Logo vdk bank

Een hypothecaire lening bij VDK

VDK is een duurzame en ethische bank die in 1926 in Gent werd opgericht. Het heeft 75 filialen in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen. Vandaag de dag biedt VDK haar diensten en producten aan meer dan 145.000 klanten.

De hypotheekopties van VDK

Twee elementen spelen een belangrijke rol bij het bepalen van het maximumbedrag dat u bij VDK kunt lenen:

 • Uw terugbetalingscapaciteit
 • De waarde van het verhypothekeerde goed

VDK woonleningen worden toegekend onder een standaardcontract voor onbeperkte duur.

Hypothecaire lening van VDK voor de aankoop, bouw of renovatie van uw woning

Waarborg voor uw VDK-woonlening

De terugbetaling van een VDK hypothecaire lening kan gewaarborgd worden door :

 • Een hypothecaire inschrijving (hypotheek)
 • Een hypothecair mandaat
 • Een hypothecaire waarborg

Het gehypothekeerde vastgoed moet in België gelegen zijn en volledig toebehoren aan de leners en/of borgen.

Looptijd van uw VDK hypothecaire lening

U kunt zelf de looptijd van uw VDK hypothecaire lening bepalen. Deze kan oplopen tot maximum 30 jaar.

Accordeonlening: u kunt ook kiezen voor de accordeonlening, waarbij de looptijd van uw lening verkort of verlengd wordt, afhankelijk van de ontwikkeling van de rentevoet

De maximale looptijd is dan 25 jaar.

Rentevoet voor een VDK-woonlening

De rentevoet van een VDK-woonlening kan variabel of semi-variabel zijn.

De volgende variabiliteitsformules zijn beschikbaar:

 • Driejaarlijks (3/3/3)
 • Vijfjaarlijks (5/5/5)
 • Eerste renteherziening na 10 jaar, daarna herziening om de 3 jaar (10/3/3)
 • Eerste renteherziening na 15 jaar, daarna herziening om de 3 jaar (15/3/3)
 • Eerste renteherziening na 20 jaar, daarna herziening om de 3 jaar (20/3/3)

Onder de volgende voorwaarden kunt u van een voorkeur rentevoet van de VDK profiteren:

 • Een schuldsaldoverzekering afsluiten bij NN-verzekeringen (een VDK-erkende verzekeraar) voor minstens 100% van het bedrag van de lening
 • De betalingen voor de lening en de verzekering van het uitstaande saldo worden gedaan via een VDK-bankrekening

VDK-overbruggingskrediet

 • Durée : maximum 3 ans
 • Taux : Fixe
 • Garanties : inscription hypothécaire et/ou mandat hypothécaire. Plus rarement, un gage hypothécaire peut être accepté.
 • Périodicité des remboursements : remboursement des intérêts et du capital mensuel ou semestriel.
 • Condition d’octroi : doit être contracté conjointement avec un crédit hypothécaire à plus long terme.

VDK BULLET-lening

 • Durée : maximum 10 ans
 • Taux : Fixe
 • Garanties : minimum 2 garanties spécifiques:
  • Garantie de la part des emprunteurs et tiers garants. Cette garantie peut prendre la forme d’un gage mobilier, d’une assurance,…
  • Hypothèque à 100% (une combinaison hypothèque/mandat hypothécaire est possible, sous conditions)
 • Périodicité des remboursements :
  • Capital : remboursement unique, lorsque les liquidités sont disponibles
  • Intérêts : remboursement mensuel ou semestriel

VDK-hypotheekverzekering

Om een VDK hypothecaire lening te kunnen krijgen, is het sterk aanbevolen om een schuldsaldoverzekering en een brandverzekering af te sluiten. Deze verzekeringen kunnen worden afgesloten via VDK of via een makelaar naar keuze.

Meer informatie over hypothecaire verzekeringen

VDK-rentevoeten

De VDK rentevoeten die u hieronder ziet, zijn de rentevoeten die op 15.07.21 van kracht werden, zie de rentevoeten die op 1 januari 2022 van kracht zijn.

