Notariskosten voor de aankoop van vastgoed in België

Het afsluiten van de notariële akte van uw hypothecaire lening brengt kosten met zich mee die u aan de notaris moet betalen. Het gaat om de aktekosten, ook wel notariskosten genoemd. Deze kosten worden op de dag van de akte aan het notariskantoor betaald.

De notariskosten zijn als volgt samengesteld:

Registratierechten

Registratierechten, ook wel registratiebelasting genoemd, worden door de notaris aan de staat betaald. Lees hier meer informatie over registratierechten.

Hypotheekrecht

Hypotheekrecht, of hypothecair registratierecht, is een belasting die door de notaris aan de staat wordt betaald. Het hypotheekrecht moet betaald worden bij de inschrijving van de notariële akte op het Bureau voor Juridische Bijstand. Deze belasting, die is vastgesteld op 0,3%, wordt berekend op het bedrag van het kapitaal en de lasten.

Notariskosten

Hypotheekkosten of retributie

De vergoeding is een forfaitaire bedrag dat aan de staat wordt betaald voor de uitvoering van de hypotheekformaliteiten en voor de afgifte van alle attesten en certificaten.

Afhankelijk van de waarde van uw hypotheek, kan deze vergoeding variëren van 220 € tot 950 €.

Ereloon van de notaris

De ereloon van de notaris vormen de financiële vergoeding voor al zijn diensten in verband met het overdragen van uw hypotheekakte.

Deze diensten omvatten gewoonlijk:

  • Controle van de plannen van de bankinstelling
  • Het opstellen van uw kredietovereenkomst
  • Briefwisseling met de bank
  • Het indienen van uw akte ter registratie
  • Het bijhouden van de notulen

Het juridische personeel dat bij deze taken betrokken is wordt in de ereloon van de notaris inbegrepen.

De erelonen van de notaris worden vastgesteld volgens een bij wet vastgesteld tarief. Zij worden berekend als een percentage van het bedrag van uw lening in afnemende stappen (hoe hoger het bedrag, hoe lager het percentage).

Merk op dat de tariefstructuur niet dezelfde is bij een gewone lening of bij de wederopname van een uitstaande lening.

Het bedrag van de erelonen van de notaris is dus altijd hetzelfde, ongeacht door welke notaris uw kredietovereenkomst wordt opgesteld.

De erelonen van de notaris zijn aan BTW onderworpen.

Administratieve kosten bij het kopen van vastgoed

Administratieve kosten omvatten alle andere kosten die bij het opstellen van uw kredietovereenkomst komen kijken.

Deze kunnen de volgende kosten omvatten:

  • Fiscaal onderzoek
  • Kadastrale uittreksels
  • Belastingzegels
  • Stedenbouwkundige zoekopdrachten
  • Aanvragen van attesten,…

Sommige van deze kosten zijn vaste kosten en andere zijn degressief. Het is dus niet mogelijk om precies vast te stellen welk percentage van het totaal zij vertegenwoordigen. De administratieve kosten worden eveneens berekend op het bedrag van uw lening en op de lasten. De administratieve kosten omvatten ook de vergoeding voor de hypotheekbewaarder. De griffier kijkt na of er geen andere hypotheken op uw woning werden afgesloten. Op de administratiekosten is BTW verschuldigd.

Wat betekenen notariskosten nu in de praktijk?

Hypothecaire lening van 200.000 euro
Hypotheek Kosten Totaal notariskosten
100.000 euros 10.000 euros +- 4734,96 euros (4,3%)
75.000 euros 7500 euros +- 3727,46 euros (4,47%)

=> Hoe hoger het bedrag van uw hypothecaire lening, hoe lager het totale percentage van de notariskosten.

Ons advies voor het verlagen van notariskosten

U kunt op uw notariskosten besparen met een hypothecair mandaat.

Om op de bovengenoemde notariskosten te besparen, kan uw bank (op voorwaarde dat zij het volste vertrouwen in u heeft) ermee instemmen om u geen hypotheek te vragen. De bank is dan tevreden met een hypothecair mandaat.

Met een hypothecair mandaat geeft u een volmacht ten gunste van de vertegenwoordigers van de bank. Als u uw verbintenissen niet nakomt, kunnen deze vertegenwoordigers onmiddellijk beslag leggen op een hypotheek, zonder uw tussenkomst. U geeft de bank dus de bevoegdheid om een hypotheekregistratie af te sluiten zodra zij dat nodig acht.

Een hypothecair mandaat moet altijd bestaan in de vorm van een notariële akte.

Wat is het verschil met een hypotheek?

U geeft de bankinstelling toestemming om een hypotheek te nemen, maar die nemen ze nog niet. Bovendien zullen zij het misschien nooit nemen.

Wat zijn de voordelen?

Aangezien er geen hypotheek wordt afgesloten, kunt u dankzij het hypothecair mandaat minder notariskosten betalen. U hoeft geen registratierechten of hypotheekrechten te betalen.

Merk op dat dit mandaat nog moet worden opgesteld in de vorm van een notariële akte. De aktekosten en erelonen zullen dus ook hier betaald moeten worden.

Wat zijn de nadelen?

Als u uw verplichtingen niet nakomt en uw bank moet het mandaat gebruiken, dan kost u dat meer geld.

Dat komt omdat u de kosten van het mandaat moet betalen, en ook de kosten van de akte van hypotheekoverdracht. Het totaalbedrag van de te betalen notariskosten zal dus vaak hoger zijn dan wanneer u een conventionele hypothecaire lening had genomen.

Merk ook op er bij een hypothecair mandaat geen sprake van belastingvermindering kan zijn bij de terugbetaling van uw kapitaal.

Lees meer in ons artikel: Mandaat of hypothecaire inschrijving, wat is beter?

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px