uw hypotheek. De rentevoet van je lening hangt niet alleen af van je kredietverstrekker, maar wordt ook beïnvloed door de beslissingen van de Nationale Bank van België (NBB). Wanneer je geld leent van een bank, haalt deze niet al het geld rechtstreeks uit haar eigen middelen. Ze sluit ook een lening af bij de NBB, op basis van de tarieven die door de instelling zijn vastgesteld. Deze rente staat bekend als de Key Rate en heeft een directe invloed op de tarieven die banken aanbieden. Het is belangrijk om op te merken dat de Nationale Bank van België deze rente kan aanpassen in functie van de marktsituatie, om zo het evenwicht in de economie te herstellen.

De impact van de stijgende inflatie op een hypotheek kan variëren afhankelijk van het gekozen type lening.

De negatieve impact van inflatie op een hypotheek met variabele rentevoet

In een periode van inflatie kan de keuze voor een hypotheek met variabele rente minder voordelig zijn.

Dit komt omdat bij dit type lening de rente verschillende keren wordt aangepast, in overeenstemming met de vervaldata die zijn overeengekomen voordat het contract werd ondertekend. In een inflatoire omgeving is de kans groot dat u te maken krijgt met stijgende prijzen, wat leidt tot een escalatie van de kosten van uw hypotheek.

De positieve invloed van inflatie op een hypotheek met vaste rente

Kiezen voor een hypotheek met vaste rente heeft aanzienlijke voordelen in geval van inflatie.

In het algemeen gaat inflatie vaak gepaard met loonindexatie, zodat u zich zonder problemen kunt aanpassen aan stijgende prijzen. Met een hypotheek met vaste rente blijven uw maandelijkse aflossingen en de totale kosten van uw lening echter onveranderd.

U betaalt elke maand hetzelfde bedrag terug, maar met een hoger salaris, wat bijzonder voordelig kan zijn.

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px