Demetris logo

Hypothecaire lening bij DEMETRIS

Een hypothecaire lening is een lening die bedoeld is om een eigendom te kopen. Het is beschikbaar voor iedereen die een vastgoedproject wil uitvoeren en die niet over de nodige middelen beschikt. Demetris, één van de dochterondernemingen van BNP Paris Fortis, is een kredietinstelling die deze dienst van flexibele woningleningen van BNP Paribas Fortis toekent via hypotheekmakelaars. Hier leest u alles wat u moet weten over de Demetris hypotheek. U kunt ook een hypothecaire lening simuleren op GeldExpert.

De verschillende mogelijkheden om een hypothecaire lening bij Demetris af te sluiten

Een hypothecaire lening is over het algemeen een reeks leningen die voor een woning worden verstrekt. Voor elk soort behoefte met betrekking tot een eigendom is er dus een specifieke hypothecaire leningmogelijkheid. Demetris biedt verschillende mogelijkheden voor zijn hypothecaire lening. De hypothecaire lening die Demetris aanbiedt is de flexibele woonlening van BNP Paribas Fortis.

Deze wordt toegekend voor de aankoop van een huis, de bouw van een huis of voor renovatiewerkzaamheden aan een huis. De terugbetaling van het kapitaal wordt dus uitgesteld gedurende deze periode. Bij deze optie blijft de looptijd van de aflossing ongewijzigd en stijgen de bedragen van de maandelijkse afbetalingen.

Deze lening is ook beschikbaar voor energiebesparende werkzaamheden. Bovendien is in het geval van nieuwbouw of renovatie van een aangekochte woning, met het doel het energieverbruik te verminderen, geen reservekrediet nodig. Er zijn ook veel andere voordelen in de loop van de lening, en daarom wordt deze lening Flexibele woninglening genoemd:

 • In geval van problemen kan de klant tweemaal in 6 maanden uitstel van betaling voor de hoofdsom vragen. De looptijd van de lening wordt dan verlengd met een maandelijkse betaling die niet verandert.
 • De lener kan de duur van zijn aflossing verkorten, naar aanleiding van de verbetering van zijn levensstijl. De maandelijkse betalingen worden hoger en het totale bedrag van de lening wordt lager.
 • Er bestaat een mogelijkheid om de looptijd te verlengen om de maandelijkse afbetalingen te verminderen.
 • Bij elke contractherziening heeft de klant de mogelijkheid om het leenplan te veranderen en voor een vast of variabel tarief te kiezen.
 • De looptijd kan ook worden veranderd naar gelang de wensen van de klant.
 • Voor een klant die een uitstaande lening heeft, wordt de mogelijkheid geboden om het reeds afgeloste bedrag opnieuw te lenen. Het nieuwe bedrag kan min of meer gelijk zijn aan 120% van het oorspronkelijke bedrag. U hoeft dan geen notariskosten meer te betalen, waardoor u geld bespaart.
 • De totale looptijd van de lening bedraagt maximaal 30 jaar.
 • Het minimumbedrag dat geleend kan worden is 7.500 €

Zoals op de meeste websites vindt u hulpmiddelen om de volgende zaken te berekenen:

 • Het bedrag van uw maandelijkse afbetalingen
 • Uw leenvermogen
Demetris hypothecaire lening

De 3 stappen om een hypothecaire lening met Demetris af te sluiten

Aangezien Demetris een filiaal is van BNP Paribas Fortis, is de methode om een lening af te sluiten dezelfde als bij BNP Paribas Fortis. U moet dan:

 • Een simulatie maken van de lening op de website bnpparibasfortis.be
 • Een afspraak maken met een bankbediende om het contract af te ronden.
 • Het leencontract ondertekenen nadat beide partijen akkoord zijn gegaan.
 • Een verzekering nemen.

Demetris verstrekt ook hypothecaire leningen via een netwerk van onafhankelijke kredietmakelaars. Hiervoor biedt Demetris op zijn website een zoekinstrument die gebruik maakt van postcodes en kaarten waarop de makelaars staan die met haar samenwerken. Demetris biedt drie makelaarskantoren aan: één in het Noorden, één in het Centrum en één in het Zuiden van België.

Wie kan een hypothecaire lening bij Demetris afsluiten?

In het algemeen moet u, om in aanmerking te komen voor een leningaanvraag

 • De meerderjarige leeftijd bereikt hebben
 • Gedomicilieerd zijn op Belgisch grondgebied
 • Bewijs van een regelmatig en stabiel inkomen

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px