300.000 euro lening over 15 jaar

Hebt u net het huis van uw dromen gevonden, maar is de aankoopprijs hoger dan u dacht te kunnen betalen?
Hebt u genoeg geld voor een lening van 300.000 euro op 15 jaar?
Mes-Finances analyseert voor u de situatie

Hypothecair krediet van 300 000 euro op 15 jaar

300.000 euro lenen over 15 jaar, de belangrijkste punten om te onthouden

Hoe weet je of je 300.000 euro kunt lenen?

Om te bepalen of u een lening kunt aangaan, wordt uw leencapaciteit berekend. De leencapaciteit wordt berekend op basis van de volgende criteria:

  • Uw totale vaste inkomen
  • Het bedrag van al uw maandelijkse uitgaven
  • Uw eigen bijdrage

De schuldquote voor een lening van 300.000 euro met een looptijd van 15 jaar

De maximale schuldquote is meestal 33%. Dit betekent dat uw maandelijkse betaling niet hoger mag zijn dan ⅓ van uw inkomen. Een schuldquote hoger dan 33% wordt (in zeldzame gevallen) geaccepteerd, mits u een hoog inkomen heeft en een groot bedrag overhoudt om van te leven.
Een lage schuldratio (15% of minder) verhoogt uw kansen op een lening.

Welk salaris voor een 15-jarige lening van € 300.000

Bij een schuldquote van 33% is het minimuminkomen voor een lening van 300.000 euro met een looptijd van 15 jaar ongeveer 5.700 euro. Merk op dat het salaris niet het enige element is waarmee rekening wordt gehouden bij uw aanvraag.

Welke eigen bijdrage is vereist voor een lening van 300.000 euro met een looptijd van 15 jaar?

Hoe hoger uw aanbetaling, hoe beter uw kansen om een lening te krijgen. Een minimale aanbetaling van 10% van de prijs van uw vastgoedproject is vereist.
Heeft u niet genoeg geld? Er zijn oplossingen.

Leencapaciteit voor een lening van € 300.000 met een looptijd van 15 jaar

Uw leencapaciteit bepaalt het maximumbedrag van de lening die de bank u zal willen toekennen.

Het wordt berekend op basis van verschillende criteria:

  • Het totale bedrag van uw vaste inkomen (salaris, pensioen, aanvullende inkomsten). Let op: niet alle inkomens worden op dezelfde manier beoordeeld bij de beoordeling van uw kredietwaardigheid.
  • Het bedrag van al uw maandelijkse uitgaven (afbetaling van leningen, huur, elektriciteits- en waterrekeningen, enz.)
  • Uw persoonlijke bijdrage

Het afsluiten van een hypotheek betekent dat u maandelijks meer moet betalen. Om een onevenwicht en dus een risico op overmatige schuldenlast te voorkomen, is er een grens gesteld aan uw leencapaciteit. Dit is de schuldquote.

Waarom is de schuldquote belangrijk?

Als hij u geld leent, doet de geldschieter er alles aan om ervoor te zorgen dat u het terugbetaalt. Daarom vindt hij dat niet meer dan ⅓ van uw inkomen mag worden gebruikt om uw hypotheek af te lossen.

Deze regel is echter geen wettelijke verplichting en ligt dus niet vast. Afhankelijk van uw profiel (inkomen, woonlasten, situatie,…) kan een hogere schuldgraad aanvaard worden.

Hoe berekent u uw schuldquote?

Om uw schuldquote te berekenen, past u de volgende formule toe :

Schuldquote formule
(Maandelijkse kredietbetaling + kosten / netto inkomsten) x 100 = schuldquote in %

Met welke kosten moet rekening worden gehouden?

Bij de berekening van uw schuldratio voor een lening van 300.000 euro met een looptijd van 15 jaar houdt de bank rekening met de volgende uitgaven:

  • Elk uitstaand krediet (auto, consument, enz.)
  • Vaste en voorspelbare uitgaven (huur, rekeningen, enz.)
  • Maandelijkse betaling voor de lening die u aanvraagt

Wat is de "levensonderhoud"?

De “levensonderhoud” is een van de essentiële elementen die de bankorganisatie analyseert bij het bestuderen van uw kredietaanvraag.
De “levensonderhoud” is het bedrag dat u overhoudt om van te leven nadat u al uw maandelijkse uitgaven hebt betaald.
Het is dus een belangrijke indicator, zowel voor u als voor de kredietgever.

