De verschillende soorten hypothecaire lening

Om de beste hypothecaire lening te kiezen, is het belangrijk dat u alle mogelijke opties kent en begrijpt.

Welke rentevoet moet u kiezen? Wat is het verschil tussen een hypothecaire lening met kapitaalaflossing of kapitaalopbouw? Wat is een tak 21, een tak 23 of een overbruggingskrediet?

Uitleg over de types hypotheken

De rentevoet

Geld lenen is niet gratis. Naast de terugbetaling van het geleende kapitaal aan de bank, moet u ook rente betalen.

De rentevoet, uitgedrukt in procenten, kan vast, variabel of semi-variabel zijn.

Vaste rentevoet Variabele rentevoet Semi-variabele rentevoet
De rentevoet blijft gedurende de hele looptijd van uw lening dezelfde De rentevoet past zich aan veranderingen op de markt aan.
Variaties zijn om de 1, 3 of 5 jaar mogelijk. Op voorhand worden minimum- en maximumvariaties (aftoppingstarief) bepaald.
De rentevoet blijft vast gedurende het eerste deel van de looptijd.
De rentevoer wordt dan aangepast aan de markt, met een variatiegrens (aftoppingstarief).

Wilt u meer weten? Wij nodigen u uit om onze handleiding te raadplegen: Welke rentevoet moet u kiezen voor uw hypothecaire lening?

Check list type de taux 2

Hypothecaire lening met kapitaalaflossing

De hypothecaire lening met kapitaalaflossing is de meest voorkomende van hypothecaire lening.

Hier betaalt u elke maand hetzelfde bedrag. Dit bedrag bestaat uit een kapitaalgedeelte en de rente op het uitstaande saldo.

In het begin betaalt u veel rente en weinig kapitaal. Beetje bij beetje wordt de verhouding omgekeerd. De betaalde rente wordt steeds minder en er wordt steeds meer kapitaal terugbetaald.

Hier is een goed voorbeeld:

Lening van 100.000 euro over 20 jaar (240 maanden) tegen een vaste rentevoet van 2%.
De maandelijkse afbetaling van de lening bedraagt 505,03 €. Dit bedrag blijft ongewijzigd gedurende de gehele looptijd van de lening.
Elke maandelijkse betaling bestaat uit rente en kapitaal
Maandelijkse betaling 1 (eerste maand): 165,16 euro rente + 339,87 euro kapitaal
Maandelijkse betaling 240 (laatste maand): 0,83 euro aan rente + 504,19 euro aan kapitaal

Om dit concept beter te begrijpen kunt u de pagina raadplegen over de aflossingstabellen van hypothecaire leningen.

Vaste kapitaalaflossingen (“degressieve” methode)

U kunt er ook voor kiezen uw hypothecaire lening af te lossen met kapitaalaflossing in “degressieve” maandelijkse termijnen.

U betaalt dan naast de rente steeds hetzelfde kapitaalbedrag af. Op die manier betaalt u maandelijkse een beetje minder omdat de rente die u moet betalen ook daalt naarmate de looptijd vordert.

Met deze degressieve maandelijkse betalingsformule zijn de aflossingen in het begin hoger. Maar u betaalt over het geheel genomen minder rente op uw lening.

Hypothecaire lening met kapitaalopbouw

Een hypothecaire lening met kapitaalopbouw is een lening die bij een verzekeringsmaatschappij wordt afgesloten.

U betaalt elke maand een premie (bedrag) om aan het einde van het contract het volledige geleende kapitaal terug te krijgen.

Aan het einde van uw lening wordt dit opgebouwd kapitaal gebruikt om het kapitaal aan de kredietverstrekkende instelling terug te betalen.

In de tussentijd betaalt u rente over het geleende bedrag voor de duur van de lening.

Aangezien deze afbetalingsformule meer risico inhoudt, gebruiken de meeste mensen ze onder de volgende voorwaarden:

  • U wilt de aankoop van een leenwoning of een tweede huis financieren.
  • U hebt een zeer goede kennis van financiën. U moet zeker weten dat u het product en de risico’s ervan begrijpt.
  • U beschikt al over een aanzienlijke hoeveelheid vastgoed

Een hypothecaire lening met kapitaalopbouw kan bijvoorbeeld verkregen worden door een levensverzekering van tak 21 of tak 23 af te sluiten.

Het verschil tussen deze levensverzekeringen ligt in de risico’s die u bereid bent te nemen.

Tak 21-levensverzekering

Met een tak-21 levensverzekering, ook wel tak 21 spaarverzekering genoemd, is het rendement van de premies die u moet betalen vanaf het begin gegarandeerd.

Door deze premies regelmatig te betalen, zorgt u ervoor dat het geleende kapitaal aan het eind van uw lening volledig terugbetaald wordt.

De opbrengst van de premies kan gepaard gaan met een winstdeelname. Dit is niet gegarandeerd en hangt af van de resultaten van de verzekeraar.

Tak 23-levensverzekering

Tak-23 levensverzekering is een beleggingsproduct. Dit betekent dat het bedrag van het kapitaal gekoppeld is aan de prestatie van een beleggingsfonds dat uit activa bestaat. Aangezien de waarde van deze activa kan schommelen, kan de waarde van het beleggingsfonds stijgen of dalen.

Er is geen garantie dat uw kapitaal op de eindvervaldag hersteld zal zijn en dat u het aan de leninggever zult kunnen terugbetalen.

Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet, of hypothecaire lening met vaste looptijd, wordt gebruikt als overbrugging tussen de verkoop van een eigendom en de aankoop van een ander.

Als u een nieuw huis wilt kopen (of er eentje wilt laten bouwen) maar u woont nog steeds in het huis dat u wilt verkopen om uw project te financieren, dan is een overbruggingskrediet een mogelijke oplossing.

Met dit model betaalt u de lening terug totdat uw huidige woning verkocht is.

Eenmaal verkocht, kunt u uw lening beëindigen met de opbrengst van de verkoop.

Het overbruggingskrediet houdt geen enkele verplichting in om het kapitaal terug te betalen zolang de lening uitstaat. Het kapitaal hoeft pas op de eindvervaldag van uw lening volledig te worden terugbetaald.

U moet echter wel rente betalen over het hele bedrag van de lening, gedurende de volledige looptijd van uw lening.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px