Onderhandelen over een hypothecaire lening

Bent u op zoek naar een zo voordelig mogelijke hypothecaire lening voor de aankoop van vastgoed?
Welke verwachtingen kunt u hebben tijdens een onderhandeling?
Welke argumenten moet u aan de bank voorleggen om met succes te onderhandelen?
GeldExpert helpt u om zo goed mogelijk over uw hypothecaire lening te onderhandelen.

Onderhandeling hypothecaire lening

Wat kunt u onderhandelen wanneer u een hypothecaire lening aangaat?

Bij een hypothecaire lening denkt men in de eerste plaats aan de rentevoet die bepaalt hoeveel de lener zal moeten terugbetalen. Deze rentevoet is één van de belangrijkste elementen waarover u moet onderhandelen bij het afsluiten van uw lening, maar het is zeker niet de enige!

We gaan nu de verschillende elementen bespreken waarover u met de bank kunt proberen te onderhandelen:

Onderhandeling voor een hypothecaire lening

De rentevoet van uw lening

Onderhandelen over de rentevoet van uw lening kan u veel geld besparen. Een verschil van slechts 0,1% is immers al zeer aanzienlijk.

Laten we dit voorbeeld bekijken:

Lening van 150.000 euro over een looptijd van 20 jaar
Rentevoet Totaalbedrag dat wordt terugbetaald
Taux de 1,9% 180.141 euros
Taux de 1,8% 178.481 euros
Besparing = 1660 euros

De looptijd van uw lening

Hoe korter de looptijd van uw lening, hoe minder rente u zult moeten betalen. Uw maandelijkse afbetalingen zullen daardoor wel hoger zijn, omdat u sneller moet terugbetalen. U kunt onderhandelen over de looptijd van uw lening door rekening te houden met uw lopende uitgaven. Zo kunt u een oplossing vinden die bij uw levensstijl past.

Het hypothecair mandaat

Wanneer u een hypothecaire lening aanvraagt, dan zal de bank bijna altijd vragen om uw eigendom als waarborg te geven.

Merk op dat het niet altijd nodig is om een hypothecaire lening af te sluiten voor het volledige bedrag van uw lening. U kunt proberen te onderhandelen over een hypothecair mandaat voor een zo hoog mogelijk bedrag.

Aangezien voor een hypothecair mandaat geen hypotheek- of registratiekosten vereist zijn, kunt u daarmee behoorlijk veel kosten besparen.

Bijhorende verzekeringen

Een verzekering is bijna altijd contractueel verplicht wanneer u een hypothecaire lening aangaat. In de meeste gevallen gaat het om een brandverzekering en een schuldsaldoverzekering.

Neem de tijd om het tarief van deze verzekeringen te vergelijken en te onderhandelen met verschillende banken. U bent niet verplicht om deze verzekeringen af te sluiten bij dezelfde bank waar u ook uw hypothecaire lening afsluit.

Zijn er dossierkosten aan verbonden?

Er is nu een wettelijke limiet van 500 euro voor dossierkosten. Deze kosten kunnen van bank tot bank sterk verschillen en er kan ook over onderhandeld worden.

Welke argumenten moet u voorleggen voor een succesvolle onderhandeling van uw hypothecaire lening?

Om succesvol te onderhandelen over uw hypothecaire lening moet u een overtuigend dossier aan de kredietverstrekker voorleggen.

Daarom raden wij u aan om een volledig dossier op te stellen waarin de volgende punten belicht kunnen worden:

U hebt geen of weinig schulden

De schuldratio is het percentage van het maandelijkse inkomen dat gebruikt wordt om een lening terug te betalen.

De aanbevolen schuldratio is maximaal 33%. Dit is geen wettelijke vereiste, maar als u meer dan 33% bedraagt, zullen de meeste banken weigeren om u een lening toe te kennen.

Een schuldratio van minder dan 15% is daarom een sterk argument. Dit wijst op een hoge maandelijkse aflossingscapaciteit.

U hebt een hoog maandelijks inkomen

Wanneer een kredietverstrekker uw aanvraag beoordeelt, wordt ook uw restinkomen geanalyseerd. Dit is uw resterende bedrag per maand na aflossing van een eventuele lening.

Als uw restinkomen laag is, betekent dit dat er meer risico bestaat dat u niet in staat zult zijn om uw maandelijkse aflossing te betalen. Dit is vooral belangrijk in geval van onverwachte uitgaven (ziekte, ongeval, enz.).

Wanneer uw maandelijks inkomen hoger is, hebt u meer geld ter beschikking en is het risico dat u in gebreke valt kleiner. Hier kan de looptijd van de lening een rol spelen; door de looptijd te verlengen, kunt u de maandelijkse afbetalingen verminderen. De totale kosten van de lening zullen in dat geval echter stijgen.

U beschikt over een groot eigen kapitaal

Om een hypothecaire lening te verkrijgen hebt u tegenwoordig eigen nodig. Deze voorschot moet minstens 10% zijn als het uw eerste woning is, en minstens 20% als dat niet het geval is.

Een hogere voorschotbetaling (30% of meer) is dus een sterk argument om over uw hypothecaire lening te onderhandelen.

Hiermee bewijst u dat u over financiële middelen beschikt.

U hebt geen bestaande geschillen met andere instellingen

Als u in het verleden leningen hebt aangegaan en deze steeds op tijd hebt terugbetaald, dan raden wij u aan om uw kredietverstrekker daarvan een bewijs te geven.

De afwezigheid van geschillen met andere banken en de afwezigheid van een debetstand op uw bankrekening zijn voor de kredietverstrekker het bewijs van uw goed financieel beheer.

Een paar extra tips

Vermijd koppelverkoop

Een hypotheekverzekering wordt maar al te vaak contractueel verplicht gesteld. U bent echter niet verplicht om een verzekering af te sluiten bij dezelfde bank waar u ook uw hypothecaire lening afsluit. Achter zeer lage rentetarieven gaan soms verzekeringspolissen schuil met een hoge kosten. Controleer dus altijd de totale kosten van het kredietvoorstel.

Blijf vergelijken en onderhandelen!

Vergelijk aanbiedingen om het laagste tarief te krijgen

Neem de tijd om uw dossier aan verschillende banken voor te leggen.

Zodra u de eerste aanbiedingen ontvangen hebt, kunt u proberen om te onderhandelen over de hypotheekaanbieding die het beste bij u past. Daarvoor moet u betere aanbiedingen van andere banken voorleggen en de concurrentie tegen elkaar uitspelen.

Klant worden en rekeningen overbrengen

Als u met een andere bank onderhandelt over een hypothecaire lening, dan kunt u voorstellen om daar een rekening te openen.

Banken zijn gevoelig voor dit argument, want door klant te worden garandeert u het gebruik van een aantal andere diensten.

U kunt dan een vermindering van 0,10% tot 0,20% op uw rentevoet verwachten.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px