Lening van 150.000 euro over 20 jaar

U wenst een appartement of een huis te kopen en wenst een hypothecair krediet voor dit vastgoedproject?
Raadpleeg bij GeldExpert de te volgen stappen om te weten of u in aanmerking komt voor een hypothecaire lening van 150 000 euro op 20 jaar.

Krediet nodig?

Zorg voor het vereiste minimumloon

Je hebt een vastgoedproject en je hebt een hypotheek nodig. Een lening van 150.000 over 20 jaar lijkt de ideale formule.
Om zeker te zijn, moet u eerst nagaan of u over het juiste maandelijkse inkomen beschikt.

Bij de analyse van uw kredietaanvraag zal de kredietgever uw leencapaciteit nagaan.
De leencapaciteit is het deel van uw loon dat zal worden gebruikt om uw lening terug te betalen. Het wordt uitgedrukt in een percentage en mag idealiter niet meer dan 33% bedragen.
Deze “⅓-regel” is geen wettelijke verplichting. De meeste bankorganisaties baseren zich er echter op bij de beoordeling van hypotheekaanvragen.

Netto maandsalaris Maximale maandelijkse betaling (33%) 20 jaar lening
1894 € 625 € 150.005 €

Volgens de ⅓-regel bedraagt het minimum nettoloon dat nodig is om een lening van 150.000 euro over 20 jaar te verkrijgen 1894 euro op basis van de gemiddelde rentevoet in onze simulatie.

Bereken van hoeveel u kunt leven met een 20-jarige lening van 150.000 euro, uw comfortniveau hangt ervan af!

De “reste à vivre” is het maandelijkse bedrag dat overblijft na terugbetaling van de lening.
Ook dit element wordt door de kredietgever geanalyseerd, omdat het representatief is voor uw terugbetalingsvermogen.

Als uw resterende saldo laag is, is het risico groter dat u uw maandelijkse aflossing niet kunt betalen. Vooral in het geval van onverwachte uitgaven die kunnen worden veroorzaakt door een ziekte of een ongeval.
Aan de andere kant betekent een hoog maandinkomen dat u veel geld overhoudt om van te leven, en dus minder risico loopt op wanbetaling.

Met een groot restinkomen kunt u soms profiteren van een hogere maximale leencapaciteit.

Bereken de totale kosten van uw lening van 150.000 euro met een looptijd van 20 jaar.

Aangezien de kosten van uw krediet zich niet beperken tot het geleende kapitaal plus de rente, is het belangrijk dat u berekent wat het u op lange termijn gaat kosten.

Er zijn veel kosten verbonden aan uw hypotheek. Het bedrag van deze kosten varieert naargelang de financiële instelling die u kiest en uw situatie. Als u bijvoorbeeld een oudere kredietnemer bent, zal het afsluiten van een levensverzekering duurder zijn.

Ook de rente varieert aanzienlijk, afhankelijk van het soort lening en de kredietverstrekker. Voor een lening van 150.000 euro op 20 jaar varieerde de rente op de dag van ons onderzoek van 1,30% tot 2,95%. Dit betekent dat het totale bedrag aan betaalde rente nogal uiteenloopt

APR* tarief Totale rente Maandelijkse betaling
voor een lening van 150.000 euro met een looptijd van 20 jaar
1,30% finday aanbod 20 299,19 € 710,10 €
2,62% Fintro aanbod 42 330,74 € 803,65 €
2,95% CPH aanbod 48 052,34 € 828,15 €

* Het JKP (jaarlijks kostenpercentage) omvat de bankrente voor uw lening en alle bijkomende kosten. Het is dus essentiële informatie wanneer u kredietaanbiedingen vergelijkt. De tarieven werden als voorbeeld genomen op een vaste datum en worden niet bijgewerkt.

In dit voorbeeld kost een hypotheek van 150.000 euro over 20 jaar u gemiddeld 36.893 euro.

Merk op dat u altijd kunt onderhandelen over de rentevoeten die u worden voorgesteld. Succesvol onderhandelen begint met het opstellen van een goed dossier.

Zorg voor een goed dossier

Om ervoor te zorgen dat u een lening van 150.000 euro met een looptijd van 20 jaar krijgt, is het essentieel dat u een goed dossier indient bij de kredietinstellingen.

U moet hen kunnen overtuigen van uw terugbetalingscapaciteit.
Daartoe raden wij u aan de volgende argumenten aan te voeren:

 • Uw schuldgraad is laag
  Zoals we hierboven hebben gezien, mag uw leencapaciteit, of schuldratio, niet hoger zijn dan 33%.Een lage schuldgraad (15% of minder) is dus zeker een sterk argument.
 • U hebt een hoog maandinkomen
  Een hoog maandinkomen betekent dat u veel te besteden heeft. Dit verkleint het risico op wanbetaling.
 • Uw eigen bijdrage is hoog
  Een minimale eigen bijdrage van 10% is tegenwoordig verplicht. Als u een hoge aanbetaling van 30% of meer kunt doen, stelt dit de kredietverstrekker gerust over uw inzet en financiële middelen.
 • U hebt geen geschillen in uw dossier.
  Bewijs dat u geen debetstand heeft op uw bankrekeningen, daar zal de kredietinstelling gevoelig voor zijn. Hetzelfde geldt voor de afwezigheid van geschillen bij in het verleden afgesloten kredieten.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px