U kunt uw leefgeld berekenen door de volgende formule toe te passen: Inkomen – (uitgaven + maandelijkse betalingen van de lening) = levensonderhoud

Een minimum van 400 euro per persoon wordt aanbevolen.
Als teken van uw financieel comfort geldt: hoe hoger uw restinkomen, hoe beter uw kansen om een lening te krijgen.

Hoe zit het met je salaris?

Uw salaris speelt een grote rol bij de analyse van uw kredietaanvraag, omdat het vaak het meest stabiele en belangrijke deel van uw maandelijkse inkomen is.

Op basis van een schuldratio van 33% bedraagt het minimum nettosalaris dat nodig is om een lening van 300.000 euro over 15 jaar te krijgen op het moment van schrijven 5.700 euro.

Netto maandsalaris Maximale maandelijkse betaling (33%) 15-jarige lening
5766€ 1903 € 300 000 €

Merk op dat deze tabel geen rekening houdt met eventuele extra inkomsten, noch met de rentevoet van de lening waarover u uiteindelijk onderhandelt.

Hoe kunt u uw leencapaciteit verhogen met hetzelfde salaris?

Uw leencapaciteit verhogen met een salaris dat niet verandert is mogelijk. Daarvoor moet u een van de belangrijkste factoren van uw hypotheek veranderen; de looptijd van uw hypotheek.

Of u al dan niet een lening van € 300.000 met een looptijd van 15 jaar krijgt, hangt af van de hoogte van de maandelijkse betaling die u zich kunt veroorloven. Deze maximale maandelijkse betaling hangt af van uw salaris, maar ook van de looptijd van uw lening.

Het is wiskundig! Voor een lening van € 300.000 zal de maandelijkse betaling lager zijn als u kiest voor een aflossingsperiode van 15 jaar dan wanneer u kiest voor een periode van 10 jaar.
Door de looptijd van uw lening te verlengen, kunt u dus meer lenen met hetzelfde salaris.

Uw maandelijkse betaling wordt lager, maar de totale kosten van uw lening worden hoger (reken de kosten voor de aankoop van een hypotheek niet mee).
Hoe langer de looptijd van uw lening, hoe hoger de rente. Dit komt omdat de geldschieter meer risico neemt bij een langlopende lening.
Niet te vergeten dat het aantal maandelijkse betalingen uiteraard hoger is.

Hoe vergroot u uw kansen op een lening van 300.000 euro met een looptijd van 15 jaar?

Om een lening van 300.000 euro voor 15 jaar vrij te spelen, moet u niet aarzelen om bepaalde technieken en strategieën in te zetten om alle kansen aan uw kant te krijgen. U moet voldoen aan de voorwaarden die de banken stellen.Daarvoor moet u weten hoe u uw schuldratio berekent. U kunt het uzelf gemakkelijker maken door een online simulator te gebruiken. U moet ook een stabiele beroepssituatie hebben.
professionnelle stable.

Het verstrekken van een hypotheek is altijd een risico voor de banken. Daarom houden ze rekening met uw vermogen om uw geld te beheren alvorens u een financiering toe te kennen. Daarom is het belangrijk om een goed beheerde rekening te hebben. Daarom moet u voorkomen dat u enkele maanden rood staat voordat u een lening afsluit.

Een makelaar kan u ook helpen om snel een financiering te krijgen voor de aankoop van een huis. Een makelaar zal uw zaak zorgvuldig bestuderen om u gedegen advies te kunnen geven. Hij of zij zal u helpen uw dossier samen te stellen en te onderhandelen over de hoogte van uw maandelijkse betalingen. Deze deskundige zorgt ervoor dat u profiteert van een gunstigere rentevoet.

 

Persoonlijke bijdrage voor een lening van 300.000 euro over 15 jaar

Als uw lening van 300.000 euro overeenkomt met de prijs van uw vastgoedproject, moet u minstens 30.000 euro kunnen inbrengen om uw lening te verkrijgen.
Bij de analyse van uw aanvraag zijn de banken gevoelig voor een hoge persoonlijke inbreng. Als u een eigen bijdrage van 30% of meer kunt leveren, verhoogt u uw kansen om de gewenste lening te krijgen.

Meer informatie over de vereiste eigen bijdrage en alternatieve oplossingen

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang: