Kosten van een hypothecaire lening

Voordat u uw hypothecaire lening afsluit, is het belangrijk dat u goed berekent hoeveel geld u uiteindelijk zal moeten betalen. Naast het geleende kapitaal en de rente zijn er nog andere kosten verbonden aan een hypotheek waarmee u rekening moet houden.

Voordat u een hypothecaire lening afsluit, moet deze bij een notaris worden geregistreerd. Dit brengt veel kosten met zich mee.

De hypotheekkosten moeten gedeeltelijk betaald worden aan:

Kosten van een hypothecaire lening

Hypotheekkosten die aan de kredietverstrekker betaald moeten worden

De aanvraagkosten

Om uw hypotheek te kunnen afsluiten, zal de financiële instelling aanvraagkosten bijrekenen. Merk op dat deze vergoeding sinds 1 april 2017 een wettelijk maximum van 500 euro heeft. Als het een overbruggingskrediet zonder hypotheek is (zie de verschillende soorten hypothecaire leningen), bedraagt de wettelijke limiet 300 euro.

Schattingskosten

Via een schatting wordt de algemene waarde van het eigendom dat u hypothekeert berekent. Het garandeert de kredietverstrekkende organisatie dat de waarde van het verhypothekeerde goed voldoende is om hen terug te betalen in geval van een gedwongen verkoop wegens wanbetaling. De bank behoudt zich in het algemeen het recht voor om een expert te kiezen. De kosten van deze expertise bedragen een paar honderd euro.

Verzekeringskosten

Om een hypothecaire lening te kunnen afsluiten, zal de kredietverstrekker vaak eisen dat u een aantal verzekeringen afsluit. Hoewel dit een contractuele verplichting kan zijn, staat het u vrij om deze verzekeringen af te sluiten bij de instelling van uw keuze.

Lees hier meer over hypotheekverzekeringen

Dossierkosten

Deze vergoeding houdt verband met de behandeling van uw aanvraag. Zij zijn gewoonlijk alleen te betalen als u een schriftelijk aanbod krijgt.

Hypotheekkosten te betalen aan de notaris en aktekosten

Het afsluiten van de akte van uw hypothecaire lening brengt ook kosten met zich mee. Die zult u aan de notaris moeten betalen. Deze kosten worden gecombineerd tot een waarborgsom die u op de dag van de akte op het notariskantoor moet betalen.

De ereloon van de notaris omvat de volgende kosten:

Registratierechten

Het registratierecht wordt berekend tegen een tarief van 1% op het bedrag dat door uw hypothecaire lening wordt gedekt. Daarbovenop komen nog extra kosten die “afhankelijkheden” worden genoemd. Deze afhankelijkheden worden ook berekend als een percentage van het geleende bedrag, dat van streek tot streek verschilt. Het totaalbedrag is een belasting die door de notaris aan de Staat zal worden betaald.

=> meer lezen over registratierechten

Inschrijvingsrecht of hypotheekrecht

Hypotheekbelasting is een belasting die wordt vastgesteld op 0,3% en aan de Staat wordt betaald.

Kosten royeren hypotheek

Dit is een forfaitair bedrag dat aan de Staat wordt betaald voor het vervullen van de formaliteiten in verband met de hypotheek.

Notariskosten

De ereloon van de notaris is de financiële vergoeding voor alle diensten die verleend worden door de notaris. Deze vergoedingen zijn bij wet vastgesteld.

Administratiekosten

De administratieve kosten omvatten alle andere kosten die nodig zijn om uw hypotheekakte op te stellen (fiscale zegels, stedenbouwkundig onderzoek, kadastrale uittreksels, enz.)

Meer weten: de evaluatie van notariskosten in verband met hypothecaire leningen

Verkoop van vastgoed: welke kosten betalen de verkoper en de koper?

Bij de verkoop van vastgoed zijn er veel soorten aankoopkosten waarmee u rekening moet houden.

Deze kosten kunnen omvatten:

  • Aankoopkosten
  • Hypotheekkosten
  • Administratieve kosten
  • Notariskosten

In totaal bedragen deze aankoopkosten gemiddeld 15% van de verkoopprijs.

Wat zijn die kosten precies en wie moet ze betalen? Om meer te weten te komen, zie de verdeling van de aankoopkosten tussen de koper en de verkoper.

Het belang van een aflossingstabel

Zodra uw lening is toegekend, zult u een aflossingstabel ontvangen.

Met deze tabel kunt u op elk moment in detail de voorwaarden van uw aflossing kennen.

Wat houdt deze precies in? Hoe moet u deze tabel interpreteren? Wat is het verschil tussen rente en kapitaal? U vindt alle informatie op de aflossingstabel.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px