Registratierechten in het Waalse Gewest

Zoals overal in België worden de registratierechten in Wallonië berekend op de aankoopprijs.

In het Waalse Gewest worden ze berekend tegen een tarief van 12.5%. De notaris zal dat tarief op de dag van de notariële akte innen en aan het gewest betalen.

Registratierechten Wallonië

Toelage en verlaagd tarief voor de betaling van registratierechten in het Waals Gewest

Toelage voor een enkele, schone woning

Als het je eigen en enige woning is, profiteer je in het Waalse Gewest van een toelage van 40.000 euro. Dit betekent dat je geen registratierechten betaalt op deze schijf.

Aan het tarief van 12,5% komt dit overeen met een besparing van 5.000 euro op je registratierechten.

Registratierechten in het waalse gewest

Deze aftrek is van toepassing op alle eigendommen onder €350.000. Voor eigendommen tussen €350.000 en €500.000 wordt een degressieve aftrek toegepast. Huizen die meer dan €500.000 kosten, profiteren van een aftrek van €20.000. Dus hoe duurder de woning, hoe lager de aftrek.

Belastingvermindering in het Waals Gewest voor een enkele, schone woning

Belastinggrondslag

Toelage

Economie

Minder dan €350.000

40.000 €

5000 €

Tussen €350.000 en €500.000

40.000 € – ((20.000 x (belastinggrondslag – 350.000) / 150.000)

Tussen 5000 en 2500 €

Meer dan €500.000

20.000 €

2500 €

Toelage voor bouwterreinen

Voor de aankoop van bouwgrond (of een huis off-plan of in aanbouw, waarvoor registratierechten gelden en geen btw) is de vrijstelling :

  • 40.000 voor alle percelen die minder dan €175.000 kosten.
  • Afnemende aftrek voor grond tussen € 175.000 en € 250.000.
  • 20.000 voor grond boven €250.000.

Belastingaftrek voor bouwgrond in het Waals Gewest

Belastinggrondslag

Toelage

Minder dan 175.000 €

40.000 €

Tussen 175.000 en 250.000 €

40.000 € – ((20.000 x (belastinggrondslag – 175.000) / 75.000)

Meer dan 250.000 €

20.000 €

Voorwaarden waaraan moet worden voldaan

Dit belastingvoordeel is voorbehouden aan kopers van een hoofdverblijfplaats die zowel hun eigen als uniek is. Met andere woorden, om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering, mag je geen volle eigenaar zijn van een andere woning op het moment dat je de verkoopakte tekent. Dit betekent dat dezelfde persoon of hetzelfde huishouden meerdere keren tijdens zijn leven van deze maatregel kan profiteren, op voorwaarde dat het telkens zijn enige vrijstaande eigendom is.

Bovendien moeten de volgende regels in acht worden genomen:

  • De aankoop moet worden gedaan als individu en niet als bedrijf.
  • De aankoop moet betrekking hebben op de volledige eigendom van het onroerend goed, met uitsluiting van blote eigendom, vruchtgebruik of een deel van het onroerend goed.
  • Het aangekochte eigendom moet bestemd zijn voor residentieel gebruik.
  • Bovendien moet je binnen drie jaar na aankoop, of binnen vijf jaar in het geval van bouwgrond of off-plan constructie, in het onroerend goed gaan wonen.
  • Je moet ook drie jaar lang je hoofdverblijf in het onroerend goed houden.
Voorbeeld voor de berekening van registratierechten in Wallonië
Indien u één enkele woning voor eigen gebruik koopt ter waarde van 160.000 euro, dan worden uw registratierechten als volgt berekend:
(160.000 - 40.000) x 12,5% = 15.000 euros

Meer algemene info over registratierechten

Verlaagd tarief in Wallonië

Als uw eigendom beschouwd wordt als een “bescheiden woning” (link naar de homepage voor registratierechten?), dan geniet u van een verlaagd tarief voor registratierechten van 6% in plaats van 12,5%.

Dit verlaagde tarief van 6% wordt toegepast op een specifieke aankoopschijf, afhankelijk van het gebied waarin het vastgoed is gelegen:

  • Woning die buiten een vastgoed drukzone ligt: verlaagd tarief van 6% op bedragen tot 164.099,49 euro. Boven dit bedrag wordt het tarief van 12,5% toegepast.
  • Woning gelegen in een vastgoed drukzone: verlaagd tarief van 6% op bedragen tot 175.039,47 euro. Boven dit bedrag wordt het tarief van 12,5% toegepast.

Merk op dat dit verlaagde tarief 5% bedraagt wanneer u ook profiteert van de sociale hypothecaire lening van het Waalse Gewest.

Voorbeeld van de berekening van het verlaagde tarief, indien van toepassing
Indien u één enkele woning voor eigen gebruik koopt ter waarde van 160.000 euro, en het wordt beschouwd als een bescheiden huis, dan wordt uw registratierecht als volgt berekend :
(160.000 - 40.000) x 6% = 7200 euros

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px