De eigen inbreng: het kapitaal dat nodig is om een hypothecaire lening te verkrijgen

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een hypothecaire lening? Hoeveel kunt u lenen en hoe wordt het geleende bedrag bepaald? Is een eigen kapitaalinbreng vereist? Wij beantwoorden al deze vragen!

Explications des comptes titres

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een hypothecaire lening?

Als u een hypothecaire lening wilt afsluiten, is het belangrijk dat u rekening houdt met de volgende zaken.

Uw eigen kapitaalinbreng

Sinds 1 januari 2020 eist de NBB (Nationale Bank van België) van bankinstellingen dat zij een eigen inbreng vragen voor hypothecaire leningen.

Eeigen inbreng om een hypothecaire lening te verkrijgen

Deze persoonlijke bijdrage moet :

  • Minimum 10% + aankoopkosten voor kopers die voor het eerst kopen
  • Minimaal 20% + aankoopkosten voor huurwoningen

In het algemeen is het raadzaam om maximaal 80% te lenen van de waarde van het vastgoed waarvoor u een lening aangaat. Uw persoonlijke bijdrage is dan gelijk aan 20% van de waarde van het eigendom. Let op: alle kosten die aan uw hypothecaire lening verbonden zijn, moeten hierbij opgeteld worden.

Uw terugbetalingscapaciteit

De algemene regel is dat u niet meer dan een derde van uw inkomen aan de terugbetaling van uw lening mag besteden (m.a.w. 33%).

Maar dit percentage hangt natuurlijk ook af van uw netto-inkomen.

Netto-inkomstens Terugbetalingscapaciteit
2500 euros 33%
3000 euros 35%
3500 euros 40%

Deze cijfers worden ter indicatie gegeven. Elke situatie zal apart onderzocht worden door kredietcomités van de bankinstellingen.

Vergeet niet om, afhankelijk van uw financiële draagkracht en uw eerste inbreng, de juiste looptijd voor uw hypotheek te kiezen.

Hoeveel kan u lenen voor een hypotheek?

Als u een woning wilt kopen, dan vraagt u zich waarschijnlijk af hoeveel u kunt lenen voor uw hypotheek.

Zoals wij hierboven gezien hebben hangt uw maandelijkse betaling (het bedrag dat u elke maand zult terugbetalen) af van uw financiële situatie.

Om te berekenen hoeveel u kunt lenen, begint u met het aftrekken van uw maandelijkse uitgaven van uw maandelijks inkomen. Dit zal u een idee geven van hoeveel u maandelijks kan afbetalen.

Hier zijn een paar belangrijke regels:

  • Sinds 1 januari 2020 kunt u een bedrag lenen dat overeenkomt met maximaal 90% van de prijs van het vastgoed dat u wilt kopen.
  • Een eigen inbreng van minstens 10% is dus vereist.
  • De extra kosten die verbonden zijn aan uw hypothecaire lening zijn ook onderworpen aan een eigen bijdrage.
  • Uw maandelijkse betaling mag niet meer dan 33% van uw maandelijks inkomen bedragen (⅓ regel). De 1⁄3 regel is geen wettelijke vereiste. Toch gebruiken de meeste bankorganisaties het bij de beoordeling van een hypothecaire lening.

Is het nog mogelijk om een hypothecaire lening te krijgen zonder eigen kapitaalinbreng?

Ben u niet in staat om eigen kapitaal in te brengen? Er bestaan een aantal oplossingen:

Hypothecaire leningen voor kopers van een eerste woning

Als u een eerste koper bent, dan kunnen banken u dankzij de NBB meer geld lenen.

35% van de eerste kopers kunnen meer dan 90% van de prijs van de woning lenen. En 5% van hen kan zelfs meer dan 100% lenen.

Als dit uw eerste woning is, dan hebt u nog steeds de kans om een hypothecaire lening af te sluiten zonder eigen inbreng.

De gezinslening

Sommige banken bieden nu de gezinslening aan. Met deze lening kunnen ouders tot 50.000 euro lenen om hun kinderen te helpen met de eigen inbreng en de extra kosten in verband met hun hypothecaire lening.

Een hypothecaire lening met 2 hypotheken

Om een hypotheekoplossing zonder eigen inbreng te bieden, aanvaarden sommige banken de hypotheek van een tweede woning.

U kunt dan tot 90% lenen van de waarde van de twee gehypothekeerde woningen samen. Zo hebt u genoeg geld om geen eigen inbreng te doen.

Sociale hypothecaire leningen

In België kunt u met sociale leningen tot 100% van de prijs van het vastgoed lenen.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px