Welk rentetype KIES JE VOOR JOUW hypotheek?

Helaas is de terugbetaling van je hypothecaire lening niet beperkt tot het kapitaal dat je van de bank leent, maar omvat het ook rentebetalingen. De rentevoet wordt uitgedrukt in een percentage en kan vast, variabel of semi-variabel zijn, afhankelijk van de voorwaarden van je lening.

Vaste rentevoet Variabele rentevoet Semi-variabele rentevoet

Voordelen
Veilig
Vaste maandelijkse afbetalingen

Goedkoper
Gemengde risico’s
Vaste maandelijkse afbetalingen gedurende de eerste jaren

Nadelen

Duurder
Risico op renteverhoging
Variabele maandelijkse afbetalingen
Risico van renteverhogingen in latere jaren
Minder winst wanneer de rente daalt
Ons advies Kies voor een vaste rentevoet wanneer de marktrente laag is Kies voor een variabele rentevoet wanneer de marktrente hoog is Kies voor een semi-variabele rentevoet wanneer de marktrente niet stabiel is

Wat is een vaste rentevoet?

Wanneer je kiest voor een hypothecaire lening met een vaste rentevoet, opteer je voor een lening waarbij de rentevoet onveranderlijk blijft gedurende de volledige looptijd van je lening. Dit betekent dat je maandelijkse afbetalingen constant zullen zijn gedurende de gehele periode van de lening.

Deze leningsformule is populair omdat je vanaf het begin weet hoeveel je maandelijks zult moeten aflossen. Dit biedt gemoedsrust en voorspelbaarheid in je financiën.

Een bijkomend voordeel van een hypothecaire lening met vaste rentevoet is dat je geen verrassingen te wachten staan als de rentevoet stijgt tijdens de aflossingsperiode van je lening. Echter, aan de andere kant, profiteer je niet van eventueel gunstigere tarieven als de rentevoet daalt.

Het is belangrijk op te merken dat als de rentevoet aanzienlijk daalt (ten minste 1% lager dan de rente waartegen je je lening hebt afgesloten), je altijd de mogelijkheid hebt om te profiteren door je hypothecaire lening te laten herfinancieren.

Hoewel de zekerheid van een vaste rentevoet voordelen biedt, gaat deze keuze gepaard met een hogere kostprijs. Een lening met een vaste rentevoet is over het algemeen duurder dan een lening met variabele rentevoet.

Wat is een variabele rentevoet?

Wanneer je kiest voor een hypothecaire lening met variabele rente, zal je maandelijkse betaling variëren gedurende de looptijd van je lening.

Bij het ondertekenen van de leningsovereenkomst wordt een basisrentevoet vastgesteld. Deze rentevoet kan variëren afhankelijk van de marktvoorwaarden en volgens de vooraf bepaalde termijnen in je leningspakket.

Er zijn verschillende formules die gebruik maken van een variabele rentevoet:

  • Jaarlijks herzien: De rentevoet wordt elk jaar herzien (1/1/1).
  • Om de 3 jaar herzien: De rentevoet wordt elke 3 jaar herzien (3/3/3).
  • Om de 5 jaar herzien: De rentevoet wordt elke 5 jaar herzien (5/5/5).

Met een hypothecaire lening met variabele rentevoet heb je de mogelijkheid om te profiteren van een eventuele daling van de rentevoet. Echter, als de rente weer stijgt, zal ook jouw rente op het aangegeven tijdstip stijgen.

Deze formule, die afhankelijk is van de marktomstandigheden, brengt dus meer risico met zich mee. Niettemin is dit risico beperkt, omdat de maximale en minimale variatie van de rentevoet vastligt.

Grenzen aan de variatie van het variabele tarief: boven- en ondergrens

Bij een hypothecaire lening met variabele rente zijn er grenzen aan de variatie van het tarief, zowel naar boven als naar beneden. Deze grenzen worden bepaald door de leningsovereenkomst en kunnen variëren afhankelijk van de specifieke voorwaarden van de lening.

In veel gevallen wordt een bovengrens (cap) vastgesteld, die aangeeft wat het maximale percentage is waarmee de rentevoet kan stijgen gedurende een bepaalde periode. Daarnaast kan er ook een ondergrens (floor) worden vastgesteld, die aangeeft wat het minimumpercentage is waarmee de rentevoet kan dalen gedurende dezelfde periode.

Deze grenzen bieden zekerheid aan de leningnemer, omdat ze voorkomen dat de rentevoet te veel stijgt of daalt in een korte periode, waardoor de maandelijkse aflossingen aanzienlijk zouden kunnen veranderen.

Voorbeeld van een variatie in de rentevoet van een hypothecaire lening met variabele rentevoet
Gekozen formule: 5/5/5 (+3/-3)
Hier wordt het tarief om de 5 jaar herzien en de maximale en minimale variatie bedraagt 3%.
Merk op dat, hoewel de floor/cap-rente 3% is, als uw rente voor de eerste 5 jaar 2,5% is. Dan zal deze:
• Minstens 0% bedragen omdat de bank geen negatieve rente kan aanbieden.
• Maximaal 5% bedragen omdat volgens de Belgische wet het maximumtarief niet meer dan tweemaal het basistarief mag zijn

Accordeonlening met variabele rentevoet

Een accordeonlening met variabele rentevoet is een type hypothecaire lening waarbij de rentevoet variabel is en de looptijd van de lening kan worden aangepast aan de financiële situatie van de lener

Bij deze leningsvorm kan de lener ervoor kiezen om de maandelijkse aflossingen te verhogen of te verlagen, afhankelijk van zijn financiële mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij veranderingen in het inkomen of bij onverwachte financiële omstandigheden.

Het variabele rentetarief zorgt ervoor dat de maandelijkse aflossingen kunnen fluctueren, afhankelijk van de marktrente. Dit betekent dat de lener kan profiteren van lagere rentetarieven, maar ook te maken kan krijgen met hogere aflossingen als de rente stijgt.

Over het algemeen biedt een accordeonlening met variabele rentevoet flexibiliteit en aanpasbaarheid aan de financiële situatie van de lener, maar het brengt ook een zekere mate van onzekerheid met zich mee vanwege de fluctuerende rentevoeten.

Wat is een semi-variabele rentevoet?

De hypothecaire lening met semi-variabele rentevoet is een hybride formule die zowel vaste als variabele elementen combineert.

In eerste instantie profiteert u van vaste maandelijkse afbetalingen gedurende een vooraf bepaalde periode, meestal enkele jaren. Na deze initiële periode wordt de rentevoet variabel en wordt deze aangepast op basis van een marktreferentie-index, wat kan leiden tot verhogingen of verlagingen.

Net als bij leningen met volledig variabele rentevoet, zijn de variaties in de rentevoet bij een semi-variabele lening ook beperkt. Deze limieten worden vastgesteld bij het afsluiten van het contract en bieden een zekere mate van zekerheid over de mogelijke veranderingen in de maandelijkse aflossingen.

 

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px