Lening van 200.000 euro over 20 jaar

U wilt 200.000 euro lenen op 20 jaar voor een vastgoedproject?
Alvorens u deze lening toe te kennen, bestudeert de bank uw dossier.
Is uw inkomen, persoonlijke inbreng of bankgedrag voldoende om in aanmerking te komen?

Lenen op 20 jaar?

De elementen geanalyseerd door de bank voor een lening van 200.000 over 20 jaar

Je inkomen

Met welk inkomen wordt rekening gehouden?

Het bedrag van uw maandelijkse inkomsten wordt door de bank bestudeerd, maar ook de regelmaat ervan.
Uw inkomen wordt in ruime zin geanalyseerd. Er zijn verschillende “soorten inkomsten”, en deze zijn niet beperkt tot uw maandelijkse salaris.

  • Inkomsten als ambtenaar of werknemer
  • Inkomen als zelfstandige of ondernemer
  • Inkomsten uit een nevenactiviteit als zelfstandige
  • Pensioenen
  • Inkomsten uit roerende goederen,… (niet-limitatieve lijst)


Deze inkomsten worden niet allemaal op dezelfde manier beoordeeld bij de berekening van uw kredietwaardigheid. Ze worden berekend volgens een weging die sterk verschilt van bank tot bank.

Sommige uitzonderlijke en terugkerende inkomsten kunnen ook op bankniveau in aanmerking worden genomen. Dit kunnen bijvoorbeeld regelmatige commissies zijn, een bonus gekoppeld aan prestaties in uw bedrijf of dividenden die u ontvangt van een bedrijf waarin u aandelen heeft.

Met welke inkomsten houdt de kredietverstrekker geen rekening?

  • Zwart inkomen
  • Niet gearchiveerde betalingen tussen ouders en kinderen
  • Inkomsten uit onbekende bronnen
  • (Kinderbijslag)
  • (Onderhoudsbetalingen)

Uw rust om te leven

Het resterende bedrag is het bedrag dat u overhoudt nadat u al uw maandelijkse uitgaven hebt betaald (inclusief de maandelijkse betaling van de lening).
Hoeveel geld u idealiter overhoudt, hangt af van de samenstelling van uw huishouden. Een huishouden met twee personen heeft minder geld nodig dan een huishouden met vier personen.

U moet genoeg geld overhouden om de kredietverstrekker ervan te overtuigen dat u de lening kunt terugbetalen.

Naast uw inkomen en uw resterende inkomen is uw schuldratio een belangrijk element in de analyse van uw kredietaanvraag. Het is de schuldratio die bepaalt hoeveel u kunt lenen.

Wat is uw leencapaciteit? Bereken uw schuldgraad voor een lening van € 200.000 op 20 jaar.

Om te weten hoeveel u kunt lenen, bepaalt de bank de maximale maandelijkse betaling die u kunt dragen. De maximale schuldgraad is vastgesteld op 33%.
Uw salaris moet dus hoog genoeg zijn om de kosten van uw lening te dragen zonder deze limiet te overschrijden.

Om uw maximale maandelijkse betaling te bepalen, past de kredietgever de schuldratio toe op uw totale inkomen. Dit bepaalt uw maximale leencapaciteit.
De volgende formule wordt toegepast: Inkomen x 33% = maximale maandelijkse betaling.

Als u zelf uw leencapaciteit wilt berekenen, vermenigvuldig dan het maximale maandbedrag met de beoogde looptijd (in maanden) van uw lening.
Voor een lening van 20 jaar geeft dit de volgende formule: Maximale maandelijkse betaling x 240 = totale leencapaciteit
Bij de berekening van uw schuldgraad moet u ook rekening houden met eventuele terugkerende uitgaven zoals uw huur, water- en elektriciteitsrekeningen, enz.

Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u kunt lenen binnen de maximale schuldlimiet.

Wat is het minimumsalaris om 200.000 euro te kunnen lenen over 20 jaar?

Voor een lening van 200.000 euro over 20 jaar zou volgens de op het moment van schrijven aangeboden rente en de door de banken algemeen aanvaarde schuldquote theoretisch een nettoloon van 1900 euro nodig zijn.

2976 x 33% = 627 €
992 € X 240 maanden = 238 080 € (rekening houdend met een kredietkost van 38.000 euro)

Welke eigen bijdrage moet je leveren voor een lening van 200.000 euro?

U moet een eigen bijdrage kunnen leveren van ten minste 10% van de prijs van het vastgoedproject waarvoor u leent.

Hoe hoger uw aanbetaling, hoe groter de kans dat de bank u de lening toekent.
Bent u echter een eerste koper, dan kunt u proberen te onderhandelen over een lager voorschot.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px