Variabiliteit Werkelijke jaarlijkse rentevoet Maandelijkse rentevoet
3/3/3 1,75% 0,8712% 0,1447%
5/5/5 1,90% 0,9455% 0,1570%
10/3/3 1,95% 0,9703% 0,1611%
15/3/3 2,20% 1,0940% 0,1815%
20/3/3 2,45% 1,2176% 0,2019%

Caps of Floors

Caps of Floors: dit zijn opties op rentevoeten die u toelaten om te profiteren van een gegarandeerde maximale rentevoet voor ontlening (Cap) of een gegarandeerde minimale rentevoet voor uitlening (Floor), en dat voor een reeks precies bepaalde periodes in de toekomst.

De boven- en ondergrens zijn afhankelijk van de looptijd van uw lening:

 • Aanvankelijke looptijd <= 20 jaar: +2%/-2% op jaarbasis (0,995% op halfjaarlijkse basis; 0,1652% op maandbasis)
 • Aanvankelijke looptijd > 20 jaar: +3%/-3% op jaarbasis (1,489% op halfjaarlijkse basis: 0,2466% op maandbasis)

Ter herinnering: een daling van de rentevoet kan nooit leiden tot een negatieve rentevoet. Een verhoging van de rentevoet is altijd beperkt tot tweemaal de oorspronkelijke rentevoet.

Voorwaarden voor de toekenning van de bovengenoemde rentevoeten
De bovenstaande rentevoeten zijn van toepassing als aan de volgende voorwaarden zonder onderbreking wordt voldaan:
Onderschrijving van een schuldsaldoverzekering voor ten minste 100% van het bedrag van de lening bij een door de VDK-erkende verzekeraar. De beroepsinkomsten van alle leners worden op een VDK-rekening gestort.
De lening is volledig gedekt door een hypotheek.
Maximale loan-to-value (LTV) ratio van 90% en maximale aflossingsperiode van 25 jaar. Als een van deze voorwaarden niet vervuld is, worden de rentevoeten met 0,30% verhoogd.

VDK-rentevoetverlaging

Groene korting -10%
Looptijd van de lening (inclusief opnameperiode) tot 15 jaar -10%
Afhankelijk van de kwaliteit van het dossier kan een extra korting worden toegekend

VDK-rentevoet verhoging (kan cumulatief zijn)

Geen domiciliëring voor beroepsinkomsten + 0,15%
Geen schuldsaldoverzekering + 0,15%
Quotiteit > 90%
Lening volledig gedekt door een hypotheek mandaat + 0,25%
Terugbetalingsperiode (met inbegrip van de opnameperiode) > 25 jaar + 0,20%
Tweede hypothecaire inschrijving bij een andere organisatie dan de VDK + 0,50 %
Geen zichtrekening bij de VDK + 2.00% maximum
Speciale risico's + 0,50% maximum

Kosten die verbonden zijn aan het afsluiten van een VDK hypothecaire lening


Dossierkosten
Tussen 300 € en 450 € voor een nieuwe leningaanvraag. 225 € voor wijzigingen aan het contract

Notariskosten (lening met hypotheek)
Registratierechten: 1% van het bedrag van de lening + bijkomende kosten Hypotheekkosten: 0,3% van het bedrag van de lening + aanverwante kosten
Forfaitaire kosten: tussen 230 € en 985 € Administratieve kosten: maximaal vast bedrag van 1370,50 €
Notariskosten (lening met hypothecair mandaat) Registratierechten: 50 €.
Administratiekosten: max. vast bedrag van 1189 €

Andere kosten
Beheerskosten: €2,50/maand
0,15€ administratiekosten voor bankrekening
Expertisevergoeding

Reserveringskosten
Van de 1ste tot de 6de maand: 0%.
Van de 7de tot de 12de maand: 0,10% (maandbasis), 0,60% (jaarbasis)
Van de 13de tot de 24ste maand: 0,10% (maandbasis), 0,60% (jaarbasis)

Lees hier meer over de kosten van een hypothecaire lening

Contact

VDK Bank nv
Sint-Michielsplein, 16
9000 – Gent

Tel.: 09 267 32 60
E-mail: woonkredieten@vdk.be

Website : https://www.vdk.be

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px