Registratierechten bij de aankoop van vastgoed

Registratierechten zijn verschuldigd aan de Belgische staat wanneer u vastgoed koopt. 

Registratierechten zijn een belasting die door de notaris betaald wordt.

Registratierechten in België
Bijzonderheden van de registratierechten per Gewest

Wanneer moet u registratierechten betalen?

U moet de registratierechten betalen binnen de 4 maanden na het ondertekenen van de overeenkomst. In de meeste gevallen zult u ze moeten betalen op de dag van de notariële akte. Dit bedrag wordt door de notaris ingehouden. Hij zorgt voor de overdracht van het geld aan de staat.

Registratierechten belgie

Hoe worden registratierechten berekend?

De registratierechten worden berekend op basis van de aankoopprijs van het vastgoed.  Dit percentage varieert naar gelang de streek:

  • 12,5 % in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • 10 % in het Vlaams Gewest

De berekening van de registratierechten varieert dus naar gelang de streek waar uw eigendom gelegen is, maar ook naar gelang van:

  • De precieze ligging (wijk, gemeente, enz.)
  • Het kadastraal inkomen
  • De samenstelling van uw huishouden
  • De aankoopprijs

Afhankelijk van deze criteria kunt u in aanmerking komen voor een abattement of verlaagde tarieven.

Abattement en verlaagde tarieven voor de berekening van registratierechten

Een abattement en verlaagde tarieven zijn een soort van belastingvermindering om de aankoop van vastgoed te vergemakkelijken en aan te moedigen.

Abattement

In Wallonië en Brussel wordt een abattement toegekend op een deel van de aankoopprijs. Dit betekent dat op dit deel van het bedrag geen inschrijvingskosten worden geheven.

De voorwaarde? Het eigendom in kwestie moet uw eigen en enige woning zijn.

Verlaagde tarieven

Als in Wallonië uw eigen en enige woning aan de definitie van “bescheiden woning” voldoet, kunt u een verlaagd tarief op uw registratierechten krijgen. In Vlaanderen worden een forfaitaire vermindering en andere verlaagde tarieven toegepast.

Een woning wordt als “bescheiden” beschouwd als het kadastraal inkomen niet meer bedraagt dan :

  • 745 euro met maximaal 2 kinderen ten laste
  • 845 met 3 of 4 kinderen ten laste
  • 945 euro met 5 of 6 kinderen ten laste
  • 1045 euro met 7 of meer kinderen ten laste

Nieuw vastgoed en registratierechten

Als het vastgoed dat u koopt nieuw is of minder dan twee jaar oud, dan hoeft u geen registratierechten te betalen.

U zult echter 21% BTW moeten betalen die berekend wordt op basis van de aankoopprijs.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px