bpost bank logo

De hypothecaire lening van Bpost

Met de hypothecaire lening van bpost kunt u een huis kopen of renoveren. De lening wordt gespreid over een variabele periode en is bestemd voor meerderjarigen.

Bpost biedt een hypothecaire lening aan in verschillende aanbiedingen: een lening met vaste of variabele rentevoet en tegen voorwaarden die te bepalen zijn volgens uw financiële draagkracht en parameters zoals uw leeftijd, inkomen en uitgaven.

De kosten van de aankoop van een woning bedragen tussen 15 en 16% van de aankoopprijs van uw huis, inclusief administratiekosten, expertisekosten, registratierechten, notariskosten, enz. U moet er ook de kosten van het afsluiten van de hypothecaire lening bij optellen.

Om uw terugbetalingsbedrag te berekenen, kunt u gebruik maken van de simulator van bpost bank of een afspraak maken met een adviseur die u de voorwaarden zal meedelen en simulaties zal kunnen uitvoeren naargelang van de bedragen en de aard van de rentevoeten, vast of variabel.

Indien u reeds een woning in België bezit, dan kunt u met de Bpost kredietaanbiedingen tevens een aanvraag indienen om een woning in het buitenland te kopen. In dat geval wordt de hypothecaire lening op uw Belgische woning aangegaan.

Welke looptijd biedt Bpost voor zijn hypothecaire lening?

Bpost biedt u een lening aan met een looptijd van 10 tot 30 jaar voor de aankoop van uw woning.

U moet er echter wel rekening mee houden dat hoe langer de looptijd van de gevraagde hypothecaire lening is, hoe hoger de rentevoet en hoe hoger de totale kosten van uw lening. U profiteert echter van lagere maandelijkse afbetalingen naarmate de looptijd langer is.

Credit hypothecaire bpost

Moet ik voor een bpost hypotheek kiezen voor een vaste of variabele rentevoet?

Door een vaste rentevoet te kiezen, speelt u op veilig. De rentevoet zal gedurende de hele looptijd van uw hypothecaire lening dezelfde blijven. Er zijn geen verrassingen. Het bedrag dat elke maand wordt betaald zal niet stijgen…maar ook niet dalen.

Een variabele rentevoet zal regelmatig herzien worden vermits u deze herzieningsmomenten zelf bepaalt (om de 5 of 10 jaar).

Het tarief voor de eerste periode is vaak aantrekkelijk en u profiteert bovendien van eventuele verlagingen. Maar opgelet: een stijging is ook mogelijk als de markt over het algemeen groeit. In een periode waarin de hypotheekrente zeer laag is, is het dus niet de moeite waard te speculeren op een daling. Als die zich voordoet, dan zal de maandelijkse aflossing van uw hypothecaire lening niet aanzienlijk verminderen.

Welk aandeel van mijn inkomen mag ik lenen?

De berekening van uw financiële draagkracht wordt gemaakt en beoordeeld op basis van verschillende elementen, zoals: de waarde van het onroerend goed, uw inkomen en het soort lening.

Over het algemeen is het verstandig om de maandelijkse afbetalingen niet meer dan een derde van uw inkomen te laten bedragen. Dit betekent echter niet dat u het niet moet wagen.

Met welke verschillende criteria moet u rekening houden alvorens u een hypothecaire lening bij Bpost aanvraagt?

Verschillende factoren spelen een rol bij het nemen van een hypothecaire lening bij Bpost.

Het eerste criterium dat moet worden geanalyseerd is het leenbedrag dat wordt aangevraagd. Dat hangt dan weer af van de waarde van het eigendom en van het financieel vermogen van de lener. Daarom wordt ook aangeraden niet meer dan een derde van het inkomen voor afbetalingen te gebruiken.

Het tweede criterium is de rentevoet: hier zal de keuze vallen tussen een vaste en een variabele rentevoet. Met de eerste optie vermijdt u onaangename verrassingen en weet u van tevoren hoeveel u maandelijks moet betalen. De tweede vrijwaart u niet van verrassingen.

Een ander criterium dat geanalyseerd moet worden is de gewenste looptijd van de terugbetaling. Bij Bpost varieert die van 10 tot 30 jaar. Dit betekent dat de maandelijkse afbetalingen lager zijn wanneer u voor een langere termijn kiest. Omgekeerd zijn de rentepercentages hoger wanneer u voor een betrekkelijk korte termijn kiest, waardoor uw maandelijkse betalingen hoger worden.

Belastingvoordelen zijn ook een parameter waarmee rekening moet worden gehouden wanneer u een hypothecaire lening bij Bpost aanvraagt. Afhankelijk van de regio is het mogelijk om van bepaalde belastingvoordelen te profiteren. De kredietexpert van uw instelling zal alle relevante cijfers aan u voorleggen.

Speciaal kenmerk voor de aankoop van onroerend goed in het buitenland!

Een bijzonder aspect van lenen bij Bpost is dat de instelling u steunt bij uw vastgoedprojecten in het buitenland. Om een dergelijk project mogelijk te maken, moet de aanvrager aan 2 voorwaarden voldoen: de eerste voorwaarde is dat dit land lid is van de EER en van de EVA. De tweede voorwaarde is dat de lener een eigendom in België moet bezitten dat hij onder een hypothecaire lening kan brengen.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px