Welk rentetype moet u kiezen voor uw hypotheek?

De terugbetaling van uw hypothecaire lening is helaas niet beperkt tot het kapitaal dat u van uw bank leent. U zult ook rente moeten betalen.
De rentevoet wordt uitgedrukt in een percentage en kan vast, variabel of semi-variabel zijn.

Vaste rentevoetVariabele rentevoetSemi-variabele rentevoet

Voordelen
Veilig
Vaste maandelijkse afbetalingen

Goedkoper
Gemengde risico’s
Vaste maandelijkse afbetalingen gedurende de eerste jaren

Nadelen

Duurder
Risico op renteverhoging
Variabele maandelijkse afbetalingen
Risico van renteverhogingen in latere jaren
Minder winst wanneer de rente daalt
Ons advies Kies voor een vaste rentevoet wanneer de marktrente laag isKies voor een variabele rentevoet wanneer de marktrente hoog isKies voor een semi-variabele rentevoet wanneer de marktrente niet stabiel is

Vaste rentevoet

Een hypothecaire lening met vaste rentevoet is een lening met een onveranderlijke rentevoet. Dit geldt voor de hele looptijd van uw lening.

Met deze formule zullen uw maandelijkse afbetalingen dus dezelfde zijn gedurende de volledige looptijd van de lening.

Een hypothecaire lening met een vaste rente is de meest populaire vorm van lenen, omdat u vanaf het begin weet hoeveel uw maandelijkse afbetalingen bedragen.

Als de rente stijgt tijdens de aflossing van uw lening, komt u niet voor vervelende verrassingen te staan. U profiteert echter niet van aantrekkelijker tarieven als de rentevoet omlaag gaat.

Merk op dat wanneer de rentevoet aanzienlijk daalt (ten minste 1% minder dan de rente waartegen u uw lening hebt afgesloten), u altijd kunt proberen om daarvan te profiteren door uw hypothecaire lening te laten herfinancieren (link herfinanciering).

De zekerheid van een vaste rentevoet gaat gepaard met een zeker kost: een lening met een vaste rentevoet is immers duurder dan een lening met variabele rentevoet.

Variabele rentevoet

Met een hypothecaire lening met variabele rente varieert uw maandelijkse betaling tijdens de looptijd van uw lening.

Wanneer u de leningsovereenkomst ondertekent, wordt een basisrentevoet vastgesteld. Afhankelijk van de marktvoorwaarden kan dit tarief variëren in de termijnen die vooraf bepaald werden in uw pakket.

Er bestaan verschillende formules die gebruik maken van een variabele rentevoet:

  • De rentevoet wordt jaarlijks herzien (1/1/1)
  • De rentevoet wordt om de 3 jaar herzien (3/3/3)
  • De rentevoet wordt om de 5 jaar herzien (5/5/5)

Met een hypothecaire lening met variabele rentevoet kunt u dus profiteren van een eventuele daling van de rentevoet.

Als de rente echter weer stijgt, zal ook uw rente op het aangegeven tijdstip stijgen.

Deze formule, die afhankelijk van de marktomstandigheden evolueert, houdt dus meer risico in.

Dit risico is niettemin beperkt, omdat de maximale en minimale variatie van de rentevoet beperkt is.

Grenzen aan de variatie van het variabele tarief: boven- en ondergrens

Wanneer u een hypothecaire lening met variabele rentevoet neemt, wordt er een maximum (cap) en minimum (floor) variatie van de rentevoet bepaald.

Voorbeeld van een variatie in de rentevoet van een hypothecaire lening met variabele rentevoet
Gekozen formule: 5/5/5 (+3/-3)
Hier wordt het tarief om de 5 jaar herzien en de maximale en minimale variatie bedraagt 3%.
Merk op dat, hoewel de floor/cap-rente 3% is, als uw rente voor de eerste 5 jaar 2,5% is. Dan zal deze:
• Minstens 0% bedragen omdat de bank geen negatieve rente kan aanbieden.
• Maximaal 5% bedragen omdat volgens de Belgische wet het maximumtarief niet meer dan tweemaal het basistarief mag zijn

Accordeonlening met variabele rentevoet

De accordeonlening is een lening met variabele rente en vaste maandelijkse afbetalingen.

Tijdens de terugbetaling verandert de looptijd van de lening als de rentevoet verandert.

Wanneer de rentevoet stijgt, neemt de looptijd van de lening toe. Wanneer de rentevoet daalt, daalt ook de looptijd van uw lening.

Zo kunt u eventuele verschillen betalen zonder het bedrag van uw maandelijkse afbetalingen te veranderen.

Semi-variabele rentevoet

De hypothecaire lening met semi-variabele rentevoet is een gemengde formule.

Met deze formule profiteert u eerst van vaste maandelijkse afbetalingen gedurende een bepaald aantal jaren. De rentevoet wordt nadien variabel en wordt, afhankelijk van de marktreferentie-index, naar boven of naar beneden bijgesteld.

Deze variaties worden net zoals bij de variabele rentevoet beperkt. Deze waardebeperkingen worden bij het tekenen van uw contract bepaald.

 

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px